Reiszig Ede (történész)

(1873–1946) történész

Ifj. reszneki Reiszig Ede Alajos Imre Károly Mária Johanna Kornélia (Szombathely, 1873. március 25.Budapest, 1946. január 14.) magyar történész, genealógus, családtörténeti író, máltai lovag, miniszteri tanácsos, államtitkár.

Reiszig Ede
Született1873. március 25.
Szombathely
Elhunyt1946. január 14. (72 évesen)
Budapest
Állampolgárságamagyar
SzüleiReiszig Ede
Foglalkozásatörténész, genealógus
SablonWikidataSegítség

Reiszig Ede főispán és báró Szegedy-Ensch Irma fia. Középiskolai tanulmányait a nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumban végezte, ezután a budapesti egyetemen a jogi szakon kívül a bölcseleti karon főként történelmi előadásokat hallgatott. 1894-ben hosszabb ideig tartózkodott Németországban, ahol a nyilvános könyvtárakat tanulmányozta. 1895-ben bölcselet-doktorrá avatták és ugyanezen év júliusában Vas vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezték ki, majd augusztusban szolgabíróvá választották. 1897-ben belügyminisztériumi segédfogalmazó lett.

1899-ben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 1904-ben pedig a Magyar Történelmi Társulat választmányi tagjává választotta.

1901-ben hosszabb tanulmányutat tett külföldön (München, Stuttgart, Strasburg, Párizs), 1902-ben pedig Drezda, Prága és Berlin nyilvános könyvtárait tanulmányozta, főleg a családtörténeti irodalom szempontjából. 1903-ban a Földközi-tengeren tett nagyobb utazást.

1927-től máltai lovag, magisztrális lovag rangban. [1]

1905-ben a vallás- és közoktatási miniszter a műemlékek országos bizottságánál levelező tagnak nevezte ki.

 • 1893 A rezneki család. Történelmi Tár
 • 1894 A béri Balogh család. Történelmi Tár
 • 1895 Egy gyilkossági per a XVI. században. Történelmi Tár
 • 1896 Hasságyi Farkas Márton czímerlevele. Turul
 • 1899 Nyitravármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Nyitra vármegye
 • 1899 A Csabi nemzetség. Turul
 • 1899 A Thuróczy család. Nagy Iván (folyóirat)
 • 1900 A Geregye nemzetség. Turul
 • 1901 A Pethendi Budai család czímerlevele. Turul
 • 1902 A János lovagok Budafelhévizen. Katholikus Szemle
 • 1903 A János lovagok a tatárjárás alatt. Katholikus Szemle
 • 1903 A János lovagrend és Róbert Károly király. Századok
 • 1903 Bars vármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Bars vármegye
 • 1903 Gömör-Kishont vármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Gömör és Kishont vármegye (tsz. Sarlay Samu)
 • 1904 Pozsonyvármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Pozsony vármegye
 • 1905 Keszői Jakab czímerlevele. Turul
 • 1905 Magyar nemzetiségi Zsebkönyv. II. rész. Nemes családok I. kötet. Budapest. (tsz. Pettkó Béla)
 • 1906 A János lovagok Csurgón. Katholikus Szemle
 • 1906 Hont vármegye nemes családjai. In: Borovszky, S. (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
 • 1907 Az 1906 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. Századok 41/4, 376-378. (tsz. Ballagi Géza)
 • 1909 Bács-Bodrog vármegye nemes családai. In: Bács-Bodrog vármegye
 • 1911 Nógrád vármegye nemes családai. In: Borovszky, S. (szerk.): Nógrád vármegye
 1. Vajay, Szabolcs. A máltai rend magyar lovagjai 1530-2000. Budapest: Mikes Kiadó Kft. [2002]. ISBN 963 8130 41 5 (ö)