Szerkesztő:BinBot/munka/ít végű

Gyakoribb helyesírási javításaim BinBot segítségével szerkesztés


-ít végű igék javítása szerkesztés

Ez a javítás az átlagosnál sokkal több hamis találatot ad az azonos alakú szavak, régies szövegű idézetek, latin és angol szövegrészletek, ragozott alakok, ásványnevek és sablonparaméterek miatt, ezért igen kicsi a hatásfoka, és csak ritkán érdemes csinálni. Egyszerűsített változatban a legutóbbi átvizsgálás óta keletkezett cikkeken futtatható.

A javításokhoz a Debreceni Tezaurusz II.-ből letöltött igelistát használom. (A gyorsabb futás érdekében ki vannak kommentezve azok az igekötős igék, melyek alapalakja megtalálható a listában.)

  'ige': {
    'regex': True,
    'msg': {
      'hu':u'[[User:BinBot/munka/ít végű|Az -ít végű igék és származékaik javítása hosszú í-re]] (kézi ellenőrzéssel)',
    },
    'replacements': [
      #Javított verzió: szó közepi alakok, nagy kezdőbetűs szavak is.
      #Az igekötős alakok most ki vannak kommentezve, ahol megvan az alapszó. (2011. január)
      #Kivétel kellene: szitu... (szituáció) (nem működik)
      #Nagyon sok szita és szituáció van, szít meg nem, talán ki kellene venni.
      #Kivétel: visit (Visítással nem találkoztam, de nagyon sok visit, visiteur, visitor, visitatio van)
      #Kivétel volt: alapitva = [[ (a focicsapatok sablonjaiban hemzsegett)
      # alapít: visszatéve, úgy tűnik, megszűnt a focicsapatok infoboxproblémája
      #Kivétel kellene: pirit (sok van, de pirításra nem emlékszem)
      #Hát ezeket én most kikommentezem, abszolút nem hatékonyak.
      # pirít, szít, visít, eszményít
      #A merit (merito, meritis) sok hibás találatot ad! Egyelőre kikommentezve.
      #Az igazit és az egyénit gyakorlatilag mindig hibás találat. Egyelőre kikommentezve.
      #Ugyanígy az alit (zsenialitás, csalit(os), Alit, alit (főnév), Alitalia, 
      #asztalitenisz, specialitás, vitalitás, analitikus stb.)
      #Kivéve: serit (csak hamis találatok, sok Bene Gesserit és Ta-serit)
      #Megszűnt kivételek negatív előreolvasással: kondít (konditerem, -termet), telít (telitalálat).
      #Hamisak kiszűrve: Ököritófülpös, likviditás, dzsámit, óriásit, nyuszit, Szilágyit, táboriták.
      #1231 sor; ebből 647 kommentezve, 584 aktív
      #
      #Fejlesztés: javítás az it-volt.txt-ben --> it-voltlesz.py --> itt-lett.txt bemásolása ide
      #(u' agyonszorit', u' agyonszorít'),
      (ur'(Á|á)hit', ur'\1hít'),
      #(u' áhitatoskodik', u' áhítatoskodik'),
      #(u' áhitozik', u' áhítozik'),
      (ur'(A|a)knásit', ur'\1knásít'),
      #(u' alábbszállit', u' alábbszállít'),
      (ur'(A|a)lacsonyit', ur'\1lacsonyít'),
      #(u' aláfordit', u' aláfordít'),
      (ur'(?<!v|V)(A|a)lakit', ur'\1lakít'), #Nem valakit
      (ur'(A|a)lámerit', ur'\1lámerít'),
      (ur'(A|a)lapit', ur'\1lapít'),
      #(u' alit', u' alít'),
      (ur'(A|a)ljasit', ur'\1ljasít'),
      (ur'(Á|á)llamosit', ur'\1llamosít'),
      (ur'(Á|á)llandósit', ur'\1llandósít'),
      (ur'(Á|á)llit', ur'\1llít'),
      #(u' állitgat', u' állítgat'),
      (ur'(Á|á)lmosit', ur'\1lmosít'),
      (ur'(Á|á)ltalánosit', ur'\1ltalánosít'),
      (ur'(?<!dzs|zal)(Á|á)mit', ur'\1mít'), #nem dzsámit, sok van, és nem szalámit/szalámitaktika
      #(u' ámitgat', u' ámítgat'),
      (ur'(A|a)ndalit', ur'\1ndalít'),
      (ur'(A|a)prit(?!mus)', ur'\1prít'), #nem alapritmus, sok van
      (ur'(A|a)rányit', ur'\1rányít'),
      (ur'(A|a)rányosit', ur'\1rányosít'),
      (ur'(Á|á)r[úu]sit', ur'\1rusít'),
      (ur'(?<!óri|Óri)(Á|á)sit', ur'\1sít'), #nem óriásit
