Sablon:CitLib/doc

A CitLib sablon a Cite book sablon címleírási esetlegességein felülkerekedni kívánó, ugyanakkor szándékai szerint egyszerűbb kezelhetőséget biztosító alternatív címleírási sablon. A CitLib sablon teljes könyvek, illetve azok részegységeinek (fejezeteinek, tanulmányainak, szócikkeinek stb.) címleírására használható; a további lehetőségekhez lásd a jobb oldali menütáblát.

A sablon által produkált címleírás, az egyes elemek algoritmizálása, egymáshoz való viszonya, formátuma stb. az MSZ 3424-1:1978 könyvtári címleírási szabványból, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőségi útmutatójából, Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve című alapvetéséből, valamint az Akadémiai Kiadó kurrens reprezentatív sorozatából, az Akadémiai Kézikönyvekből kibontakozó címleírási gyakorlatok áttekintésén alapul, s szándéka szerint az egységesen érvényesíthető elvek egyfajta szintézise. Ez a megoldás nem mondatszerűen értelmezi a címleírást, azaz nem vesszővel tagolja az egyes elemeket, hanem funkcionális egységekre osztja őket, s az egyes elemek közötti viszonyt a könyvtári leírásban is alkalmazott jelekkel határozza meg (pont, kettőspont, pontosvessző, egyenlőségjel).

Másolható változat (a szócikkbe illesztés után az üresen hagyott paraméterek törlendők)
Alapparaméterek:
{{CitLib |aut= |tit= |subtit= |loc= |red= |ann= |pag= }}
{{CitLib |szerző= |cím= |alcím= |hely= |kiadó= |év= |oldal= }}
Összes paraméter:
{{CitLib |aut= |aut2= |aut3= |tit= |subtit= |ass= |edi= |loc= |loc2= |red= |red2= |ann= |ser= |sernr= |isbn= |url= |capaut= |capaut2= |capaut3= |cap= |pag= |misc= | accd= |lan= |aurl= |archd= }}
{{CitLib |szerző= |szerző2= |szerző3= |cím= |alcím= |közreműködők= |kiadás= |hely= |hely2= |kiadó= |kiadó2= |év= |sorozat= |sorozatszám= |isbn= |url= |fejezetszerző= |fejezetszerző2= |fejezetszerző3= |fejezetcím= |oldal= |egyéb= |elér= |nyelvkód= |archívurl= |archívdátum= }}

A sablon paraméterei

szerkesztés

A paraméterek a bibliográfiai címleírásra és forráshivatkozásra jellemző latinos hagyományok (et al., p., col., op. cit. stb.) jegyében a latin kifejezések alapján képzett rövidítések. Emellett az egyes paraméterek magyar megfelelői is használhatóak, egyazon CitLib-hivatkozás elhelyezésekor akár vegyesen is lehet használni a latinos, illetve magyar paraméterneveket.

Általános tudnivaló, hogy az egyes elemeket formázatlanul, azaz álló (és nem dőlt vagy kapitális) betűkkel és elemlezáró pont nélkül kell a paraméterbe illeszteni. A paramétereket és értéküket bármely sorrendben elhelyezhetjük a kódban, a sablon végül a megfelelő sorrendbe és algoritmusba fogja tenni őket.

A sablon paraméterei a következők:

Paraméter Alternatív paraméter Leírás
aut
aut2
aut3
szerző
szerző2
szerző3
Szerzőségi közlés.

Álló betűtípussal szedett – a címnegyedíven jelölt névsorrendet megtartó – név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el. A könyv egyéb közreműködőinek (szerkesztő, fordító, illusztrátor) megadásához használd az ass/közreműködők paramétert.
Bővebb tudnivalók a szerzőségi közlésről.

Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|aut=[[Mocsáry Lajos]]}} Mocsáry Lajos: Cím.  
{{CitLib|tit=Cím|aut=Béatrice Sauvageot|aut2=Jean Métellus}} Béatrice Sauvageot – Jean Métellus: Cím.  
{{CitLib|tit=Cím|aut=Bertényi Iván et al.}} Bertényi Iván et al: Cím.  
tit
subtit
cím
alcím
A címközlés két eleme: a főcím és az alcím.
Dőlt betűtípussal szedett, ponttal lezárt egység, a főcím és alcím közé a szorosabb kapcsolatot jelölő kettőspontot teszünk.

Bővebb tudnivalók a címközlésről.

Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cserépkályhák építése}} Cserépkályhák építése.  
{{CitLib|tit=Köz-beszéd|subtit=A vita művészete}} Köz-beszéd: A vita művészete.  
ass
ass2
ass3
közreműködők
közreműködők2
közreműködők3
Közreműködők felsorolása.
A szerzőkön kívül valamennyi – a címleírásban jelölni kívánt – közreműködő: a főszerkesztő, szerkesztő, szöveggondozó, össszeállító, fordító, illusztrátor stb. A közreműködői minőség jelzése (főszerk., szerk., összeáll., ford., ill. stb.) személyről személyre, címleírásról címleírásra változhat, ezért ennek kézi elhelyezése a szerkesztő feladata. A sablon az egyes közreműködői csoportokat pontosvesszővel tagolja el egymástól, s csupán az első tagot engedi nagybetűvel kezdeni.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|ass=főszerk. Ferenczy Ágnes}} Cím. Főszerk. Ferenczy Ágnes.  
{{CitLib|tit=Cím|ass=szerk. Simon Éva – Tóth István|ass2=Ill. Veres László|ass3=Fotó Csabai István}} Cím. Szerk. Simon Éva – Tóth István–Ill. Veres László–Fotó Csabai István.  
edi kiadás Kiadásjelzés.
Az adott kiadásra vonatkozó információk. A címleírási szokványoknak megfelelően ezeket – ha egyáltalán jelöljük – célszerű rövidített formában megadni.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|edi=2. átd. és bőv. kiadás}} Cím. 2. átd. és bőv. kiadás.  
{{CitLib|tit=Cím|edi=3. jav. és röv. kiadás}} Cím. 3. jav. és röv. kiadás.  
loc
loc2
red
red2
hely
hely2
kiadó
kiadó2
A megjelenési hely és a kiadó jelölése.
Szorosan összefüggő címleírási elemek, kapcsolatukat kettőspontos tagolás jelöli, az egyenértékű elemeket pontosvessző választja el egymástól. A könyvtári szabvány alapján a kiadó nevének Kiadó, Könyvkiadó stb. elemeit nem kell jelölni. Közös kiadás – azaz több kiadó – esetén használhatóak a második szintű paraméterek. Ha csak kiadókat jelölsz, helyet nem, a sablon a kiadó(k) neve elé beszúrja a (Hely nélkül) rövidítést.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|loc=Pápa|red=Jókai Mór Városi Könyvtár}} Cím. Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár.  
{{CitLib|tit=Cím|loc=Budapest|red=Magvető|red2=Ciceró}} Cím. Budapest: Magvető; (hely nélkül): Ciceró.  
{{CitLib|tit=Cím|loc=Pozsony|red=Kalligram|loc2=Budapest|red2=Pesti Kalligram}} Cím. Pozsony: Kalligram; Budapest: Pesti Kalligram.  
{{CitLib|tit=Cím|red=Könyvmíves}} Cím. (hely nélkül): Könyvmíves.  
