„Jegyző” változatai közötti eltérés

a
→‎A jegyző az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetője: 1 link korr. + 1 redundáns link megszüntetve
a (kogens -> kógens OH 937)
a (→‎A jegyző az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetője: 1 link korr. + 1 redundáns link megszüntetve)
==A jegyző az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetője==
 
'''A jegyző szakmailag képzett, [[közigazgatás]]i gyakorlattal rendelkező [[vezető]].''' A jegyző megbízatása – ''mivel a [[funkció]] [[szakma]]i és nem [[politika]]i jellegű -'' nem igazodik az [[Helyi önkormányzatok Magyarországon|önkormányzati]] [[választási ciklus]]okhoz. A jegyző ennek megfelelően nem [[választás]], hanem [[kinevezés]] útján nyeri el [[munkakör]]ét, a kinevezés [[határozatlan idő]]re szól. Tekintettel arra, hogy a jegyzői teendők kifejezetten [[igazgatásszervező]]i, [[jogalkalmazó]]i [[szakma]]i tartalmúak, a [[törvény (jogszabály)|törvény]] biztosítékot teremtett ahhoz, hogy a választott önkormányzati vezető, a [[képviselő-testület]]i tagok választási ciklusonkénti cserélődése mellett, a független szakmai [[hivatali szervezet]] és annak vezetője változatlan maradjon. [[GaranciáGarancia|Garanciát]]t jelent ez az időszakonkénti vezetői változások után is a [[szakapparátus]] stabilizálására, az [[igazgatási munka]] folyamatos, szakszerű ellátására. A jegyző kinevezésének jogát a képviselő-testület gyakorolja, az a képviselő-testület [[hatáskör]]éből [[át nem ruházható hatáskör]].
 
A [[köztisztviselő]]k [[jogállás]]áról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint a jegyző köztisztviselő, s ebből eredően [[közszolgálati jogviszony]]ban áll. A jegyző kinevezése előtt a kisebb [[település]]eken a képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy az [[Helyi önkormányzatok Magyarországon|önkormányzat]] önálló jegyzőt kíván-e foglalkoztatni vagy [[körjegyzőség]]hez csatlakozik. Az önálló hivatal létrehozása melletti [[állásfoglalás]] egyúttal kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, nevezetesen a jegyző kinevezésének kötelezettségét. A törvény ide vonatkozó szabálya ugyanis [[kógens]] jellegű, a jegyző kinevezését nem csupán [[jog]]ként, de [[kötelezettség]]ként is megfogalmazza. A képviselő-testület tehát nem mérlegelheti, hogy kinevez-e jegyzőt vagy sem. Ennek nem csupán elvi, de gyakorlati jelentősége is van. Az önkormányzati működésnek ugyanis előfeltétele, hogy a [[képviselő-testület]] [[hivatali szervezet]]ét is kialakítsák, és az a [[szakapparátus]] [[vezetés]]ére felkészült jegyzővel rendelkezzen.
A [[képviselő-testület]] -''' pályázat alapján''' – a [[jogszabály]]ban megállapított [[képesítési követelmény]]eknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – [[község]]ben kinevezhet, más [[Helyi önkormányzatok Magyarországon|önkormányzatnál]] kinevez [[aljegyző]]t a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés [[határozatlan idő]]re szól.
 
A jegyzői állás betöltéséhez kötelező a [[pályázat]] kiírása. A [[képviselő-testület]] legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati [[jogviszony]]ának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati felhívásnak a Ktv. szabályai alapján tartalmaznia kell:
''- az [[Helyi önkormányzatok Magyarországon|önkormányzat]] megnevezését;
* a jegyzői [[munkakör]]re történő utalást;