      #(u' ásitozik', u' ásítozik'),
      #(u' átalakit', u' átalakít'),
      #(u' átállit', u' átállít'),
      #(u' átcsábit', u' átcsábít'),
      #(u' átcsoportosit', u' átcsoportosít'),
      #(u' átépit', u' átépít'),
      #(u' átfordit', u' átfordít'),
      #(u' áthajit', u' áthajít'),
      #(u' áthárit', u' áthárít'),
      #(u' áthasit', u' áthasít'),
      #(u' áthasonit', u' áthasonít'),
      #(u' áthevit', u' áthevít'),
      #(u' átidomit', u' átidomít'),
      #(u' átirányit', u' átirányít'),
      #(u' átlódit', u' átlódít'),
      #(u' átmelegit', u' átmelegít'),
      #(u' átminősit', u' átminősít'),
      #(u' átnedvesit', u' átnedvesít'),
      #(u' átörökit', u' átörökít'),
      #(u' átsegit', u' átsegít'),
      #(u' átszakit', u' átszakít'),
      #(u' átszállit', u' átszállít'),
      #(u' átszámit', u' átszámít'),
      #(u' átszorit', u' átszorít'),
      #(u' áttelepit', u' áttelepít'),
      #(u' átvilágit', u' átvilágít'),
      (ur'(A|a)zonit', ur'\1zonít'),
      (ur'(A|a)zonosit', ur'\1zonosít'),
      (ur'(B|b)andzsit', ur'\1andzsít'),
      (ur'(B|b)arnit', ur'\1arnít'),
      (ur'(B|b)átorit', ur'\1átorít'),
      #(u' beállit', u' beállít'),
      #(u' bebizonyit', u' bebizonyít'),
      #(u' bebiztosit', u' bebiztosít'),
      #(u' beborit', u' beborít'),
      #(u' bebüdösit', u' bebüdösít'),
      #(u' becsődit', u' becsődít'),
      #(u' becsúnyit', u' becsúnyít'),
      #(u' beépit', u' beépít'),
      #(u' beerdősit', u' beerdősít'),
      #(u' beerősit', u' beerősít'),
      #(u' befásit', u' befásít'),
      (ur'(B|b)efeketit', ur'\1efeketít'),
      #(u' befordit', u' befordít'),
      #(u' befüvesit', u' befüvesít'),
      #(u' begörbit', u' begörbít'),
      #(u' begyógyit', u' begyógyít'),
      #(u' behajit', u' behajít'),
      #(u' behasit', u' behasít'),
      #(u' behelyettesit', u' behelyettesít'),
      (ur'(B|b)eigazit', ur'\1eigazít'),
      #(u' beindit', u' beindít'),
      #(u' bekényszerit', u' bekényszerít'),
      #(u' bekerit', u' bekerít'),
      (ur'(B|b)ékit', ur'\1ékít'),
      #(u' beleállit', u' beleállít'),
      #(u' beleaprit', u' beleaprít'),
      #(u' beleépit', u' beleépít'),
      #(u' belefordit', u' belefordít'),
      #(u' belehasit', u' belehasít'),
      #(u' belekényszerit', u' belekényszerít'),
      (ur'(B|b)elemerit', ur'\1elemerít'),
      #(u' beleszámit', u' beleszámít'),
      #(u' beleszorit', u' beleszorít'),
      #(u' belevegyit', u' belevegyít'),
      #(u' bemelegit', u' bemelegít'),
      (ur'(B|b)emerit', ur'\1emerít'),
      #(u' benedvesit', u' benedvesít'),
      #(u' benépesit', u' benépesít'),
      (ur'(B|b)énit', ur'\1énít'),
      (ur'(B|b)enyálkásit', ur'\1enyálkásít'),
      #(u' beordit', u' beordít'),
      #(u' bepiszkit', u' bepiszkít'),
      #(u' bérmentesit', u' bérmentesít'),
      #(u' besavanyit', u' besavanyít'),
      #(u' besegit', u' besegít'),
      #(u' besivit', u' besivít'),
      #(u' besötétit', u' besötétít'),
      #(u' besűrit', u' besűrít'),
      #(u' beszakit', u' beszakít'),
      #(u' beszállit', u' beszállít'),
      #(u' beszámit', u' beszámít'),
      #(u' beszárit', u' beszárít'),
      #(u' beszólit', u' beszólít'),
      #(u' beszorit', u' beszorít'),
      #(u' betakarit', u' betakarít'),
      #(u' betanit', u' betanít'),
      #(u' betelepit', u' betelepít'),
      #(u' beteljesit', u' beteljesít'),
      #(u' beterit', u' beterít'),
      #(u' bevilágit', u' bevilágít'),
      (ur'(B|b)izonyit', ur'\1izonyít'),
      (ur'(B|b)iztosit', ur'\1iztosít'),
      (ur'(B|b)ódit', ur'\1ódít'),
      (ur'(B|b)odorit', ur'\1odorít'),
      (ur'(B|b)oldogit', ur'\1oldogít'),
      (ur'(B|b)olondit', ur'\1olondít'),
      (ur'(B|b)olyhosit', ur'\1olyhosít'),
      (ur'(B|b)onyolit', ur'\1onyolít'),
      (ur'(?<!tá)(B|b)orit', ur'\1orít'), # sok táborita van
      #(u' boritékol', u' borítékol'),
      #(u' boritékoz', u' borítékoz'),
      (ur'(B|b)őszit', ur'\1őszít'),
      (ur'(B|b)ővit', ur'\1ővít'),
      (ur'(B|b)úsit', ur'\1úsít'),
      (ur'(B|b)utit', ur'\1utít'),
      (ur'(B|b)uzdit', ur'\1uzdít'),
      (ur'(B|b)üdösit', ur'\1üdösít'),
      (ur'(C|c)élszerűsit', ur'\1élszerűsít'),
      (ur'(C|c)ukrosit', ur'\1ukrosít'),
      (ur'(C|c)sábit', ur'\1sábít'),
      (ur'(C|c)sendesit', ur'\1sendesít'),
      (ur'(C|c)sendit', ur'\1sendít'),
      (ur'(C|c)seppfolyósit', ur'\1seppfolyósít'),
      (ur'(C|c)serdit', ur'\1serdít'),
      (ur'(C|c)sillapit', ur'\1sillapít'),
      (ur'(C|c)sinosit', ur'\1sinosít'),
      (ur'(C|c)sírátlanit', ur'\1sírátlanít'),
      (ur'(C|c)sitit', ur'\1sitít'),
      #(u' csititgat', u' csitítgat'),
      (ur'(C|c)sonkit', ur'\1sonkít'),
      (ur'(C|c)soportosit', ur'\1soportosít'),
      (ur'(C|c)sorbit', ur'\1sorbít'),
      (ur'(C|c)sordit', ur'\1sordít'),
      (ur'(C|c)sődit', ur'\1sődít'),
      (ur'(C|c)sucsorit', ur'\1sucsorít'),
      (ur'(C|c)súfit', ur'\1súfít'),
      (ur'(C|c)súnyit', ur'\1súnyít'),
      (ur'(C|c)surdit', ur'\1surdít'),
      (ur'(C|c)sücsörit', ur'\1sücsörít'),
      (ur'(?<!szi)(D|d)erit', ur'\1erít'), #gyakori ásványnév
      (ur'(D|d)icsőit', ur'\1icsőít'),
      #(u' díjmentesit', u' díjmentesít'),
      (ur'(D|d)íszesit', ur'\1íszesít'),
      (ur'(D|d)íszit', ur'\1íszít'),
      (ur'(D|d)omborit', ur'\1omborít'),
      (ur'(D|d)rágit', ur'\1rágít'),
      (ur'(D|d)ugit', ur'\1ugít'),
      (ur'(D|d)urvit', ur'\1urvít'),
      (ur'(D|d)úsit', ur'\1úsít'),
      (ur'(D|d)ühit', ur'\1ühít'),
      (ur'(D|d)ühösit', ur'\1ühösít'),
      (ur'(É|é)desit', ur'\1desít'),
      #(u' egybeállit', u' egybeállít'),
      (ur'(E|e)gyenesit', ur'\1gyenesít'),
      #(u' egyénit', u' egyénít'),
      (ur'(E|e)gyenjogúsit', ur'\1gyenjogúsít'),
      (ur'(E|e)gyenlit', ur'\1gyenlít'),
      (ur'(E|e)gyenlősit', ur'\1gyenlősít'),
      (ur'(E|e)gyesit', ur'\1gyesít'),
      (ur'(E|e)gységesit', ur'\1gységesít'),
      (ur'(E|e)gyszerűsit', ur'\1gyszerűsít'),
      (ur'(É|é)kesit', ur'\1kesít'),
      (ur'(É|é)kit', ur'\1kít'),
      (ur'(E|e)lállatiasit', ur'\1lállatiasít'),
      #(u' elállit', u' elállít'),
      #(u' elálmosit', u' elálmosít'),
      #(u' elámit', u' elámít'),
      #(u' elandalit', u' elandalít'),
      #(u' elaprit', u' elaprít'),
      (ur'(E|e)lárusit', ur'\1lárusít'),
      (ur'(E|e)lbátortalanit', ur'\1lbátortalanít'),
      #(u' elbódit', u' elbódít'),
      #(u' elbolondit', u' elbolondít'),
      #(u' elborit', u' elborít'),
      #(u' elbutit', u' elbutít'),
      #(u' elcsábit', u' elcsábít'),
      (ur'(E|e)lcsehesit', ur'\1lcsehesít'),
      #(u' elcsendesit', u' elcsendesít'),
      #(u' elcsitit', u' elcsitít'),
      #(u' elcsúfit', u' elcsúfít'),
      #(u' elcsúnyit', u' elcsúnyít'),
      (ur'(E|e)legyit', ur'\1legyít'),
      (ur'(E|e)léktelenit', ur'\1léktelenít'),
      (ur'(É|é)lénkit', ur'\1lénkít'),
      (ur'(E|e)lerőtlenit', ur'\1lerőtlenít'),
      (ur'(E|e)lérzékenyit', ur'\1lérzékenyít'),
      (ur'(É|é)lesit', ur'\1lesít'),
