Szteradián

A szteradián (jele: sr) a térszög SI mértékegysége. Az elnevezés a görög stereos, vagyis térbeli és a latin radius, azaz sugár szavakból származik. A szteradián dimenzió nélküli mértékegység, mivel:

1 szteradián grafikus ábrázolása
.

Definíció szerkesztés

1 szteradián az a középponti szög, amely a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozik. Bár a gömbfelületrész tetszőleges alakú lehet, legtöbbször a körkúp alakú térszög fordul elő, amelynek nagysága α félkúpszög esetén:

 .

Mivel a gömb felszíne  , a definícióból következik, hogy a teljes gömbfelülethez tartozó térszög    szteradiánnal egyenlő, másképp fogalmazva: bármely pontból a legnagyobb bezárt térszög:  .

A térszög szteradiánban számított értéke átszámítható gömbrész (legyen most jele: gr) vagy négyzetfok (legyen most jele: nf) érték a következő képletek segítségével:

  1.   - a gömbrész érték kiszámításához osztani kell a szteradián értéket  -vel.
  2.   - a négyzetfok érték kiszámításához szorozni kell a szteradián értéket  -vel.

A szteradián régebben SI mellékmértékegység volt, ám ezt a kategóriát 1995-ben megszüntették, így most az SI származtatott mértékegységek közé tartozik.