Magyar irodalmi lexikon (1963–1965)

A Benedek Marcell-féle Magyar irodalmi lexikon a szocializmus alatti magyar irodalomtudomány egyik jelentős alkotása.

Magyar irodalmi lexikon

SzerzőBenedek Marcell főszerkesztő és irányítása alatt összesen 144 szerző
Első kiadásának időpontja1963 – 1965
Nyelvmagyar
Témakörmagyar irodalom
Műfajlexikon
Részei3 kötet
Kiadás
Magyar kiadásAkadémiai Kiadó, Budapest

Története

szerkesztés

Az Akadémiai Kiadó berkeiben az 1960-as évek elején merült fel a Horthy-korszak ekkor már 30-40 éves nagy irodalmi lexikonjai kiváltásának gondolata. Az új mű szerkesztőjéül azt a Benedek Marcellt bízták meg, aki 1926-ban épp az egyik ilyen régi lexikon, az Irodalmi lexikon főszerkesztője volt. Azért esett rá a választás, mert erősen progresszív szellemisége mellett lexikonjával és egész életművével bizonyította hozzáértését a feladathoz.

Mivel Benedek ekkor már közel 80 éves volt, inkább csak reprezentatív szerep jutott neki, romló szemével a kéziratokat már el sem olvashatta, az Előszót azonban természetesen ő írta. Gyakorlati szerkesztését Kicsi Sándor vezetésével egy szerkesztőbizottság végezte. Az I. kötet felelős szerkesztője Tamás Attila, a II. és a III. köteté Szerdahelyi István volt.

A szerkesztőbizottság tagjai voltak Bölöni György, Király István, Pándi Pál, Sőtér István és Tolnai Gábor irodalomtörténészek. A lexikon elkészítésében őket és a főszerkesztőt beleértve összesen 144 (az Új magyar irodalmi lexikon előszava szerint 210) munkatárs vett részt. A szerkesztőkön kívül a szócikkek írói között olyan neves szerzőkkel találkozhatunk, mint például Köpeczi Béla, Dömötör Tekla, Scheiber Sándor, Keresztury Dezső, Czine Mihály, Hegedüs Géza, Komlós Aladár, Várkonyi Nándor vagy Abody Béla.

Jellemzői

szerkesztés

A budapesti Akadémiai Kiadó által 1963-ban (I. kötet) és 1965-ban (II. és III. kötet) 40 ezer példányban jelent meg a mű három kötete. Összességében 1982 oldalas magyar nyelvű, fotókkal gazdagon illusztrált irodalmi lexikonként. (1978-ban jelent meg a lexikon változatlan utánnyomása, ISBN 9630515253.)

A 6555 címszóból 5424 személy-, intézmény-, és folyóiratnevet takar, míg 1131 irodalomelméleti fogalmat. A lexikon a hazai irodalmárok, írók, költők rövid életrajzán kívül tartalmazza irodalmi folyóiratok, társaságok, szervezetek adatait, valamint egyes fogalmak magyarázatát számtalan portréfotóval, grafikával és képpel, könyvborítóval illusztrálva. A kötetek érdekessége, hogy az illusztrációk akkoriban még szokatlan módon a lapszélen jelentek meg.

Fogadtatása

szerkesztés

A kritikák elsősorban arra mutattak rá, hogy Szinnyei József és Gulyás Pál lexikonjaitól (Magyar írók élete és munkái, Magyar írók élete és munkái – új sorozat) eltérően az író fogalmát szűkebb (szépirodalmi) értelemben használták a szerkesztők az I. kötetben, számos publicista, emlékiratíró, tudományos író kimaradt a műből. Ezen a gyakorlaton a szerkesztők változtattak a II. és a III. kötetben: itt viszont épp az ilyen személyek túlságosan nagy számát érte kifogás. Utaltak mások a lexikon pontatlanságaira az írói díjakkal, végzettségekkel, álnevekkel, születési és halálozási napokkal kapcsolatban is, illetve a külföldi fordítások nem indokolt részletességű felsorolásaira, a fogalmazásbeli igénytelenségre, a bibliográfiai anyag hiányaira, szűkösségére, következetlenségeire, a lexikális tömörség hiányára.

Habár Benedek 1963-ban még abban reménykedett az 1930-as évekbeli lexikonokra utalva, hogy „bizonyára nem kell újabb emberölőt kivárni, amíg ennek a lexikonnak hiányait és hibáit újabb kiadás vagy újabb lexikon hozza helyre” – tévedett. A Magyar irodalmi lexikon mintegy 30 éven át nélkülözhetetlen segédeszköze volt az irodalomtörténeti kutatásnak. Újabb lexikon írására csak az 1980-as évek második felétől születtek kísérletek. Ezeknek eredménye lett a végül 1994-ben megjelent Új magyar irodalmi lexikon.

Kötetbeosztása

szerkesztés
Kötetszám
Cím
Kiadási év
Oldalszám
I. kötet A–K 1963 728
II. kötet L–R 1965 640
III. kötet S–Z 1965 614

Hasonló című lexikonok

szerkesztés
  • A lexikon Benedek Marcell főszerkesztő előszavával
  • Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6805-5  , IX. oldal

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés