„Asszimiláció (szociológia)” változatai közötti eltérés

Gyakorlatban
a (Asszimiláció lapot átneveztem Asszimiláció (szociológia) névre (az átirányítást felülírva))
(Gyakorlatban)
Az '''asszimiláció''' vagy '''beolvadás''' etnikai szempontból az a jelenség, amikor egy [[etnikum]] (népcsoport, [[nemzet]], [[nemzetiség]]) vagy annak tagja nem képes saját értékeinek megtartására, és a többségi vagy más etnikum részévé válik. A beolvadás lehet egyedi vagy csoportos, továbbá önkéntes vagy erőszakos.
 
== Az asszimiláció fajtái ==
=== Egyedi beolvadás ===
Olyan folyamat, melynek során egy adott nemzethez, nemzetiséghez vagy népcsoporthoz tartozó személy elveszti eredeti nemzeti azonosságát és egy másik – általában a többségi – nemzet tagjává válik. Ennek során először általában a [[nyelv]]ét, majd kulturális igényét, legvégül nemzetiségi tudatát veszti el az ember. Az egyén identitásának a megőrzését legjobban az befolyásolja, hogy a boldogulásához az anyanyelvének a használata mennyire szükséges.
 
=== Csoportos beolvadás ===
 
Alkalmazkodásuk következtében különböző eredetű, különféle kultúrájú, közös vagy szomszédos területen élő népcsoportok általános kulturális közelséget, majd azonosságot ér el, és ennek eredményeként köztük egység jön létre.
 
=== Önkéntes asszimiláció ===
 
Ha az asszimilációt nem a hátrányos megkülönböztetés miatti félelem vezérli, akkor lehet beszélni önkéntes beolvadásról. Ebben az esetben a vegyes házasságoknál egy adott, több nemzetiségű tájékban a beolvasztódás mindkét irányban majdnem azonos.
 
==== Gyakorlatban ====
===Erőszakos, kényszerített asszimiláció===
Az egyén idegen kulturális környezetbe vándorol, akkor kicsi az esélye saját kultúrájának megtartására tehát nagy a beolvadási kényszer. Még sem beszélhetünk erőszakos beolvasztásról, mert ez az ő személyes döntése.
 
=== Erőszakos, kényszerített asszimiláció ===
Akkor beszélünk [[erőszak]]os vagy kényszerített asszimilációról, hogyha a pillanatnyi hatalom különböző hátrányosan megkülönböztető törvények (negatív [[diszkrimináció]]), rendeletek segítségével és megfélemlítő politikával, melyek sértik az egyenlő jogok és az emberi méltóság elvét (például az anyanyelv használata terén), nyelvhasználati és gazdasági nyomást fejt ki az egyénre a nemzetiségi vagy [[etnikum|etnikai]] [[identitás]]ának feladására. Egy számbeli kisebbségben élő közösség beolvasztásának a hátrányos nyelvi megkülönböztetés ([[lingvicizmus]]) a legfontosabb eszköze.
 
==== Az erőszakos asszimiláció módszerei ====
 
# A nemzetállam keletkezésekor a területén élő, nem az államalkotó nemzethez tartozó személyek egy részének állampolgárságát kizárja.
# A nemzeti kisebbség vagy etnikum állampolgárságát időszakosan megszünteti (kollektív bűnösség pl: Csehszlovákia 1945).
# A nemzeti kisebbséget, etnikumot szembeállítják saját nemzetével úgy, hogy örökléstani adottságukként igyekeznek feltüntetni hátrányos helyzetüket.
 
==== Gyakorlatban ====
==Lásd még==
Egy tömbben élő népcsoport tagjai folyamatosan feladják kulturális identitásukat, a szintén sokszor ott kisebbségben élő, de az államon belüli többségi nemzet irányában, vagyis a népcsoportok között a beolvadás egyirányú, tehát nem kölcsönös. Ilyen esetben könnyen megállapítható az asszimilálódó népcsoport, kirekesztettsége, elnyomása. Ahol azonos jogokat és életteret biztosítanak az egy térségben élő népcsoportoknak ott az egyirányú, tehát erőszakos asszimiláció megszűnik. Erre jó példa [[Dél-Tirol]].
 
== Lásd még ==
*[[Borg]] (Az asszimiláció egy példája a tömegkultúrából)
*[http://polgarinfo.hu/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=13&show_signers=1#shownOrNotSigners Petíció a szlovák államnyelvtörvény hatályon kívül helyezéséért]
 
== Forrás ==
* [http://www.duray.sk/old/index.php?x=p235 Duray Miklós (1993): Az elnyomás módszereinek rendszertana]
 
910

szerkesztés