Főmenü megnyitása

Módosítások

A meteoritokat gyakran sorolják a három fő csoportba aszerint, hogy főleg kőzetből, fémből, vagy vegyesen kőből és fémből állnak. Ezeket a kategóriákat a 19. század eleje óta használják. Ennek a megnevezésnek azonban nincsen sok genetikai vonzata. Példaként említhetjük, hogy sok vasmeteorit tartalmaz szilikát zárványokat, de mégsem nevezik őket kő-vas-meteoritoknak. Mégis, ez a korai besorolás áll az osztályozások kezdetén.
 
A kőmeteoritokat hagyományosan két csoportra osztják: [[kondritok]]ra, melyek a [[kondrumkondrumok]]nak nevezett kicsiny gömböcskéket tartalmazzák, és [[akondritok]]ra, amelyek átestek egy kis égitest fölmelegedésével együttjáró [[planetáris differenciálódás]]on.
 
A [[vasmeteoritok]]at hagyományosan a belső szerkezetúk alapján sorolják az [[octahedrit]]ek, a [[hexahedrit]]ek és az [[ataxit]]ok csoportjába. Ezek a megnevezések leíró jellegűek, s helyettük ma már a modernebb kémiai csoportokat használják.
 
A kő-vas meteoritok két nagy csoportja a [[pallazitok]]é ás a [[mezoszideritek]]é.
 
==A meteorit-osztályozási rendszer==