Főmenü megnyitása

Módosítások

1866. augusztus 18-án a Majnán túli észak-német hercegségek és a [[Hanza-szövetség|Hanza-városok]] Poroszország vezetésével (Augusztusi Szövetség) létrehozták az Északnémet Szövetséget, ekkor 15 tagállammal. Az Északnémet Szövetséghez tartozott Poroszország Majnától délre fekvő területe, a Württemberg és Baden közé beékelődött Hohenzollern-tartomány. A katonai szövetség egy évvel később, 1867-ben vált a szerződő partnerek egyetértésével alkotmányos szövetséggé, azaz szövetségi állammá. Az alkotmány szövegét Bismarck fogalmazta és figyelt arra, hogy a szöveg elég homályos maradjon abban a tekintetben, hogy az új szövetség egységes állam illetve államszövetség-e.
 
Bajorország, Württemberg, Baden, valamint a Hesseni Nagyhercegség a Délnémet Szövetségbe (Süddeutscher Bund) tömörültek, de ennek sem különösebb politikai súlya sem gyakorlati jelentősége nem volt. Hessen-Darmstadt, valamint a Majnától északra fekvő területei, Felső-Hessen (Oberhessen) részben az Észak-németÉszaknémet Szövetség tagjai lettek. Ausztria, Luxemburg és Liechtenstein, amelyek előzőleg a Német Szövetség tagjai voltak, nem csatlakoztak egyik szövetséghez sem. Poroszország ekkor még nem törekedett befolyásának kiterjesztésére a Majnán túli délnémet államokra, mivel egy ilyen lépés provokálta volna Franciaországot. Ezt Bismarck ekkor még el akarta kerülni.
 
Bár sem a Badeni Nagyhercegség, sem a Bajor Királyság, sem a Württembergi Királyság 1867-ben nem lett az Északnémet szövetség tagja, de 1870-ben szövetkeztek vele Franciaország ellen és a porosz-francia háború után 1871 január 18-án beléptek a szövetségbe, amelyet átkereszteltek Német Birodalommá. A porosz király lett a császár, alkotmány az 1867-es maradt.