Főmenü megnyitása

Szerdahelyi István (esztéta)

esztéta, irodalomtörténész, műfordító és egyetemi oktató

Szerdahelyi István (Budapest, 1934. december 31.2017. szeptember 24.[1]) esztéta, irodalomtörténész, műfordító és egyetemi oktató.

Szerdahelyi István
Született 1934. december 31.
Budapest
Elhunyt 2017. szeptember 25. (82 évesen)
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (–1957)
Kitüntetései József Attila-díj (1981)

Tartalomjegyzék

Életpályája, munkásságaSzerkesztés

Szülei Szerdahelyi László és Kincses Éva voltak. Iskoláit Budapesten végezte, felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta könyvtár szakon 1953 és 1957 között. 1957-ben az ELTE Egyetemi Könyvtárába vették fel gyakornoknak. 1959-ben átkerült az Akadémiai Kiadóhoz szerkesztőnek, majd csoportvezetői beosztást nyert. 1978–1980 között a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársaként dolgozott. 1980-tól 1990-ig az ELTE Esztétikai Tanszékén adjunktusi, majd docensi beosztásban oktatott és kutatott. 1977-ben a filozófia tudományok kandidátusa fokozatot érte el, 1987 óta az irodalomtudományok akadémiai nagydoktora.

Irodalomtudós, kultúrakutató, közíró. Mintegy tíz éven át (1980–1989) volt a Kritika című lap és a Világirodalmi lexikon szerkesztője és főszerkesztője, s így a magyar szellemi élet egyik irányítója. Megírta a magyar kultúrában előzmény nélküli Verstant, két ikerkönyvben pedig nagy erudícióval vizsgálta (kultúrtörténeti kutatásai előzményeként) a kapitalista és a szocialista társadalom szerkezetét és működését.

Társasági tagságSzerkesztés

 • Magyar Filippin Baráti Társaság (elnök)
 • Hevesi Gyula Alapítvány (elnök)
 • Nagy Lajos Irodalmi Társaság (főtitkár)

Díjak, elismerésekSzerkesztés

Művei (válogatás)Szerkesztés

 • Esztétikai kislexikon; szerk. Szerdahelyi István, Zoltai Dénes, 2. átdolg., bőv. kiad.; Kossuth, Bp., 1972
 • Művészet és közérthetőség. Tanulmánygyűjtemény; szerk. Szerdahelyi István, Akadémiai, Bp., 1972 (Muszeion-könyvtár)
 • Költészetesztétika; Kossuth, Bp., 1972 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • A mindennapi élet esztétikája; Kossuth, Bp., 1974 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • Ízlés és kultúra. Tanulmánygyűjtemény; szerk. Szerdahelyi István; Kossuth, Bp., 1974
 • Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény; szerk. Voigt Vilmos, Szépe György, Szerdahelyi István; Akadémiai, Bp., 1975 (Muszeion-könyvtár)
 • Csibra István–Szerdahelyi István: Esztétikai alapfogalmak. Kis enciklopédia; Tankönyvkiadó, Bp., 1975
 • A magyar esztétika története (1945-1975). 1976
 • Kovács Endre–Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak; Tankönyvkiadó, Bp., 1977
 • Esztétikai ABC; szerk. Csibra István, Szerdahelyi István, Kossuth, Bp., 1977
 • A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény; összeáll. Szerdahelyi István; Akadémiai, Bp., 1977
 • A realizmus az irodalomban. Realizmus, pártosság, népiesség a mai magyar irodalomban; szerk. Szerdahelyi István, Kossuth, Bp., 1979 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • A realizmus a képzőművészetekben. Realizmus, pártosság, népiség a mai magyar vizuális kultúrában; szerk. Szerdahelyi István; Kossuth, Bp., 1979 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • A kultúra fogalmáról; szerk. Szerdahelyi István; Kossuth, Bp., 1980 (Vélemények, viták)
 • Szepes Erika–Szerdahelyi István: Verstan; Gondolat, Bp., 1981
 • "A Tisza-parton". Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán; szerk. Szerdahelyi István, Kecskés András; MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1981
 • Lukács György és a magyar kultúra. Tanulmánygyűjtemény; szerk. Szerdahelyi István, Kossuth, Bp., 1982 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • A művészeti pártosságról; szerk. Bojtár Endre, Szerdahelyi István; Kossuth, Bp., 1983 (Vélemények, viták)
 • Az esztétikai érték; Gondolat, Bp., 1984
 • Az irodalomelmélet műhelyeiben; Szépirodalmi, Bp., 1984
 • Esztétika, kritika, közízlés; Kossuth, Bp., 1985 (Esztétikai kiskönyvtár)
 • A regényről; szerk. Szerdahelyi István, Ungvári Tamás; Kossuth, Bp., 1986 (Vélemények, viták)
 • Kortársaink mondják; Kozmosz, Bp., 1986
 • Fortuna szekerén. Verstani esszé; Szépirodalmi, Bp., 1987
 • A marxizmus hazai helyzetéről; szerk. Szerdahelyi István, Vörös T. Károly; Kossuth, Bp., 1987 (Vélemények, viták)
 • Lukács György; Akadémiai, Bp., 1988 (Kortársaink)
 • Szepes Erika–Szerdahelyi István: A múzsák tánca. Verstani kisenciklopédia; Akadémiai, Bp., 1988 (Kérdőjel)
 • Golyónyomok (regény). 1991
 • Hősök és mérnökök. Életrajzi esszé Hevesi Gyuláról; Hevesi Gyula Alapítvány, Bp., 1993
 • Magyarnak számkivetve... A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája; szerk. Szerdahelyi István; Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság, Bp., 1995
 • Irodalomelméleti enciklopédia; Eötvös, Bp., 1995
 • Chantefable; Mediant, Bp., 1996
 • Mert erősebb a dal. A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája; szerk. Szerdahelyi István; Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság, Bp., 1997
 • Harc és játszma. A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája; szerk. Szerdahelyi István; Hét Krajcár, Bp., 1998
 • Szerdahelyi István 65 válogatott morfondírozása; vál., szerk. Szepes Erika; Mediant, Bp., 2000
 • Kísértet és kelmeminta. A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája; szerk. Szerdahelyi István; Mediant, Bp., 2000
 • Bevezetés az esztétikába. 2003.
 • A sosem létezett szocializmus. Fogalmi elemzés; Saluton–Eötvös, Bp., 2005
 • A még létező kapitalizmus. Fogalmi elemzés; Eötvös József, Bp., 2007
 • Varga Rudolf és "ez az izé vadkapitalizmus"; Orpheusz, Bp., 2007
 • Család, szerelem, gyermekáldás; Eötvös József, Bp., 2011
 • Nemzet és nemzeti kisebbség. Világosan és keményen arról, amiről annyit locsognak. Oktatási segédanyag; Eötvös József, Bp., 2011
 • Világárnyék. A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája, 2014; szerk. Szepes Erika, Szerdahelyi István, Gyimesi László; Hét Krajcár, Bp., 2014

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Ki kicsoda 2000. 2. köt. Budapest : Greger-Biográf, 1999. ISSN 1215-7066 Szerdahelyi István lásd 1555. p.
 • A Nagy Lajos Társaság köszönti a nyolcvanéves Szerdahelyi Istvánt; szerk. Szepes Erika; Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság, Bp., 2014