Alsópetőfalvi Pettkó Béla (Lugos, 1863. június 9.Budapest, 1942. február 23.)[1] történész, levéltáros.

Pettkó Béla
Született1863. június 9.
Lugos
Elhunyt1942. február 23. (78 évesen)
Budapest
Foglalkozásatörténész
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Pettkó Lajos ügyvéd és Szilágyi Katinka/Katalin[1] (Szilágyi Ferenc kolozsvári tanár és író lánya) fia. A gimnáziumot a nagykőrösi református gimnáziumban kezdte, majd 1878 és 1881 között (VI-VIII. osztály) a budai egyetemi katolikus gimnáziumban fejezte be.[2] A bölcseletet 1885-ben Bécsben végezte el. Bécsben két évig az Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung magyar állami ösztöndíjas kültagja lett. 1885-1886-ban Rómában és Capestranóban történeti kutatásokat végzett. 1885. augusztus 5-től az Országos Levéltár munkatársa volt. 1891-től a Budapesti Tudományegyetemen joghallgató. 1895. február 18-án feleségül vette Körmendy Ludovikát.[3]

1880-1896 között nagybátyja, Szilágyi Sándor történetíró anyaggyűjtő, oklevélmásoló segítője. 1889-1896 között a Történelmi Tár és Szilágyi műveihez készített mutatókat. 1899-1901 között Komáromy Andrással a Nagy Iván családtörténeti értesítő tíz füzetének társszerkesztője.

Az 1900-as évek elején oklevélhamisítási ügybe keveredett, emiatt 1910-ben a vizsgálat idejére felfüggesztették állásából, annak lezárulta után 1913-ban pedig el is bocsátották az Országos Levéltárból.[4]

Hagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltárban P 1902 alatt található.

Művei szerkesztés

 • 1882 Nagy férfiak toborzása Magyarországon I. Frigyes Vilmos porosz király számára 1732-1735-ben. Századok.
 • 1882 Bornemissza Anna hozománya. Történelmi Tár.
 • 1882 Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből. Történelmi Tár.
 • 1882 Owári János érdekes emlékkönyve a 17. századból. Történelmi Tár.
 • 1883 Adalékok János király uralkodásának történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1883 Kassa város kincstára 1643-44. Történelmi Tár.
 • 1883 A Kassai-család történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1883 Kassa város eskü és szabályzati könyve. Történelmi Tár.
 • 1884 A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak följegyzése 1563-ból. Történelmi Tár.
 • 1884 Eszterházy Miklós emlékirata az 1631. tavaszi hadjáratról. Történelmi Tár.
 • 1887 Kemény János komornyiksága. Századok.
 • 1887 Alvinczi Péter okmánytára - Diplomatarium Alvinczianum III. 1685-1689. Budapest. (tsz. Gergely Samu - M. tört. emlékek. Monumenta Hungariae historica. 1. oszt. Okmánytárak. 18. köt.)
 • 1887 Sulyok György végrendelete. Történelmi Tár.
 • 1887 Női ruhaértékek a 16. században, Barcsay Druzsiána hozománya. Történelmi Tár.
 • 1887 Belgrád és Sabácz feladása történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1887 Chorom Dorottya levele fia kiszabadítása ügyében. Történelmi Tár.
 • 1887 A pécsi iskola történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1888 A Miske-család levelesládájából. Századok.
 • 1888 Pótlék Tagányi Károly jegyzékéhez az orsz. levéltárban található nemes leveleknek. Budapest. (Turul melléklete)
 • 1888 Régi gúnyversek. Történelmi Tár.
 • 1888 I. Prépostváry Zsigmond. Történelmi Tár.
 • 1888 A Kendy-féle összeesküvés. Történelmi Tár.
 • 1889 Az 1620. I. 15. szövetséglevél variansai. Történelmi Tár.
 • 1889 Szamosközy István történeti maradványai. Történelmi Tár.
 • 1890 Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról. Századok.
 • 1890 Egy magyar vers 1670-ből. Századok.
 • 1890 A Kürthy család levtárából. Történelmi Tár.
 • 1891 II. Rákóczy György kormányzói utasítása. Történelmi Tár.
 • 1891 Az 1655. pozsonyi országgyűlés történetéhez. Történelmi Tár.
 • 1895 A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, cím, címer, előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Budapest. (tsz. Illésy János)
 • 1900 Vörösmarty Mihály vérségi összeköttetései. Nagy Iván.
 • 1900 Kapisztrán János levelezése a magyarokkal 1444-1456. Budapest. (Különnyomat Történelmi Tár)
 • 1901 Szabolcs vármegye levéltárának, mohácsi vész előtti oklevelei. Nyíregyháza. (tsz. Karlovszky Endre)
 • 1905 Nemzetségi zsebkönyv II. Nemes családok. Budapest. (tsz. Reiszig Ede)
 • 1911 A nagykárolyi gr. Károlyi-család összes jószágainak birtoklási története. Budapest.

Források szerkesztés

 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-. Online elérés
 • Banaterra.eu
 • Pettkó Béla. Magyar Életrajzi Index. Petőfi Irodalmi Múzeum (Hozzáférés: 2015. nov. 16.)

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b Budapest IX. kerületi állami halotti anyakönyv 617/1942.
 2. A II. kerületi Kir. Egyetemi Kath. Főgymnasium értesítője, 1878/1879–1880/1881.
 3. A Budapest Kálvin téri református egyházközség házassági anyakönyve, 66-67/1895. folyószámok között felsorolva.
 4. Lakos János 2006: A Magyar Országos Levéltár története. Budapest, 158.

További információk szerkesztés

 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.