„Schütz Antal” változatai közötti eltérés

1 539 bájt hozzáadva ,  5 évvel ezelőtt
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
"Így aztán az, ami voltaképpen a legmeghittebb lelkiség és a legbensőbb lelkiismeret ügye, a döntő vallási elhatározás, úgyszólván a világpiaci kínálat vásári kavarodásába sodródik, és majdnem minden vallásilag szorongó ember abba a helyzetbe jut, mint azok az afrikai törzsfők, akiknek egyéni elhatározásától van függővé téve, hogy törzsüket a kereszténységbe (és ott is melyikbe) vagy az iszlámba vigyék-e. "
 
== Művei<ref>A Katolikus Lexikon alapján</ref> ==
 
=== Önálló művei ===
* ''Főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről, Budapest, 1903. (Különlenyomat a Bölcseleti Folyóiratból)
* ''Keresztény katolikus hitvédelem (hittankönyv), Budapest, 1907. (1946-ig 9 kiad.)
* ''Kezdet és vég a világfolyamatban. Uo., 1907.
* ''Energetika és bölcselet. Uo., 1908. (Klny. Bpi kegyesr. gimn. 1907/08. értes.)
* ''Az isten-érvek a középisk. hittantanításunkban. Uo., 1909.
* ''A nemi élet etikája. Írta F. W. Foerster. Ford. Uo., 1909.
* ''Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. Uo., 1910.
* ''Az anyag mivoltáról. Uo., 1911. (Klny. Hittud. Folyóir.)
* ''Kat. egyhtört. Hittankv. Uo., 1911. (1946-ig 14 kiad.)
* ''Kat. hittan. Uo., 1911. (1946-ig 15 kiad.)
* ''Kat. erkölcstan. Uo., 1912. (1947-ig 13 kiad.)
Imádságos kv. a tanulóifj. számára. Sík Sándorral. Uo., 1913. (1949-ig 11 kiad.)
* ''Az Isten-bizonyítás logikája. Uo., 1913. (Klny. Hittud. Folyóir.)
* ''Kat. hitvédelem. Kat. vallástan. 2. kiad. Uo., 1913. -
* ''Summarium theologiae dogmaticae. Uo., 1922.
* ''Dogmatika. 1-2. köt. Uo., 1922-23. (4. kiad. Uo., 1947)
* ''A bölcselet elemei SzentSzt Tamás alapján'',. Budapest, Szent István TársulatUo., 1927.
* ''Characterológia és aristotelesi metafiz. Uo., 1927.
* ''Prohászka Ottokár emlékezete. Uo., 1928.
* (szerk.) ''Prohászka Ottokár összegyűjt. munkái. 1-25. köt. S.a.r. Uo., 1928-29.
* ''Az Ige szolgálatában,. összegyűtöttÖsszegyűjtött dolgozatok'',. Budapest, HungáriaUo., 1928.
* ''Prohászka pályája. Élet- és jellemrajz. Uo., 1929.
* ''Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. Szerk. Balanyi Györggyel. Uo., 1930.
* (szerk.) ''Élet kenyere. Az Oltárisztség imádása. Írta Prohászka Ottokár. Összeáll. Uo., 1930. (fr-ul és ném-ül Uo., 1938)
* ''Zubriczky Aladár emlékezete. Uo., 1931.
* ''Eszmék és eszmények. Összegyűjtött dolgozatok, előadások, beszédek 1928-1932. Uo., 1932.
* (szerk.) ''Szentek élete az év minden napjára. I–IV1-4.'', Budapest,köt. Szent IstvánSzerk. TársulatUo., 1932-33. -
* ''Krisztus. 10 előadás. Uo., 1932. (Szt István kv-ek 100-101; és Isten országa 1. Uo., 1934)
* ''A házasság. 10 előadás. Uo., 1933. (Uaz 109. és 2-4. kiad. Isten országa. Uo., 1940)
* ''Isten országa. Nyilvános előadások. 1-4. köt. Bp., 1934. (1. Krisztus; 2. kiad. Uo., 1940. 2. A házasság. 2. kiad. Uo., 1940. - 3. Isten a tört-ben; 4. kiad. Uo., 1944. - 4. Az örökkévalóság. Uo., 1937)
* ''Őrség. korkérdésekKorkérdések és tájékozódások''. Budapest, Szent István TársulatUo., 1936.
* ''Prohászka mint akadémikus. Uo., 1936.
* ''A nemzetnevelő Pázmány. Uo., 1938.
* ''Eucharisztia. azAz Oltáriszentség a hit és ész világánál'',. Budapest, Szent István TársulatUo., 1938.
* ''Korunk sztjei. Összeáll. és bev. Uo., 1938.
* ''M. életerő. Uo., 1939. (Korszerű m. kv-ek 1.)
* ''Az ap-ok öröksége. (Az Egyh. apostolisága) Dömötör Istvánnal. Uo., 1940. (Actio Catholica 76.)
* ''Titok és tud. Uo., 1940. - Titkok tudománya. Korszerű hittud. dolgozatok. Uo., 1940.
* ''Logikák és logika. Uo., 1941. (Ért-ek a fil. és társad. tud-ok köréből V. 6.)
* ''Életem. Emlékezések. Uo., 1942.
 
