Alsópetőfalvi Pettkó Béla (Lugos, 1863. június 9.Budapest, 1942. február 23.) történész, levéltáros.

Pettkó Béla
Született 1863. június 9.
Lugos
Elhunyt 1942. február 23. (78 évesen)
Budapest
Foglalkozása történész
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Pettkó Lajos ügyvéd és Szilágyi Katinka (Szilágyi Ferenc kolozsvári tanár és író lánya) fia. A középiskoláit Nagykőrösön és 1881-ben Budapesten járta, a bölcseletet 1885-ben Bécsben végezte el. Bécsben két évig az Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung magyar állami ösztöndíjas kültagja lett. 1885-1886-ban Rómában és Capestranóban történeti kutatásokat végzett. 1885. augusztus 5-től az Országos Levéltár munkatársa volt. 1891-től a Budapesti Tudományegyetemen joghallgató. 1895-ben megnősült.

1880-1896 között nagybátyja, Szilágyi Sándor történetíró anyaggyűjtő, oklevélmásoló segítője. 1889-1896 között a Történelmi Tár és Szilágyi műveihez készített mutatókat. 1899-1901 között Komáromy Andrással a Nagy Iván családtörténeti értesítő tíz füzetének társszerkesztője.

Az 1900-as évek elején oklevélhamisítási ügybe keveredett, emiatt 1910-ben a vizsgálat idejére felfüggesztették állásából, annak lezárulta után 1913-ban pedig el is bocsátották az Országos Levéltárból.[1]

Hagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltárban P 1902 alatt található.

MűveiSzerkesztés

 • 1882 Nagy férfiak toborzása Magyarországon I. Frigyes Vilmos porosz király számára 1732-1735-ben. Századok.
 • 1882 Bornemissza Anna hozománya. Történelmi Tár.
 • 1882 Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből. Történelmi Tár.
 • 1882 Owári János érdekes emlékkönyve a 17. századból. Történelmi Tár.
 • 1883 Adalékok János király uralkodásának történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1883 Kassa város kincstára 1643-44. Történelmi Tár.
 • 1883 A Kassai-család történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1883 Kassa város eskü és szabályzati könyve. Történelmi Tár.
 • 1884 A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak följegyzése 1563-ból. Történelmi Tár.
 • 1884 Eszterházy Miklós emlékirata az 1631. tavaszi hadjáratról. Történelmi Tár.
 • 1887 Kemény János komornyiksága. Századok.
 • 1887 Alvinczi Péter okmánytára - Diplomatarium Alvinczianum III. 1685-1689. Budapest. (tsz. Gergely Samu - M. tört. emlékek. Monumenta Hungariae historica. 1. oszt. Okmánytárak. 18. köt.)
 • 1887 Sulyok György végrendelete. Történelmi Tár.
 • 1887 Női ruhaértékek a 16. században, Barcsay Druzsiána hozománya. Történelmi Tár.
 • 1887 Belgrád és Sabácz feladása történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1887 Chorom Dorottya levele fia kiszabadítása ügyében. Történelmi Tár.
 • 1887 A pécsi iskola történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1888 A Miske-család levelesládájából. Századok.
 • 1888 Pótlék Tagányi Károly jegyzékéhez az orsz. levéltárban található nemes leveleknek. Budapest. (Turul melléklete)
 • 1888 Régi gúnyversek. Történelmi Tár.
 • 1888 I. Prépostváry Zsigmond. Történelmi Tár.
 • 1888 A Kendy-féle összeesküvés. Történelmi Tár.
 • 1889 Az 1620. I. 15. szövetséglevél variansai. Történelmi Tár.
 • 1889 Szamosközy István történeti maradványai. Történelmi Tár.
 • 1890 Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról. Századok.
 • 1890 Egy magyar vers 1670-ből. Századok.
 • 1890 A Kürthy család levtárából. Történelmi Tár.
 • 1891 II. Rákóczy György kormányzói utasítása. Történelmi Tár.
 • 1891 Az 1655. pozsonyi országgyűlés történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1895 A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, cím, címer, előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Budapest. (tsz. Illésy János)
 • 1900 Vörösmarty Mihály vérségi összeköttetései. Nagy Iván.
 • 1900 Kapisztrán János levelezése a magyarokkal 1444-1456. Budapest. (Különnyomat Történelmi Tár)
 • 1901 Szabolcs vármegye levéltárának, mohácsi vész előtti oklevelei. Nyíregyháza. (tsz. Karlovszky Endre)
 • 1905 Nemzetségi zsebkönyv II. Nemes családok. Budapest. (tsz. Reiszig Ede)
 • 1911 A nagykárolyi gr. Károlyi-család összes jószágainak birtoklási története. Budapest.

ForrásokSzerkesztés

 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-. Online elérés
 • Banaterra.eu
 • Pettkó Béla. Magyar Életrajzi Index. Petőfi Irodalmi Múzeum (Hozzáférés: 2015. nov. 16.)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Lakos János 2006: A Magyar Országos Levéltár története. Budapest, 158.

További információkSzerkesztés

 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.