      (ur'(E|e)lfacsarit', ur'\1lfacsarít'),
      #(u' elferdit', u' elferdít'),
      #(u' elfintorit', u' elfintorít'),
      #(u' elfordit', u' elfordít'),
      #(u' elgázosit', u' elgázosít'),
      (ur'(E|e)lgépiesit', ur'\1lgépiesít'),
      #(u' elgörbit', u' elgörbít'),
      #(u' elgördit', u' elgördít'),
      #(u' elgurit', u' elgurít'),
      #(u' elgyengit', u' elgyengít'),
      #(u' elhajit', u' elhajít'),
      #(u' elhárit', u' elhárít'),
      #(u' elhasit', u' elhasít'),
      #(u' elhengerit', u' elhengerít'),
      #(u' elhódit', u' elhódít'),
      (ur'(E|e)lhomályosit', ur'\1lhomályosít'),
      (ur'(E|e)lidegenit', ur'\1lidegenít'),
      (ur'(E|e)ligazit', ur'\1ligazít'),
      #(u' elindit', u' elindít'),
      (ur'(E|e)litél', ur'\1lítél'),
      #(u' elkábit', u' elkábít'),
      #(u' elkanyarit', u' elkanyarít'),
      (ur'(E|e)lkedvetlenit', ur'\1lkedvetlenít'),
      #(u' elkerit', u' elkerít'),
      #(u' elkeserit', u' elkeserít'),
      #(u' elkészit', u' elkészít'),
      #(u' elködösit', u' elködösít'),
      (ur'(E|e)lkülönit', ur'\1lkülönít'),
      #(u' ellágyit', u' ellágyít'),
      #(u' ellapit', u' ellapít'),
      #(u' ellaposit', u' ellaposít'),
      #(u' ellódit', u' ellódít'),
      (ur'(E|e)llustit', ur'\1llustít'),
      #(u' elmagyarosit', u' elmagyarosít'),
      #(u' elmélyit', u' elmélyít'),
      #(u' elmérgesit', u' elmérgesít'),
      #(u' elmozdit', u' elmozdít'),
      #(u' elnémetesit', u' elnémetesít'),
      (ur'(E|e)lnémit', ur'\1lnémít'),
      (ur'(E|e)lnemzetietlenit', ur'\1lnemzetietlenít'),
      #(u' elnéptelenit', u' elnéptelenít'),
      #(u' elnyomorit', u' elnyomorít'),
      #(u' elordit', u' elordít'),
      (ur'(E|e)loroszosit', ur'\1loroszosít'),
      #(u' előállit', u' előállít'),
      #(u' előkerit', u' előkerít'),
      #(u' előkészit', u' előkészít'),
      #(u' előmelegit', u' előmelegít'),
      #(u' előmozdit', u' előmozdít'),
      (ur'(E|e)lőreigazit', ur'\1lőreigazít'),
      #(u' elősegit', u' elősegít'),
      #(u' elpuhit', u' elpuhít'),
      #(u' elpusztit', u' elpusztít'),
      #(u' elrémit', u' elrémít'),
      #(u' elrepit', u' elrepít'),
      #(u' elrútit', u' elrútít'),
      (ur'(E|e)lsajátit', ur'\1lsajátít'),
      #(u' elsavanyit', u' elsavanyít'),
      (ur'(E|e)lsekélyesit', ur'\1lsekélyesít'),
      #(u' elsimit', u' elsimít'),
      #(u' elsötétit', u' elsötétít'),
      #(u' elszakit', u' elszakít'),
      #(u' elszállit', u' elszállít'),
      #(u' elszaporit', u' elszaporít'),
      #(u' elszédit', u' elszédít'),
      #(u' elszegényit', u' elszegényít'),
      #(u' elszenesit', u' elszenesít'),
      #(u' elszlávosit', u' elszlávosít'),
      #(u' elszólit', u' elszólít'),
      #(u' elszomorit', u' elszomorít'),
      #(u' elszorit', u' elszorít'),
      #(u' elszundit', u' elszundít'),
      #(u' eltakarit', u' eltakarít'),
      #(u' eltanit', u' eltanít'),
      #(u' eltántorit', u' eltántorít'),
      #(u' eltaszit', u' eltaszít'),
      (ur'(E|e)ltávolit', ur'\1ltávolít'),
      #(u' elterit', u' elterít'),
      #(u' eltérit', u' eltérít'),
      #(u' eltompit', u' eltompít'),
      #(u' eltorzit', u' eltorzít'),
      (ur'(E|e)ltökit', ur'\1ltökít'),
      #(u' eltulajdonit', u' eltulajdonít'),
      #(u' elundorit', u' elundorít'),
      #(u' elutasit', u' elutasít'),
      #(u' elvadit', u' elvadít'),
      #(u' elvakit', u' elvakít'),
      #(u' elvegyit', u' elvegyít'),
      #(u' elveszit', u' elveszít'),
      #(u' elvilágit', u' elvilágít'),