 
=== Szerkesztett kötetei ===
* ''Iránytű'', írta Prohászka Ottokár, Budapest, 1940. (Prohászka összegyűjtött művei 22. kötetei is)
* ''Aquinói Szt. Tamás szemelvényekben'' (magyarul és latinul), Budapest, 1943.
 
=== Fordításai ===
* ''Élet és jellem'', írta: F. W. Foerster, Budapest, 1934.
 
=== Kéziratban maradt művei ===
* ''Az Evangéliumharmónia'', 1946
* ''Pedagógia'', 1948 körül
* ''Istenhez Istenben felnőtt imádságoskönyve'', 1950
 
 
* ''A bölcselet elemei Szent Tamás alapján'', Budapest, Szent István Társulat, 1927.
* ''Charakterológia és aristotelesi metafizika'', Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1927.
* ''Az Ige szolgálatában, összegyűtött dolgozatok'', Budapest, Hungária, 1928.
* ''Katholikus hitvédelem a középfokú iskolák legfelső osztálya számára és magánhasználatra'', Budapest, Szent István Társulat, 6. kiadásː 1931.
* (szerk.) ''Szentek élete az év minden napjára I–IV.'', Budapest, Szent István Társulat, 1932.
* ''Isten a történelemben – Tíz előadás melyeket 1932 őszén a Pázmány egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott Schütz Antal'', Budapest, Szent István Társulat, 2. kiadásː 1934
* ''Summarium theologiae dogmaticae et fundamentalis … ad utilitatem tironum litterarum sanctarum'', Budapestini, Soc. St. Stephani, 2. kiadásː 1935.
* ''Katholikus egyháztörténelem középfokú iskolák számára'', Budapest, Szent István Társulat, 8. kiadásː 1936.
* ''Katholikus erkölcstan középfokú iskolák számára'', Budapest, Szent István Társulat, 10. kiadásː 1936.
* ''Őrség korkérdések és tájékozódások'' Budapest, Szent István Társulat, 1936.
* ''Dogmatika – a katolikus hitigazságok rendszere'', Budapest, Szent István Társulat, 2. kiadásː 1937 (reprint: Pax International Kiadó, 2008.)
* ''Eucharisztia az Oltáriszentség a hit és ész világánál'', Budapest, Szent István Társulat, 1938.
* ''A vallás'', Budapest, Egyetemi Nyomda, 1938.
* ''Magyar életerő'', Budapest, Korda Rt., 1939, 153 p
* ''A bölcselet elemei'', Budapest, Szent István Társulat, 2. átdolgozott kiadás, 1940.
* ''Krisztus – Tíz előadás, melyeket 1930 őszén a Pázmány-Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott Schütz Antal'', Budapest, Szent István Társulat, 2. kiadásː 1940, 299 p
* ''Életem'', Budapest, Szent István Társulat, é. n. [1941?], 294 p
* ''Titkok tudománya korszerű hittudományos dolgozatok'', Budapest, Szent István Társulat, 1940.<ref>Schütz főbb műveinek listája csak az [[Országos Széchényi Könyvtár]]ban hozzáférhető műveket tartalmazza.</ref>
* [http://real-eod.mtak.hu/744/ ''Logikák és logika''], Budapest, 1941.
 
139 118

szerkesztés