Főmenü megnyitása

Dudics János Ágoston, Sbardellati, Sbardelatti, Dudith (1500. – Palást, 1552. augusztus 10.) megyés püspök. A törökök ellen vívott háború hősi halottja.

Sbardelatti Ágoston
Vác püspöke
Született 1500
Elhunyt 1552. augusztus 10.
Palást
Püspökségi ideje
1548. december 14. – 1552. augusztus 10.
Előző püspök
Következő püspök
Brodarics István
Péterváradi Balázs

SzármazásaSzerkesztés

Velencei családból származott. Dudics András nagybátyja.

ÉletútjaSzerkesztés

 
Török-kápolna

1530-ban szentgyörgymezei prépost, majd 1540-től a padovai egyetem hallgatója volt. Esztergom 1543-as ostromakor megmentette a törökök elől a káptalan levéltárát. I. Ferdinánd 1548. XII. 14-én kinevezte váci megyés püspökké. 1549-ben lett esztergomi káptalani helynök. A király felvidéki városokba küldte a hitújítás terjedésének megakadályozására. 1550. július. 4-én III. Gyula pápa erősítette meg a váci püspökségben, de a törökök támadása miatt székét nem foglalhatta el. I. Ferdinánd 1550. június. 21-én "lelkiekben és világiakban" az esztergomi érsekség kormányzójává tette 700 Ft évi fizetésért és 20 falu jövedelmével, mivel az érseki jövedelmeket a török elleni védelem ürügyén lefoglaltatta. 1551-ben püspökké szentelték. 1552-ben fegyvert fogott a török ellen, a magyar sereg élelmezését biztosította, és a palásti csatában halt hősi halált .

EmléktáblaSzerkesztés

A Palást település melletti emlékkápolnán látható a csatában elesett a magyarok élelmezését biztosító Sbardelatti Ágoston (Dudics János) váci püspök (aki csatában elesett utolsó magyar főpapok egyike volt) emléktáblája. Utóda a váci püspökségben Péterváradi Balázs.

ForrásokSzerkesztés