ann év A megjelenés éve. A kötőjelen kívül bármely más karakter használata tiltott, mert a program ezeket eldobja. Így az "1998,2013" "19982013" formában fog megjelenni. A „misc=” alias „egyéb=” paramétereket ajánljuk az összetett év paraméterek esetén. Pl: „é.n. [1846]”. ( jelenti: a hivatkozott nyomtatványban nincs megadva az év, de a kiadás feltételezett éve 1846. Esetleg egyes köteteket más-más évben adtak ki. Értelemszerűen ilyenkor is a „misc=” paraméter használandó.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|ann=2008}} Cím. 2008.  
{{CitLib|tit=Cím|ann=2005–2008}} Cím. 2005–2008.  
ser
sernr
sorozat
sorozatszám
A keretcím, sorozatcím, illetve a könyv egyedi sorozatszámának megadása.
A helyesírási szabályok figyelembevételével a sorozatcímek állandó címek, ezért minden elemük nagybetűvel kezdődik.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|ser=Tiszatáj Könyvek}} Cím. = Tiszatáj Könyvek,  
{{CitLib|tit=Cím|ser=Gömöri Múlt és Jelen|sernr=2}} Cím. = Gömöri Múlt és Jelen, 2.  
isbn isbn ISBN szám. Az ISBN előtag nélkül jelöld csupán a számsort.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|isbn=978-963-87066-4-5}} Cím. ISBN 978-963-87066-4-5  
url url A dokumentum vagy releváns fejezetének esetleges internetes elérési címe.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|url=http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC11587/12167.htm}} Cím.  
capaut
capaut2
capaut3
fejezetszerző
fejezetszerző2
fejezetszerző3
A könyv meghivatkozott részegységének (fejezetének, tanulmányának szócikkének stb.) szerzőségi közlése, amennyiben eltér a könyv szerzői információitól. Ugyanúgy használandó, mint az AUT/Szerző paraméter.
cap fejezetcím A részegység (fejezet, tanulmány, szócikk stb.) címe. Ugyanúgy használandó, mint a tit/cím paraméter.
misc egyéb Egyéb információk.
Tetszőleges olyan információ, amihez nincs paraméter. A sor végére, vagy ha van url paraméter, akkor az „online” szöveg elé kerül.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|misc=(PDF)}} Cím. (PDF)  
{{CitLib|tit=Cím|egyéb=„Kiszera méra bávatag.”}} Cím. „Kiszera méra bávatag.”  
pag oldal Oldalszám.
A könyvből felhasznált oldalak vagy a teljes fejezet, tanulmány, szócikk stb. tól-ig oldalszámának megadása. Több oldalszám esetén használjunk nagykötőjelet, de ezt se zárjuk le ponttal, a sablon automatikusan kiteszi a pontot.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|pag=328–345}} Cím. 328–345. o.  
{{CitLib|tit=Cím|pag=312–315., 328–345}} Cím. 312–315., 328–345. o.  
accd elér Elérési dátum.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|accd=2013-03-23}} Cím. Hozzáférés: 2013. március 23.  
lan nyelvkód A könyv nyelve(-i) kétbetűs (ISO 639-1) kódja(-inak listája) (pl: be,bn,ca).
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|lan=be,bn,ca}} Cím. (belaruszul, bengáliul, katalánul)  
{{CitLib|tit=Cím|lan=bg}} Cím. (bolgárul)  
aurl
archd
archívurl
archívdátum
Halott link esetén a megfelelő archivált változat URL-je és az archiválás dátuma.
Példa Eredmény
{{CitLib|tit=Cím|aurl=https://web.archive.org/web/20010727112808/http://www.wikipedia.org:80/|archd=2001-07-27}} Cím. arch  

