„Káosz Szerepjáték” változatai közötti eltérés

Ez a szócikk a Káosz Szerepjáték könyvről fog szólni. A kivágott rész átkerül a Worluk, a káosz világa szócikkbe, mint a világleírás része.
(→‎Földrajz: térkép behelyezése)
(Ez a szócikk a Káosz Szerepjáték könyvről fog szólni. A kivágott rész átkerül a Worluk, a káosz világa szócikkbe, mint a világleírás része.)
 
A '''Káosz Szerepjáték''' (vagy rövidítve, KRPG) könyv és [[szerepjáték]]rendszer [[2001]]-ben jelent meg a Cherubion könyvkiadó gondozásában. A rendszer megalkotói [[Nemes István (író)|Nemes István]], [[Bihon Tibor]] és [[Hüse Lajos]]. A játék megalkotásában többen is részt vettek . A Káosz Szerepjáték alapjai és Worluk világa Nemes István Káosz-ciklusában jelentek meg. Legelőször a ''[[Káosz Szava]]'' című regényében.
 
==A Világ==
===Történelem===
A világ neve Worluk, amely a káosz istenének, Yvorlnak az eredeti nevét viseli, aki az idők hajnalán kaput nyitott világunkról erre a világra. Worluk anyagszegény világát gázlények, a mhyorok népesítették be, akik eleinte érdeklődve fogadták be a beáramló anyagot – a jó Ivo Worluk professzor ugyanis lyukat ütött a téridő szövedékébe, magával rántva több ezer embert a Földről, és képtelen volt többé uralni a szerkezetet, mely egyre több és több anyagot szipkázott át világunkról. Worluknak nem is állt szándékában bezárni a kaput; az időt, amelyben élt, egy dekadens kornak tartotta, az emberiséget pedig egy puhány, kockáztatni nem merő, halálra ítélt fajnak. Rájött, hogy az őskáoszból erőt lehet nyerni, mindamellett, hogy az ár roppant drága: külseje és elméje egyaránt eltorzult. Hatalmával azonban rögtön sereget toborzott magának.
Nem mindenki állt mögé. Bizonyos Mark Yennon nevű fiatalember azt a célt tűzte ki maga elé, hogy rendet és biztonságot hoz ebbe a bizonytalan világba. Miután hatástalanította a gépet, ő is egy saját sereget hozott létre, mely szembeszállhat Worlukéval.
Worluk azonban új kapukat nyitott más világokra, illetve a Föld más koraiba, így a világ még színesebb, a káosz pedig még erősebb lett. A két fél csatározásaiban így rendre Worluk, azaz Yvorl kerekedett felül.
Ami a korai csatáknak véget vetett, az az volt, hogy a gázlények megelégelték a "bevándorlók" véres háborúit, és elhatározták, hogy egyszer, s mindenkorra eltörlik őket erről a létsíkról.
Amikor ezt a két fél megneszelte, kényszerszövetséget kötöttek, hogy felvehessék a harcot a mhyorokkal, aminek nem lehetett győztese.
A csata helyszínéül szolgáló Dimuran kontinense teljesen elpusztult ebben a Kataklizmában; egyrésze elsüllyedt, a másik radioaktív pusztasággá változott. A világ felszínét a nagy háború teljesen átformálta, eget és földet egyaránt.
A Kataklizma óta 30.000 év telt el, amit a tudósok 333 éves Ciklusokra osztanak fel (a ciklusok végén bekövetkezik a Jégnász konstelláció nevű csillagállás); állítólag minden egyes ciklusváltást háborúk követnek.
*'''Újjáéledés (1.-2. ciklus)'''
Lassan magához tér Worluk világa a Kataklizmából.<!-- A mhyorok szinte teljesen kihalnak, a kevés túlélő emberi alakot öltve bujkál saját világán.--> A romokból különféle civilizációk emelkednek ki és virágzanak, mint a moárok, trufotárok, és sárkányok. A trufotár istenkirályok megalkotják a Bajnokok Kardját (a varázstárgyat, ami képes lezárni a ciklusok végén bekövetkező háborúkat) majd rábízták a legjobb moár létsík-vándorra, Lyndarára. Yvorl ebben a korban újabb kaput nyít a Földre, annak is a jövőjébe, hogy embereket hozzon hatalmának megerősítésére, majd végleg lezárja a hasadékot. A Föld jövőjében elkorcsosult emberi lények válnak a manók őseivé, akikből Verghaust megteremti a manókat.<ref>{{kiskapitális|Bihon, Hüse, Nemes}} (2001), 259–260. old.;</ref>
*'''Quetter Korszak (3.-6. ciklus)'''
Az újjáéledésnek a quetterek elszaporodása vet véget. A quetterek – kardfogú, denevérszárnyú humanoidok – legyilkolnak mindenkit és lerombolnak mindent, beleértve azt is, amit ők építettek fel. E kegyetlen nép pusztulását az általuk teremtett elfek hozzák el.
*'''Elfengadi Éra (7.-15. ciklus)'''
A világot háromezer évig a hosszúéletűek uralják; az idő leteltével békésen átengedik a guarnik rejtélyes népének.
*'''Guarni Birodalom (16.-59. ciklus)'''
A guarnik sikeresen ötvözik a technikát a mágiával, és egy olyan birodalmat építenek ki, melynek nem szab gátat sem tér, sem idő, sem a világokat elválasztó fal.
*'''Gilf Birodalom (60.-78. ciklus)'''
Tizenötezer év elteltével a Guarni Birodalom összeomlik, és senki nem tudja biztosan, mi történhetett magukkal a guranikkal. Emellett kisebb gondjuk is nagyobb ennél; megjelennek a gilfek, az elfek vérszomjas, szadista rokonai, és sötét éjszakába taszítják a világot, mely hatezer évig tart.
*'''Nagydrén Birodalom (79.-82. ciklus)'''
A drének – emberek, akiknek a hitük szerint guarni vér folyik az ereikben – veszik át korábbi uraik, a gilfek helyét. Azonban nem mindenki lélegzik fel megkönnyebülten: a drének bigottságukban legalább annyi kegyetlenséget követnek el, mind a szadista gilfek. A Nagydrén Birodalom királya a rettegett Kargil Yhron, kinek 1000 éves uralkodását saját alattvalói árulása zárja le.
*'''Az Emberkirályságok Kora (83.-85. ciklus)'''
A jelen, melyet nem egy nagy birodalom, hanem egymással marakodó, a régiek fényében jelentéktelen királyságok marakodásai határoz meg.
 
