Sanctus

keresztény liturgiai tétel, a szentmise állandó része

A Sanctus (lat. 'Szent') keresztény liturgiai tétel, a szentmise állandó része. I. Damasus pápa állandósította a misében.[1]

Története

szerkesztés

A 7. sz-ig a klérus énekelte a prefáció dallamát folytató egyszerű dallammal. A középkorban előénekesek és szkóla váltakozva, gazdagon díszített dallammal énekelték.

Magyar szöveg

szerkesztés

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.[2]

Latin szöveg

szerkesztés

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.[3]

Lásd még

szerkesztés