Rektaszcenzió

A rektaszcenzió (latin: ascensio recta, egyenes emelkedés) a csillagászati célokra használt II. ekvatoriális koordináta-rendszer egyik koordinátája (hosszúság). A tavaszpontból kiindulva órákban mérik, az északi égi pólusról nézve az óramutató járásával ellentétes, tehát a Nap évi mozgásával megegyező irányban. Földi megfelelője a földrajzi hosszúság.
A másik koordináta a deklináció (szélesség).

Az ekvatoriális koordináta‑rendszer

Nevezetes rektaszcenziós pontok

szerkesztés