Példák teljes címleírásra

szerkesztés

Az alábbiakban néhány teljes címleíráson mutatjuk be a sablon használati módját.

  • {{CitLib|capaut=[[Vikár Béla]] |cap=Gabelsberger élete |aut=Markovits Iván |tit=Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint |subtit=Vitairás |ass=Szerk. Belházy Ernő |edi=2. jav. kiadás |loc=Budapest |red=Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület |ann=1894 |pag=82–84 |ser=Gyorsirászati Füzetek |sernr=3}}
  • Vikár Béla: Gabelsberger élete. In Markovits Iván: Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint: Vitairás. Szerk. Belházy Ernő. 2. jav. kiadás. Budapest: Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület. 1894. 82–84. o. = Gyorsirászati Füzetek, 3.  

A paramétereket és értéküket bármely sorrendben elhelyezhetjük a kódban, a sablon végül a megfelelő sorrendbe és algoritmusba fogja tenni őket.

  • {{CitLib|tit=Csigavonalban a Parnasszusra |aut=Valachi Anna |red=Argumentum |loc=Budapest |ann=2009 |subtit=Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa |isbn=978-963-446-546-1}}
  • Valachi Anna: Csigavonalban a Parnasszusra: Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa. Budapest: Argumentum. 2009. ISBN 978-963-446-546-1  

Kiegészítő sablonok

szerkesztés

A forrás elérhetőségének jelzésére az alábbi sablonok használhatók (a kurzort a lakatra irányítva lesz látható a szöveg).

TemplateData-leírás

szerkesztés

Ez a sablon a {{cite book}} sablon címleírási esetlegességein felülkerekedni kívánó, ugyanakkor szándékai szerint egyszerűbb kezelhetőséget biztosító alternatív címleírási sablon. A sablon teljes könyvek, illetve azok részegységeinek (fejezeteinek, tanulmányainak, szócikkeinek stb.) címleírására használható.

Sablonparaméterek

Ez a sablon egyéni formázással rendelkezik.

ParaméterLeírásTípusÁllapot
szerzőségi közlés (szerző)aut szerző

Álló betűtípussal szedett – a címnegyedíven jelölt névsorrendet megtartó – név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el. A könyv egyéb közreműködőinek (szerkesztő, fordító, illusztrátor) megadásához használd a közreműködők paramétert.

Karakterláncajánlott
2. szerzőaut2 szerző2

nincs leírás

Karakterláncopcionális
3. szerzőaut3 szerző3

nincs leírás

Karakterláncopcionális
címtit cím

Dőlt betűtípussal szedett, ponttal lezárt egység, a főcím és alcím közé a szorosabb kapcsolatot jelölő kettőspontot teszünk.

Karakterlánckötelező
alcímsubtit alcím

nincs leírás

Karakterláncopcionális
kötetvol kötet

Többkötetes könyvből forrásként felhasznált kötet száma. Álló betűtípussal szedett szöveg; ha a kötet saját címleírással rendelkezik, akkor az a kötetszámjelöléssel együtt kerülhet a cím/alcím mezőkbe is, pl. ''Magyar néprajz V.: Népköltészet.

Karakterláncopcionális
közreműködőkass közreműködők

A szerzőkön kívül valamennyi – a címleírásban jelölni kívánt – közreműködő: a főszerkesztő, szerkesztő, szöveggondozó, össszeállító, fordító, illusztrátor stb. A közreműködői minőség jelzése (főszerk., szerk., összeáll., ford., ill. stb.) személyről személyre, címleírásról címleírásra változhat, ezért ennek kézi elhelyezése a szerkesztő feladata. A sablon az egyes közreműködői csoportokat pontosvesszővel tagolja el egymástól, s csupán az első tagot engedi nagybetűvel kezdeni.

Karakterláncopcionális
közreműködők 2ass2 közreműködők2

nincs leírás

Karakterláncopcionális
közreműködők 3ass3 közreműködők3

nincs leírás

Karakterláncopcionális
kiadásjelzésedi kiadás

Az adott kiadásra vonatkozó információk. A címleírási szokványoknak megfelelően ezeket – ha egyáltalán jelöljük – célszerű rövidített formában megadni.

Karakterláncopcionális
kiadás helyeloc hely

A megjelenés helye, a kiadótól kettőspont választja el.

Alap­értelmezett
(hely nélkül) [csak ha meg van adva a kiadó]
Karakterláncopcionális
kiadás 2. helyeloc2 hely2

A megjelenés 2. helye, közös kiadás – azaz több kiadó – esetén használandó.

Alap­értelmezett
(hely nélkül) [csak ha meg van adva a 2. kiadó]
Karakterláncopcionális
kiadóred kiadó

A megjelenés helyével szorosan összefüggő címleírási elem, kapcsolatukat kettőspontos tagolás jelöli, az egyenértékű elemeket pontosvessző választja el egymástól. A könyvtári szabvány alapján a kiadó nevének Kiadó, Könyvkiadó stb. elemeit nem kell jelölni.

Karakterláncopcionális
2. kiadóred2 kiadó2

Közös kiadás – azaz több kiadó – esetén használható elem, további tudnivalók a kiadó paraméternél.

Karakterláncopcionális
megjelenés éveann év

A kötőjelen kívül bármely más karakter használata tiltott, mert a program ezeket eldobja. Így az "1998,2013" "19982013" formában fog megjelenni. Az „egyéb” paramétert ajánljuk az összetett év paraméterek esetén. Pl: „é.n. [1846]”. (jelenti: a hivatkozott nyomtatványban nincs megadva az év, de a kiadás feltételezett éve 1846). Esetleg egyes köteteket más-más évben adtak ki. Értelemszerűen ilyenkor is az „egyéb” paraméter használandó.

Soropcionális
sorozat címeser sorozat

A keretcím, illetve sorozatcím megadása. A helyesírási szabályok figyelembevételével a sorozatcímek állandó címek, ezért minden elemük nagybetűvel kezdődik.

Karakterláncopcionális
sorozatszámsernr sorozatszám

A könyv egyedi sorszáma, formázás nélkül.

Számopcionális
ISBN-számisbn

Az ISBN előtag nélkül jelöld csupán a számsort.

Soropcionális
URLurl

A dokumentum vagy releváns fejezetének esetleges internetes elérési címe.

URLopcionális
elérési dátumaccd elér

Az az időpont, amikor megnézted a(z online) forrást, és a megadott helyen elérhető volt; tipikusan a mai nap. Lehetőség szerint ISO 1234-12-12 formátumot használj.

Dátumopcionális
fejezet szerzőjecapaut fejezetszerző

A könyv meghivatkozott részegységének (fejezetének, tanulmányának szócikkének stb.) szerzőségi közlése, amennyiben eltér a könyv szerzői információitól. Ugyanúgy használandó, mint a „szerző” paraméter.

Karakterláncopcionális
fejezet 2. szerzőjecapaut2 fejezetszerző2

nincs leírás

Karakterláncopcionális
fejezet 3. szerzőjecapaut3 fejezetszerző3

nincs leírás

Karakterláncopcionális
fejezetcímcap fejezet

A részegység (fejezet, tanulmány, szócikk stb.) címe. Ugyanúgy használandó, mint a „cím” paraméter.

Karakterláncopcionális
oldalszámpag oldal

A könyvből felhasznált oldalak vagy a teljes fejezet, tanulmány, szócikk stb. tól-ig oldalszámának megadása. Több oldalszám esetén használjunk nagykötőjelet, de ezt se zárjuk le ponttal, a sablon automatikusan kiteszi a pontot.

Soropcionális
egyéb információkmisc egyéb

Tetszőleges olyan információ, amihez nincs paraméter. A sor végére, vagy ha van URL paraméter, akkor az „online” szöveg elé kerül.

Karakterláncopcionális
nyelvkódlan nyelvkód

A könyv nyelvének/nyelveinek kétbetűs (ISO 639-1) kódja(i), vesszővel elválasztva.

Példa
en, fr, de
Soropcionális
URL archivált változataaurl archívurl

Halott link esetén a megfelelő archivált változat URL-je.

URLopcionális
URL archiválásának dátumaarchd archívdátum

Az archivált változat archiválásának dátuma.

Példa
2000-01-01
Dátumopcionális