      #(u' elvirit', u' elvirít'),
      (ur'(E|e)lzálogosit', ur'\1lzálogosít'),
      #(u' elzsongit', u' elzsongít'),
      (ur'(É|é)melyit', ur'\1melyít'),
      (ur'(E|e)mlit', ur'\1mlít'),
      (ur'(E|e)nyhit', ur'\1nyhít'),
      (ur'(É|é)pit', ur'\1pít'),
      #(u' épitkezik', u' építkezik'),
      (ur'(É|é)rdemesit', ur'\1rdemesít'),
      (ur'(E|e)rdősit', ur'\1rdősít'),
      (ur'(E|e)rődit', ur'\1rődít'),
      (ur'(E|e)rősbit', ur'\1rősbít'),
      (ur'(E|e)rősit', ur'\1rősít'),
      #(u' erősitget', u' erősítget'),
      (ur'(É|é)rtékesit', ur'\1rtékesít'),
      (ur'(É|é)rtesit', ur'\1rtesít'),
      (ur'(É|é)rvényesit', ur'\1rvényesít'),
      (ur'(É|é)rvénytelenit', ur'\1rvénytelenít'),
      (ur'(É|é)rzéstelenit', ur'\1rzéstelenít'),
      (ur'(É|é)sszerűsit', ur'\1sszerűsít'),
      #(u' eszményit', u' eszményít'),
      (ur'(F|f)ájdit', ur'\1ájdít'),
      (ur'(F|f)ásit', ur'\1ásít'),
      (ur'(F|f)ehérit', ur'\1ehérít'),
      #(u' felállit', u' felállít'),
      #(u' felaprit', u' felaprít'),
      #(u' felbátorit', u' felbátorít'),
      (ur'(F|f)élbeszakit', ur'\1élbeszakít'),
      #(u' felbodorit', u' felbodorít'),
      #(u' felbolondit', u' felbolondít'),
      #(u' felborit', u' felborít'),
      #(u' felbőszit', u' felbőszít'),
      #(u' felbuzdit', u' felbuzdít'),
      #(u' felcsinosit', u' felcsinosít'),
      #(u' felderit', u' felderít'),
      #(u' feldíszit', u' feldíszít'),
      #(u' feldühit', u' feldühít'),
      #(u' feldühösit', u' feldühösít'),
      #(u' felékesit', u' felékesít'),
      #(u' felélénkit', u' felélénkít'),
      (ur'(F|f)elelevenit', ur'\1elelevenít'),
      #(u' felemlit', u' felemlít'),
      #(u' felépit', u' felépít'),
      #(u' felerősit', u' felerősít'),
      #(u' felfeszit', u' felfeszít'),
      #(u' felfordit', u' felfordít'),
      #(u' felfrissit', u' felfrissít'),
      #(u' felgombolyit', u' felgombolyít'),
      #(u' felgöngyölit', u' felgöngyölít'),
      #(u' felgyorsit', u' felgyorsít'),
      #(u' felháborit', u' felháborít'),
      #(u' felhajit', u' felhajít'),
      #(u' felhajlit', u' felhajlít'),
      #(u' felharagit', u' felharagít'),
      #(u' felhasit', u' felhasít'),
      #(u' felhevit', u' felhevít'),
      (ur'(F|f)elhígit', ur'\1elhígít'),
      #(u' felidegesit', u' felidegesít'),
      #(u' felindit', u' felindít'),
      #(u' feljavit', u' feljavít'),
      #(u' feljogosit', u' feljogosít'),
      #(u' felkészit', u' felkészít'),
      #(u' fellazit', u' fellazít'),
      #(u' fellázit', u' fellázít'),
      #(u' fellelkesit', u' fellelkesít'),
      #(u' fellendit', u' fellendít'),
      #(u' felmagasit', u' felmagasít'),
      #(u' felmelegit', u' felmelegít'),
      #(u' felmérgesit', u' felmérgesít'),
      #(u' felminősit', u' felminősít'),
      #(u' felnagyit', u' felnagyít'),
      #(u' felnyerit', u' felnyerít'),
      #(u' felordit', u' felordít'),
      #(u' felpezsdit', u' felpezsdít'),
      #(u' felporhanyit', u' felporhanyít'),
      (ur'(F|f)élreállit', ur'\1élreállít'),
      (ur'(F|f)élrefordit', ur'\1élrefordít'),
      #(u' felrepit', u' felrepít'),
      #(u' felsegit', u' felsegít'),
      #(u' felsivit', u' felsivít'),
      #(u' felszabadit', u' felszabadít'),
      #(u' felszakit', u' felszakít'),
      #(u' felszállit', u' felszállít'),
      #(u' felszámit', u' felszámít'),
      #(u' felszárit', u' felszárít'),
      (ur'(F|f)elszit', ur'\1elszít'),
      #(u' felszólit', u' felszólít'),
      #(u' feltakarit', u' feltakarít'),
      #(u' feltaszit', u' feltaszít'),