*'''A jövő'''
A Jégnász konstellációkat sorozatosan kudarcra ítélt drén próbálkozások kísérik, a Nagydrén Birodalom helyreállítására – s ebbe egymást követő drén uralkodódinasztiák buktak bele. Végül a 85. ciklus végén úgy tűnik, hogy a drének sikerrel járnak. Rebesgetik, hogy Kargil Yhron is felébredt az ezeréves tetszhalálából. Azonban Dél-Greondar lakói, az Orkok elérkezettnek tartják az időt: Az elmúlt harmincezer év némasága után ők vegyék át az uralmat Worluk világán.
 
===Földrajz===
[[Image:Worluk, a káosz világa.jpg|thumb|right|500px|A Nemes István (John Caldwell) és társai által megálmodott világ [[Szendrei Tibor]] tusgrafikája szemlélteti a ''Káosz Sárkányai'' című regényben valamint a ''Káosz Szerepjáték'' című kötetben]]
 
*'''Gerondar'''
A Vas-hegység által kettéválasztott kontinens északi része a káosz hitűek és Yvorl birodalma (itt található lakhelye is a Káoszfellegvár, amely az Átokmezsgye nevezetű kaotikus területen magasodik<ref>{{kiskapitális|Bihon, Hüse, Nemes}} (2001), 269. old.;</ref>), délen pedig az orkok által uralt Kondor Birodalom terül el, amit Grooms, az orkokat teremtő isten próbál – kevés sikerrel<ref>{{kiskapitális|Bihon, Hüse, Nemes}} (2001), 271. old.;</ref> – irányítani.<ref>{{kiskapitális|Bihon, Hüse, Nemes}} (2001), 262. old.;</ref>
 
*'''Maldiberan'''
Elsivatagosodott földrész Dimuran közelében; az északi részén apró, egymást maró királyságok, a nagyobb déli részen szultanátusok, mesebeli hercegségek, nomádföldek és a Végtelen Déli Sivatag található.
*'''Zhillian'''
Maldiberan ikerkontinense; a kettő valaha egy egészet alkotott, ma azonban tenger választja el őket. Zhillian déli része civilizálatlan, barbár terület, ahol gyíklények, nomádok és majomemberek élnek. A civilizált kiskirályságok között a rettegett Zhíl Birodalom terül el.
*'''Drakónia'''
A sárkányok otthona; a legendák szerint az összes mitikus faj innen származott.
*'''Drénföld'''
Északi kontinens, melyet örökké jég borít.
*'''Jidor'''
Déli szigetcsoport, ázsiai néppel és kultúrával, akik a körülmények miatt átálltak a nagyüzemi rabszolgatartásra.
*'''Yennon szigetek'''
A rend bástyái.
*'''Thelan szigetek'''
Trópusi szigetek, ahol kannibál népek és a túlélő quetterek éldegélnek.
*'''Khobír szigetek'''
Tudósok-lakta szigetcsoport Drakónia szomszédságában.
*'''Ayvar-szigetek'''
A legtávolabbi föld, amelyet különc, hóbortos népek és manók laknak.
*'''Dimuran'''
Más néven a Felperzselt Föld. Itt játszódott le a Kataklizma, amely Worluk világát a mai formára szabta. Lakatlan vidék, csak egy-néhány khobíri varázsló téved ide kutatás céljából, ám a halálos sugárzás miatt ők sem maradnak sokáig.
 
