Stoll Béla (Ecser, 1928. február 15.Budapest, 2011. november 3.) irodalomtörténész, könyvtáros, tudományos kutató.

Stoll Béla
Született 1928. február 15.
Ecser
Elhunyt 2011. november 3.
Budapest
Foglalkozása irodalomtörténész
könyvtáros
Kitüntetései Toldy Ferenc-emlékérem (1983)

ÉleteSzerkesztés

A budapesti Werbőczy István Gimnáziumban érettségizett 1946-ban, az ELTE BTK keretében magyar–olasz szakon tanult, 1951-ben magyar szakos középiskolai tanári–könyvtáros diplomát szerzett. Az irodalomtudomány kandidátusa (1986), doktora (1995).

Pályáját az OSZK Régi és Ritka Nyomtatványok Tárában kezdte (1950–1952), majd 1952-53-ban a keszthelyi Helikon Könyvtár vezetője lett. 1953-tól az Irodalomtudományi Dokumentációs Csoport tudományos munkatársa, 1956-tól az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos munkatársa, 1986–1992 között főmunkatársa.

Elsősorban a régi magyar irodalom sajtó alá rendezésével foglalkozott. 1974-től József Attila-kutatóként is tevékenykedett. A filológia tudományának egyik megkerülhetetlen szaktekintélye volt.

ElismeréseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

 • Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialogus; sajtó alá rend. és bev. Stoll Béla; Közoktatási Kiadó, Bp. 1951
 • Magyar széphistóriák; sajtó alá rend., jegyz. Stoll Béla; Magvető, Bp., 1955 (Magyar könyvtár)
 • Virágénekek és mulatónóták. XVII-XVIII. század; összeáll., jegyz. Stoll Béla; Magvető, Bp., 1956 (Magyar könyvtár)
 • Régi magyar költők tára, XVII. század [Akad. kiad. 1959-től], szerk. 1967-től Stoll Béla, 1981-től Stoll Béla és Varga Imre, 1986-tól Stoll Béla [közreműködők: Klaniczay Tibor, Varga Imre]
 • Szerelmi és lakodalmi versek; sajtó alá rend. Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1961 (Régi magyar költők tára, 3.)
 • A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 1565-1840; összeáll. Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1963
 • A magyar irodalom története I. 1600-ig (társszerző); szerk. Klaniczay Tibor; Akadémiai, Bp., 1964
 • A magyar irodalom története II. 1600-tól 1772-ig-ig (társszerző); szerk. Klaniczay Tibor; Akadémiai, Bp., 1964
 • Magyar széphistóriák; sajtó alá rend. Stoll Béla; Magyar Helikon, Bp., 1965
 • Az unitáriusok költészete; sajtó alá rend. Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre; Akadémiai, Bp., 1967 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 4.)
 • Forgách Mihály–Justus Lipsius levélváltása; sajtó alá rend. Stoll Béla, latinból ford. Pirnát Antal, bev., szerk. Klaniczay Tibor, V. Kovács Sándor, életrajz Komlovszki Tibor; MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1970 (Studium)
 • Szenci Molnár Albert költői művei; sajtó alá rend. Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1971 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 6.)
 • A magyar irodalomtörténet bibliográfiája I. 1772-ig; összeáll. Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor; Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1972
 • Balassi Bálint összes versei. Szép magyar comoediája és levelezése; 3. jav. kiad.; sajtó alá rend. Stoll Béla, utószó, jegyz., idegen nyelvű szövegford. Eckhardt Sándor; Magyar Helikon–Szépirodalmi, Bp., 1974
 • Bethlen Gábor korának költészete; sajtó alá rend. Komlovszki Tibor, Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1976 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 8.)
 • József Attila minden verse és versfordítása; szöveggond. Stoll Béla; Szépirodalmi, Bp., 1980
 • József Attila összes versei. Kritikai kiadás I-II.; közzéteszi Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1984
 • Pajkos énekek; vál., szöveggond., jegyz. Stoll Béla; Szépirodalmi, Bp., 1984 (Magyar ritkaságok)
 • József Attila költeményei; szöveggond. Stoll Béla; Helikon, Bp., 1985
 • Gergei Albert: Árgirus históriája; bev. Nagy Péter, szöveggond., jegyz. Stoll Béla; Szépirodalmi, Bp., 1986
 • Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei; sajtó alá rend. Varga Imre, Cs. Havas Ágnes, Stoll Béla; Akadémiai, Bp., 1987 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 12.)
 • Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Egyetemi segédkönyv; Tankönyvkiadó, Pécs, 1987
 • József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke; közzéteszi Stoll Béla; Atlantisz, Bp., 1990 (Veszedelmes viszonyok)
 • József Attila összes versei; szöveggond. Stoll Béla; Századvég, Bp., 1992 (Századvég klasszikusok)
 • Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek. 1. Szövegek; sajtó alá rend. Stoll Béla; Argumentum, Bp., 1992 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 15/A)
 • Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek. 2. Jegyzetek; sajtó alá rend. Stoll Béla; Argumentum, Bp., 1992 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 15/B)
 • Balassi-bibliográfia; összeáll. Stoll Béla; Balassi, Bp., 1994 (Balassi-füzetek, 1.)
 • XVI. századi költőkből; vál. és utószó Stoll Béla; Unikornis, Bp., 1994 (A magyar költészet kincsestára, 20.)
 • József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke; jav. kiad.; közzéteszi Stoll Béla; Atlantisz, Bp., 1997 (Veszedelmes viszonyok)
 • A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, 1542-1840; 2. jav., bőv. kiad.; összeáll. Stoll Béla; Balassi, Bp., 2002
 • József Attila összes versei; 4. bőv. kiad.; szöveggond. Stoll Béla; Osiris, Bp., 2003 (Osiris klasszikusok)
 • A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840); 2. jav., bőv. kiad.; összeáll. Stoll Béla; Balassi, Bp., 2002
 • József Attila összes versei. Kritikai kiad.; 2. jav., bőv. kiad.; közzéteszi Stoll Béla; Balassi, Bp., 2005
 • József Attila levelezése; összeáll. H. Bagó Ilona, Hegyi Katalin, Stoll Béla; Osiris, Bp., 2006 (Osiris klasszikusok)
 • József Attila utolsó verse
 • József Attila kötetből kimaradt versei

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter, vál., szerk. A. Gergely András et al. Bp., Biográf Kiadó–Greger Média Kft., 1999
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
 • Who is Who Magyarországon. Kiegészítő kötet. 2. kiad. 2004. Zug, Hübners blaues Who is Who, 2004
 • A Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára; szerk. Ács Pál, Székely Júlia; Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet–Balassi, Bp., 2008