      #(u' felterit', u' felterít'),
      #(u' feltüzesit', u' feltüzesít'),
      #(u' felújit', u' felújít'),
      #(u' felüdit', u' felüdít'),
      #(u' felvidit', u' felvidít'),
      #(u' felvilágosit', u' felvilágosít'),
      (ur'(F|f)ényesit', ur'\1ényesít'),
      (ur'(F|f)enyit', ur'\1enyít'),
      (ur'(F|f)erdit', ur'\1erdít'),
      (ur'(F|f)éregtelenit', ur'\1éregtelenít'),
      (ur'(F|f)ertőtlenit', ur'\1ertőtlenít'),
      (ur'(F|f)eszit', ur'\1eszít'),
      (ur'(F|f)iasit', ur'\1iasít'),
      (ur'(F|f)iatalit', ur'\1iatalít'),
      (ur'(F|f)icamit', ur'\1icamít'),
      (ur'(F|f)ilmesit', ur'\1ilmesít'),
      (ur'(F|f)inomit', ur'\1inomít'),
      (ur'(F|f)intorit', ur'\1intorít'),
      (ur'(F|f)itit', ur'\1itít'),
      (ur'(F|f)iúsit', ur'\1iúsít'),
      (ur'(F|f)odorit', ur'\1odorít'),
      (ur'(F|f)oganatosit', ur'\1oganatosít'),
      (ur'(F|f)olyósit', ur'\1olyósít'),
      (ur'(F|f)ordit', ur'\1ordít'),
      (ur'(F|f)orradalmasit', ur'\1orradalmasít'),
      (ur'(F|f)rissit', ur'\1rissít'),
      (ur'(F|f)üggetlenit', ur'\1üggetlenít'),
      (ur'(F|f)üvesit', ur'\1üvesít'),
      (ur'(G|g)abalyit', ur'\1abalyít'),
      (ur'(G|g)azdagit', ur'\1azdagít'),
      (ur'(G|g)ázosit', ur'\1ázosít'),
      (ur'(G|g)épesit', ur'\1épesít'),
      (ur'(G|g)ombolyit', ur'\1ombolyít'),
      (ur'(G|g)ömbölyit', ur'\1ömbölyít'),
      (ur'(G|g)öndörit', ur'\1öndörít'),
      (ur'(G|g)öngyölit', ur'\1öngyölít'),
      (ur'(G|g)örbit', ur'\1örbít'),
      (ur'(G|g)ördit', ur'\1ördít'),
      (ur'(G|g)urit', ur'\1urít'),
      (ur'(G|g)yámolit', ur'\1yámolít'),
      (ur'(G|g)yanit(?!t)', ur'\1yanít'), #Nem ugyanitt -- nagyon sok van!
      (ur'(G|g)yanúsit', ur'\1yanúsít'),
      (ur'(G|g)yarapit', ur'\1yarapít'),
      (ur'(G|g)yarmatosit', ur'\1yarmatosít'),
      (ur'(G|g)yengit', ur'\1yengít'),
      (ur'(G|g)yepesit', ur'\1yepesít'),
      (ur'(G|g)yérit', ur'\1yérít'),
      (ur'(G|g)yógyit', ur'\1yógyít'),
      (ur'(G|g)yorsit', ur'\1yorsít'),
      (ur'(H|h)áborit', ur'\1áborít'),
      (ur'(H|h)ajit', ur'\1ajít'),
      (ur'(H|h)ajlamosit', ur'\1ajlamosít'),
      (ur'(H|h)ajlit', ur'\1ajlít'),
      (ur'(H|h)alkit', ur'\1alkít'),
      (ur'(H|h)alványit', ur'\1alványít'),
      (ur'(H|h)amisit', ur'\1amisít'),
      (ur'(H|h)aragit', ur'\1aragít'),
      (ur'(H|h)árit', ur'\1árít'),
      (ur'(H|h)asit', ur'\1asít'),
      (ur'(H|h)asonit', ur'\1asonít'),
      (ur'(H|h)asonlit', ur'\1asonlít'),
      (ur'(H|h)asznosit', ur'\1asznosít'),
      (ur'(H|h)atálytalanit', ur'\1atálytalanít'),
      (ur'(H|h)atástalanit', ur'\1atástalanít'),
      #(u' hátrafeszit', u' hátrafeszít'),
      #(u' hátrafordit', u' hátrafordít'),
      (ur'(H|h)átraigazit', ur'\1átraigazít'),
      #(u' hátralendit', u' hátralendít'),
      #(u' hátrasimit', u' hátrasimít'),
      #(u' hátraszorit', u' hátraszorít'),
      #(u' hátrataszit', u' hátrataszít'),
      (ur'(H|h)ázasit', ur'\1ázasít'),
      #(u' hazaszállit', u' hazaszállít'),
      #(u' hazaszólit', u' hazaszólít'),
      #(u' hazatelepit', u' hazatelepít'),
      (ur'(H|h)ederit', ur'\1ederít'),
      (ur'(H|h)elyesbit', ur'\1elyesbít'),
      (ur'(H|h)elyettesit', ur'\1elyettesít'),
      #(u' helyreállit', u' helyreállít'),
      #(u' helyreigazit', u' helyreigazít'),
      (ur'(H|h)elytelenit', ur'\1elytelenít'),
      (ur'(H|h)engerit', ur'\1engerít'),
      (ur'(H|h)evit', ur'\1evít'),
      (ur'(H|h)[ií]git', ur'\1ígít'),
      (ur'(H|h)itelesit', ur'\1itelesít'),
