Főmenü megnyitása

Szakács Mózes (Betfalva (Udvarhely megye), 1828. november 11.1894. október 13.) református lelkész és kollégiumi tanár.

Szakács Mózes
Született 1828. november 11.
Betfalva
Elhunyt 1894. október 13. (65 évesen)
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész,
pedagógus

ÉleteSzerkesztés

Betfalván született földmívelő szülőktől. 1836-ban lépett a székelyudvarhelyi református kollégiumba és a középiskolai tanfolyam bevégzése után 1844-ben felvétetett a felsőbb tudományok hallgatói közé, 1848-ig a bölcseleti és jogi tanfolyamot végezte; 1851-től 1852-ig teológiát hallgatott és 1854-ben állotta ki a papi szigorlatot; mint papjelölt volt 1855-56-ban az akkor Kolozsvárt székelt nagyenyedi teológiai akadémián; egy félévet a budapesti teológiai akadémián töltött 1859-60-ban. Éveken keresztül szolgált Székelyudvarhelyt, Kolozsvárt és Sz.-Szentgyörgyön köztanítói minőségben. Az 1863-64. évet a berlini egyetemen töltötte teológiai, latin és görög irodalmi és történelmi előadások hallgatásával. Berlinből hazajőve a budapesti református gimnáziumnál segédtanár lett, végre 1867-ben ugyanoda rendes tanárrá választatott és ott működött 1871 őszéig, amikor a székelyudvarhelyi kollégiumnál elfoglalta a tanári székét. Volt kollégiumi könyvtárnok, tanvezető és igazgató-tanár, egyházi tanügyi előadó; az udvarhelyi polgári kört ő alapította s 22 évig vezette ügyeit. A református leányiskolában sok évig tanított ingyen. Tanított 40 évig.

Cikkei a Vasárnapi Ujságban (1864. 32. sz. A berlini magyar tanulói körből); a székelyudvarhelyi református kollegium Értesítőjében (1876. Emlékbeszéd Comenius Ámos Jánosról, születése háromszázados évfordulóján); a Prot. Közlönyben (1892. A jövendő gymnasiumról); több kisebb-nagyobb költeményt írt az egyházi lapokba és könyvismertetést a Tanáregylet Közlönyébe (1867).

MunkáiSzerkesztés

  • Buzdító beszéd, melyet 1863. jan. 25. a sepsi-szent-györgyi ev. ref. gyülekezet leánynöveldéje számára alapított magtár megnyitását megelőzött isteni tisztelet alkalmával tartott. Pest, 1865.
  • A berlini magyar egylet tizennyolcz esztendős életének némi vázlata. U. ott. 1866.

ForrásokSzerkesztés

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.  
  • Vasárnapi Ujság 1894. 42. sz. (Nekrológ)
  • A székelyudvarhelyi ref. Kollegium Értesítője 1895. 53. l.