A számtan az iskolai matematikának az a része, amely a valós számok közötti műveletekkel, számolási szabályokkal foglalkozik. Ide sorolandó a számfogalom bevezetése (negatív számok, racionális számok értelmezése), a véges tizedestörtekkel való számolás. A számtan keretében tárgyalják a különféle hosszúsági, területi és térfogati mértékegységeket és ezek átszámítását is. A számtan nem tekinthető a matematika önálló részének. Nem szabad a számtant összetéveszteni a számelmélettel.

IrodalomSzerkesztés

  • Matematikai kislexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1979
  • Matematicseszkaja Enciklopedija, Izdatelysztvo "Szovjetszkaja Enciklopedija" Moszkva 1977