      (ur'(H|h)ódit', ur'\1ódít'),
      (ur'(H|h)omlit', ur'\1omlít'),
      (ur'(H|h)omorit', ur'\1omorít'),
      (ur'(H|h)onosit', ur'\1onosít'),
      (ur'(H|h)osszabbit', ur'\1osszabbít'),
      (ur'(H|h)ozzáépit', ur'\1ozzáépít'),
      (ur'(H|h)ozzáerősit', ur'\1ozzáerősít'),
      (ur'(H|h)ozzáigazit', ur'\1ozzáigazít'),
      (ur'(H|h)ozzásegit', ur'\1ozzásegít'),
      (ur'(H|h)ozzászámit', ur'\1ozzászámít'),
      (ur'(H|h)unyorit', ur'\1unyorít'),
      (ur'(H|h)urit', ur'\1urít'),
      (ur'(H|h)űsit', ur'\1űsít'),
      #(u' idebolondit', u' idebolondít'),
      (ur'(I|i)degesit', ur'\1degesít'),
      #(u' ideszámit', u' ideszámít'),
      (ur'(I|i)domit', ur'\1domít'),
      (ur'(I|i)dőzit', ur'\1dőzít'),
      (ur'(I|i)fjit', ur'\1fjít'),
      #(u' igazit', u' igazít'),
      (ur'(I|i)kerit', ur'\1kerít'),
      (ur'(I|i)kresit', ur'\1kresít'),
      (ur'(I|i)llatosit', ur'\1llatosít'),
      (ur'(I|i)ndit', ur'\1ndít'),
      #(u' inditványoz', u' indítványoz'),
      (ur'(I|i)ntézményesit', ur'\1ntézményesít'),
      (ur'(I|i)parosit', ur'\1parosít'),
      (ur'(I|i)rányit', ur'\1rányít'),
      (ur'(I|i)stenit', ur'\1stenít'),
      (ur'(I|i)vartalanit', ur'\1vartalanít'),
      (ur'(Í|í)zesit', ur'\1zesít'),
      (ur'(I|i)zmosit', ur'\1zmosít'),
      (ur'(I|i)zzit', ur'\1zzít'),
      (ur'(J|j)avit', ur'\1avít'),
      #(u' javitgat', u' javítgat'),
      (ur'(J|j)ésit', ur'\1ésít'),
      (ur'(J|j)obbit', ur'\1obbít'),
      (ur'(J|j)ogosit', ur'\1ogosít'),
      (ur'(K|k)ábit', ur'\1ábít'),
      (ur'(K|k)ancsalit', ur'\1ancsalít'),
      (ur'(K|k)ancsit', ur'\1ancsít'),
      (ur'(K|k)anyarit', ur'\1anyarít'),
      (ur'(K|k)arcsúsit', ur'\1arcsúsít'),
      #(u' kármentesit', u' kármentesít'),
      (ur'(K|k)ártalanit', ur'\1ártalanít'),
      (ur'(K|k)ékit', ur'\1ékít'),
      (ur'(K|k)eményit', ur'\1eményít'),
      (ur'(K|k)ényszerit', ur'\1ényszerít'),
      (ur'(K|k)épesit', ur'\1épesít'),
      #(u' képesitőzik', u' képesítőzik'),
      (ur'(K|k)erekit', ur'\1erekít'),
      (ur'(K|k)erit', ur'\1erít'),
      (ur'(K|k)eserit', ur'\1eserít'),
      (ur'(K|k)eskenyit', ur'\1eskenyít'),
      (ur'(K|k)észit', ur'\1észít'),
      (ur'(K|k)észitget', ur'\1észítget'),
      (ur'(K|k)észittet', ur'\1észíttet'),
      #(u' kettéhasit', u' kettéhasít'),
      #(u' kettészakit', u' kettészakít'),
      (ur'(K|k)evesbit', ur'\1evesbít'),
      (ur'(K|k)ézbesit', ur'\1ézbesít'),
      (ur'(K|k)iábrándit', ur'\1iábrándít'),
      (ur'(K|k)iakolbólit', ur'\1iakolbólít'),
      #(u' kialakit', u' kialakít'),
      #(u' kiállit', u' kiállít'),
      (ur'(K|k)iárusit', ur'\1iárusít'),
      #(u' kibékit', u' kibékít'),
      #(u' kibolondit', u' kibolondít'),
      #(u' kiborit', u' kiborít'),
      #(u' kibővit', u' kibővít'),
      #(u' kicsinosit', u' kicsinosít'),
      (ur'(K|k)icsinyit', ur'\1icsinyít'),
      #(u' kicsorbit', u' kicsorbít'),
      #(u' kicsődit', u' kicsődít'),
      #(u' kiderit', u' kiderít'),
      #(u' kidíszit', u' kidíszít'),
      #(u' kidomborit', u' kidomborít'),
      (ur'(K|k)iegészit', ur'\1iegészít'),
      #(u' kiegyenesit', u' kiegyenesít'),
      #(u' kiegyenlit', u' kiegyenlít'),
      (ur'(K|k)iegyenlitődik', ur'\1iegyenlítődik'),
      (ur'(K|k)ielégit', ur'\1ielégít'),
      #(u' kiélesit', u' kiélesít'),
      #(u' kiépit', u' kiépít'),
      #(u' kiértesit', u' kiértesít'),
      (ur'(K|k)ifakit', ur'\1ifakít'),
      #(u' kifehérit', u' kifehérít'),
      #(u' kifényesit', u' kifényesít'),
