„Nádasd nemzetség” változatai közötti eltérés

a
Visszaállítottam a lap korábbi változatát: FoBeBot (vita) szerkesztéséről Cs-mester szerkesztésére
a (Bot: két zárójelbe tett külső hivatkozás)
a (Visszaállítottam a lap korábbi változatát: FoBeBot (vita) szerkesztéséről Cs-mester szerkesztésére)
 
Az első nyom amely a nemzetségi birtok ősi jellegének a megváltozására utal az 1222 évi [[Aranybulla|aranybullában]] lelhető fel.
{{idézet|''Ha valamely nemes ember fiumagzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; a többivel azt mivelje, a mit neki tetszik.''|1000 év törvényei|[[http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=508]]}}
Ez a rendelkezés azonban csak átmeneti, az [[Anjou-kor]] elején teljes visszarendeződés figyelhető meg.
A nemzetségi birtokok felosztása az 1231 évi első területosztállyal<ref group=m> területosztály: a nemzetségi birtok szétosztása területi elkülönítéssel</ref> indult, amely egyben a nemzetségekből történt családképződés kezdetének is tekinthető. 1343-ban a birtokosztályban megjelenik a telekosztály<ref group=m> telekosztály: a jobbágyporták szétosztása a nemzetségi birtokon belül</ref>, ugyanekkor kerül bevezetésre egy privilégiális jellegű adományreform is. A ''nova donatio''<ref group=m> „''nove nostre donationis titulo''” – új királyi adományunk címén</ref> nem más mint az egyenesági öröklés bevezetése (''exclusis omnibus fratribus et consanquineis'' – fivérek és atyafiak kizárásával) egyes kedvezményezett esetekben.<ref name="Nemzetségek 8."> {{cite book |author= Engel Pál|authorlink= Engel Pál |title= Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok|publisher= Osiris Kiadó - Budapest |year= 2003.}} </ref> De az aranybulla kritikus cikkelyének 1351 évi hatályon kívül helyezésesével a nemesi birtok ősi nemzetségi patriarchális jellege általános érvénnyel visszaállításra került.
{{idézet|''Kivéve egyedül a kiváltságból kizárt, előbb érintett egy czikkelyt, tudniillik ezt: "Hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban és szabadságukban áll az egyházak, avagy tetszésük szerint mások részére, élők közt vagy halál esetére adakozni, hagyományt tenni, birtokaikat eladni vagy elidegeniteni." Sőt ellenkezőleg, épenséggel ne legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik jog és törvény szerént, tisztán és feltétlenül, minden ellenmondás nélkül, legközelebbi atyafiaikra és nemzetségeikre háromoljanak.''|1000 év törvényei|[[http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=536]]}}
Az 1360 évi utolsó ismert területosztály a nemzetségekből történt családképződés végének tekinthető. Az ezt követő birtokosztályokban már kizárólag csak telekosztállyal találkozunk.
20 153

szerkesztés