Soós Ferenc (püspök)

(1670-1720) református püspök

Soós Ferenc (Kudu (Szolnok-Doboka megye), 1670. – 1720. június 19.) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1717-től haláláig.

Soós Ferenc
Az Erdélyi református egyházkerület püspöke
Született 1670
Kudu
Elhunyt 1720. június 19. (50 évesen)
halálozási hely nem ismert
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1717 – 1720
Előző püspök
Következő püspök
Kolozsvári István
Vásárhelyi Molnár István

ÉleteSzerkesztés

Kuduban született, ahol tanulni is kezdett; tanulmányait Kolozsvárt folytatta és külföldön végezte, ahol 1696. augusztus 25-én a franekeri egyetem hallgatói közé iratkozott. Hazatérte után két évig gróf Bethlen László udvari papja volt, 1700 elején pedig kolozsvári lelkész lett. 1710-ben kolozskalotai esperessé, 1717 őszén az erdélyi egyházkerület püspökévé választatott.

Nevét Sósnak is írták.

MunkáiSzerkesztés

  • Dissertatio Metaphysico-Theologica De Prima Veritate Exhibens certorum Dei Attributorum, Natura & Revelatione notorum, legitimam cum Primo Vero connexionem, pars Prima ... Franequerae, 1698.
  • Jó cselekedetekre való serkengetés és a munkás Szeretetre való Intés. Mellyet a boldog eml. Néhai Nemzetes Szent-Jóbi György uram, a Nemes Kolozsvár városának egyik érdemes Exactorának, &c. meghidegedett Teste felett tött az Istennek beszédéből, Istennek dicsőségére, jó Fautorának érdemlett betsületire és közönséges épületre, a szomorú 1704. esztendőben Sz. Jakab havának 14-dik napján Kolozsváratt a Meghóltnak Híd-útszai házánál ... Kolozsvár, 1704.
  • Isteni kéz avagy igazgatás. Melly ki-mutatja magát hatalmason minden dolgokban: nevezetesen pedig ki-adá magát ... Viczei Mária véletlen halálában. U. ott, 1716. (Szatmár Némethi Sámuelné ... Isteni félelmével ... cz. gyűjtőczímmel, Baczoni J. Máté beszédével és gyászversekkel együtt.)
  • A dög-halál Isten harcza az emberekkel: Mellyben megmutatódik, mint győzedelmeskedik isten a testen. Miképen forgassa pedig ember magát ebben a hartzban és minémű hadi lelki készülete légyen, arról oktattatik e rövid együgyü munka által a halandó ember. Mellyet erőtelenségi között készítvén; az erdélyi ... reform. státusoknak ajánl. U. ott, 1720. (Ujabb kiadása. U. ott, 1739. Latinul is megjelent: Positiones de peste ... U. ott, 1720.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858.
  • Sipos Gábor: Főgondnokok névsora 1691-1748. = Az erdélyi református főkonzisztórium kialakulása (1668-1713-1736). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület - Erdélyi Református Egyházkerület, 2000.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés