Ifj. Reiszig Ede (Szombathely, 1873. március 25.1946) magyar történész, genealógus.

Reiszig Ede
Született 1873. március 25.
Szombathely
Elhunyt 1946
Foglalkozása történész

ÉleteSzerkesztés

R. Ede főispán és báró Szegedy-Ensch Irma fia. Középiskolai tanulmányait a nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumban végezte, ezután a budapesti egyetemen a jogi szakon kívül a bölcseleti karon főként történelmi előadásokat hallgatott. 1894-ben hosszabb ideig tartózkodott Németországban, ahol a nyilvános könyvtárakat tanulmányozta. 1895-ben bölcselet-doktorrá avatták és ugyanezen év júliusában Vas vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezték ki, majd augusztusban szolgabíróvá választották. 1897-ben belügyminisztériumi segédfogalmazó lett.

1899-ben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 1904-ben pedig a Magyar Történelmi Társulat választmányi tagjává választotta.

1901-ben hosszabb tanulmányutat tett külföldön (München, Stuttgart, Strasburg, Párizs), 1902-ben pedig Drezda, Prága és Berlin nyilvános könyvtárait tanulmányozta, főleg a családtörténeti irodalom szempontjából. 1903-ban a Földközi-tengeren tett nagyobb utazást.

1905-ben a vallás- és közoktatási miniszter a műemlékek országos bizottságánál levelező tagnak nevezte ki.

MűveiSzerkesztés

 • 1893 A rezneki család. Történelmi Tár.
 • 1894 A béri Balogh család. Történelmi Tár.
 • 1895 Egy gyilkossági per a XVI. században. Történelmi Tár.
 • 1896 Hasságyi Farkas Márton czímerlevele. Turul.
 • 1899 Nyitravármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Nyitra vármegye.
 • 1899 A Csabi nemzetség. Turul.
 • 1899 A Thuróczy család. Nagy Iván (folyóirat).
 • 1900 A Geregye nemzetség. Turul.
 • 1901 A Pethendi Budai család czímerlevele. Turul.
 • 1902 A János lovagok Budafelhévizen. Katholikus Szemle.
 • 1903 A János lovagok a tatárjárás alatt. Katholikus Szemle.
 • 1903 A János lovagrend és Róbert Károly király. Századok.
 • 1903 Bars vármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Bars vármegye.
 • 1904 Pozsonyvármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Pozsony vármegye.
 • 1905 Keszői Jakab czímerlevele. Turul.
 • 1905 Magyar nemzetiségi Zsebkönyv. II. rész. Nemes családok I. kötet. Budapest. (tsz. Pettkó Béla)
 • 1906 A János lovagok Csurgón. Katholikus Szemle.
 • 1907 Az 1906 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. Századok 41/4, 376-378. (tsz. Ballagi Géza)
 • 1909 Bács-Bodrog vármegye nemes családai. In: Bács-Bodrog vármegye.
 • 1911 Nógrád vármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Nógrád vármegye.

IrodalomSzerkesztés