===Közeli létsíkok===
Worluk a következő létsíkokkal szomszédos: az álmokból valóssá gyúrt [[Cherubion]], amelyen a marakodó félisteneknek köszönhetően örök éjszaka honol; a vadregényes [[Ammerúnia]]; a démoni Amhazar és Kithriat; valamint az ősi [[Magus|Ynev]] és a káosz létsíkja az örökké változó [[Limbó]].
 
==Istenek==
Worluk pantheonja tulajdonképpen egy hatalmas mérlegre emlékeztet: egyik oldalon a Rend, a másikon a Káosz seregei, a mérleg nyelve pedig az Egyensúly hívei. Azonban nem mindegyik isten ennyire monomániás, jó párukat annyira lekötik ennél sokkal összetettebb dolgok – főleg a saját egójuk.
*'''Yvorl'''
A Káosz Istene; teste ösztövér, girhes, végtagjai karmokban végződnek, oszlopszerű lábai közt tüskés farok tekereg. Az arca megnyúlt, beesett küklopsz-arc, szájából ujjnyi agyarak lógnak ki. Többnyire kaszával ábrázolják. Bár Worluk világának filozófusai tagadják vitáikon, hogy a Káosz gonosz lenne, Yvorl mindent elkövet azért, hogy ez a tévhit fennmaradjon. Gerinctelen, sunyi, végletekig önző alak, aki még így is túlságosan korlátozva érzi magát a lehetőségei által, és feltett szándéka, hogy azt a kevés emberit, ami megmaradt belőle is ledobja, és hasonlatossá válljon a gázlények istenségéhez.
*'''Mark'yhennon'''
A Rendisten, aki magára jobb szeret ősmágusként tekinteni. Yvorllal ellentétben nem kenyere a nagyzolás, és egyszerű öltözékében bárki nézheti könnyűszerrel annak, ami eredetileg volt: könyvárus. A mágiát egy szükséges rossznak tartja, amit a káosz ellen tud használni, és bár ő ellenlábasával szemben ragaszkodott egykori énjéhez, az eltelt harmincezer év során egyre ridegebbé, elidegenültebbé vált.
*'''Zhénia'''
A Smaragd Úrnő, aki annak dacára, hogy soha nem volt ember, a legemberségesebb isten Worluk világán. Ennek ellenére híveitől sokat vár el, és bár nem kegyetlen, senki nem akarja mérgesnek látni. Zhénia a férfiakkal szemben nem az elveket, mint inkább a gyakorlatot tartja szem előtt. A Káoszt kiszámíthatatlannak, a Rendet tespedtnek tartja, és egyáltalán nem néz jó szemmel semmit, amit túl mesterkéltnek tart. A világ hajnalán gyengéd szálak fűzték Mark'Yhennonhoz, de az idő az istenek szerelmének sem kedvez. Egyetlen fia van tőle, az Yverd nevű bajnok, aki még mindig "ifjú éveit" éli.
*'''Grooms'''
Az Orkok Öregapja, aki a Rend mellett tette le a voksát… amit, minden hatalma ellenére, képtelen a gyakorlatban kamatoztatni teremtményei, az orkok között. Yvorllal ellentétben nem követel emberáldozatokat, ez azonban nem akadályozza meg túlbuzgó híveit, hogy rendszeresen elkövessenek ilyeneket.
*'''Kargil Yhron'''
Bár még fiatal isten, mindenképpen egy olyan erő, akivel számolni kell. Kargil Yhron a drének kegyetlen máguskirálya volt, aki mindig egyre nagyobb hatalomra vágyott. Ő Yvorl rendbéli megfelelője, és noha Mark'yhennon oldalán áll, a Rendisten nem kedveli jobban, mint örök riválisát.
*'''Verghaust'''
A Manók Ura, aki Yvorl pártján áll; olyan, mint egy óriási manó, aki halhatatlansága dacára roppant kicsinyes és kisszerű tud lenni, akárcsak hívei.
*'''Ezerfejű Zrogdavar'''
Elf halálisten, akit csak apróbb szekták imádnak. Az egyik főérv Kargil Yhron mellett, hogy a Rend sem emberségesebb a Káosznál.
 
==Fajok==