„1919” változatai közötti eltérés

egy bájt törölve ,  2 hónappal ezelőtt
** A [[prága]]i csehszlovák kormány [[Szlovákia]] irányításával megbízott teljhatalmú minisztere, [[Vavro Šrobár]] feloszlatja az [[1918]]. [[október 30.]] után létrejött szlovák nemzeti tanácsokat. <small>(A központi Szlovák Nemzeti Tanács [[január 23.|január 23-án]] szűnik meg.)</small>{{refhely|azonos=Baló–Lipovecz 132}}
** Az erdélyi szászok képviselői a [[medgyes]]i gyűlésen kinyilvánítják a [[Románia|Romániához]] való csatlakozási szándékát.
* [[január 9.]] Paál Árpád székelyudvarhelyi helyettes alispán úgy teteti le az esküt a tisztviselőkkel a Magyar Népköztársaságra, hogy amennyiben Udvarhely megyében megszűnik a magyar államiság, az eskü a székely önkormányzatiságra továbbra is érvényes marad.<ref> Bárdi Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1921. Aetas 1993. 3. sz. 76–120.13 Uo. 92–93. o. és Paá Árpád: Visszaemlékezés 1918 őszére. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, Paál Árpád Kéziratos hagyatéka (HRM PÁK) Ms 7651/337. Uő. Fogság naplók. uo.7651/331.</ref>
* [[január 11.]]
** [[Károlyi Mihály (miniszterelnök)|Károlyi Mihály]]t ideiglenes [[köztársasági elnök]]ké nevezik ki.{{refhely|Bölöny–Hubai|89. o.}}
** [[Berinkey Dénes]] alakít kormányt névlegesen.<ref name=revesz>'''Révész Tamás: Teljes leszerelés vagy munkáshadsereg? A Károlyi-kormány kísérletei egy ütőképes haderő felállítására'''. In.: '''Rubicon'''. XXVI. évf., 280. (2015/3.) sz., 50-57. oldal, ISSN 0865-6347</ref>
** A legitim német kormány hadvezetése véresen elfojtja a spartakista puccsot.<ref name=BG/>
* [[január 12.]]
* [[január 12.]] –* Az Antant által támogatott Csehszlovákia megszállja Ungvárt és az Ung folyó völgyét.<ref>Kosztyó Gyula - A kárpátaljai magyarság megszállás alatt https://mult-kor.hu/a-karpataljai-magyarsag-megszallas-alatt-20200520?fbclid=IwAR3-u6qyQCYxpFr_jHNRjMRH55YLBUx3Si3eHRHwkvQu_8jx8lcWPNSI-2k Hozzáférés: 2020.06.06</ref>
* [[január 12.]] –* A Szabad Bajor Népállamban – az új, általános választójog szerint tartott – alkotmányozó tartományi gyűlési választásokon a független szociáldemokraták (USPD) súlyos vereséget szenvednek.<ref name=bajor/>
* [[január 15.]] – A sikertelen [[Spartacus-felkelés]] után Freikorps-katonák meggyilkolják [[Rosa Luxemburg]]ot és [[Karl Liebknecht]]et, a felkelésben kulcsszereppel bíró, radikális baloldali értelmiségieket.<ref name=BG/>
* [[január 17.]] – [[Lengyelország]]ban [[Jędrzej Moraczewski]] – kéthavi miniszterelnökség után – lemond. <small>(Az új miniszterelnök, [[Ignacy Jan Paderewski]] koalíciós kormányt alakít.)</small>{{refhely|Baló–Lipovecz|Lengyelország, 179. o.}}
* [[január 18.]] – [[Párizs]]ban megnyitják az [[Első világháború|I. világháborút]] lezáró békekonferenciát.<ref name=Ablonczy/>
* [[január 19.]]
** Választásokat tartanak Németországban, ahol – bár új összetételben és új pártnevekkel, de – a régi birodalmi gyűlés pártjai diadalmaskodnak.<ref name=BG/>