      #(u' kifeszit', u' kifeszít'),
      #(u' kificamit', u' kificamít'),
      #(u' kifinomit', u' kifinomít'),
      #(u' kifodorit', u' kifodorít'),
      #(u' kifordit', u' kifordít'),
      (ur'(K|k)ifordittat', ur'\1ifordíttat'),
      #(u' kigabalyit', u' kigabalyít'),
      #(u' kigöngyölit', u' kigöngyölít'),
      #(u' kigörbit', u' kigörbít'),
      #(u' kigurit', u' kigurít'),
      #(u' kigyógyit', u' kigyógyít'),
      #(u' kihajit', u' kihajít'),
      #(u' kihajlit', u' kihajlít'),
      #(u' kihasit', u' kihasít'),
      #(u' kiházasit', u' kiházasít'),
      #(u' kihengerit', u' kihengerít'),
      (ur'(K|k)iigazit', ur'\1iigazít'),
      #(u' kiindit', u' kiindít'),
      #(u' kijavit', u' kijavít'),
      (ur'(K|k)ijózanit', ur'\1ijózanít'),
      #(u' kikanyarit', u' kikanyarít'),
      #(u' kikeményit', u' kikeményít'),
      #(u' kikényszerit', u' kikényszerít'),
      #(u' kikerekit', u' kikerekít'),
      #(u' kikészit', u' kikészít'),
      #(u' kikézbesit', u' kikézbesít'),
      (ur'(K|k)iközösit', ur'\1iközösít'),
      #(u' kiközvetit', u' kiközvetít'),
      #(u' kilendit', u' kilendít'),
      #(u' kilódit', u' kilódít'),
      (ur'(K|k)imarjit', ur'\1imarjít'),
      #(u' kimélyit', u' kimélyít'),
      (ur'(K|k)imerit', ur'\1imerít'),
      #(u' kimozdit', u' kimozdít'),
      #(u' kinemesit', u' kinemesít'),
      #(u' kinyilvánit', u' kinyilvánít'),
      #(u' kiokosit', u' kiokosít'),
      #(u' kiöblit', u' kiöblít'),
      (ur'(K|k)ipenderit', ur'\1ipenderít'),
      #(u' kipirosit', u' kipirosít'),
      #(u' kipusztit', u' kipusztít'),
      #(u' kirándit', u' kirándít'),
      #(u' kirepit', u' kirepít'),
      #(u' kiritkit', u' kiritkít'),
      (ur'(K|k)isajátit', ur'\1isajátít'),
      (ur'(K|k)isebbit', ur'\1isebbít'),
      #(u' kisebesit', u' kisebesít'),
      #(u' kisegit', u' kisegít'),
      #(u' kisimit', u' kisimít'),
      #(u' kiszabadit', u' kiszabadít'),
      #(u' kiszakit', u' kiszakít'),
      #(u' kiszállit', u' kiszállít'),
      #(u' kiszámit', u' kiszámít'),
      #(u' kiszárit', u' kiszárít'),
      #(u' kiszélesit', u' kiszélesít'),
      #(u' kiszólit', u' kiszólít'),
      #(u' kiszorit', u' kiszorít'),
      (ur'(K|k)iszoritózik', ur'\1iszorítózik'),
      #(u' kitágit', u' kitágít'),
      #(u' kitakarit', u' kitakarít'),
      #(u' kitanit', u' kitanít'),
      (ur'(K|k)itanittat', ur'\1itaníttat'),
      #(u' kitaszit', u' kitaszít'),
      #(u' kitelepit', u' kitelepít'),
      #(u' kiteljesit', u' kiteljesít'),
      #(u' kiterit', u' kiterít'),
      #(u' kitérit', u' kitérít'),
      #(u' kitisztit', u' kitisztít'),
      #(u' kiutasit', u' kiutasít'),
      (ur'(K|k)iüresit', ur'\1iüresít'),
      #(u' kiürit', u' kiürít'),
      #(u' kivetit', u' kivetít'),
      #(u' kivicsorit', u' kivicsorít'),
      #(u' kivilágit', u' kivilágít'),
      #(u' kivilágosit', u' kivilágosít'),
      #(u' kivirit', u' kivirít'),
      #(u' kizúdit', u' kizúdít'),
      (ur'(K|k)ohósit', ur'\1ohósít'),
      (ur'(K|k)ondit(?!er)', ur'\1ondít'), #Nem konditerem, -termet
      (ur'(K|k)onyit', ur'\1onyít'),
      (ur'(K|k)orcsosit', ur'\1orcsosít'),
      (ur'(K|k)orszerűsit', ur'\1orszerűsít'),
      (ur'(K|k)ödösit', ur'\1ödösít'),
      (ur'(K|k)ögit', ur'\1ögít'),
      (ur'(K|k)önnyebbit', ur'\1önnyebbít'),
      (ur'(K|k)önnyit', ur'\1önnyít'),
      (ur'(K|k)örit(?!ófülpös)', ur'\1örít'), #sok Ököritófülpös
      (ur'(K|k)örülépit', ur'\1örülépít'),
      (ur'(K|k)örülkanyarit', ur'\1örülkanyarít'),
      (ur'(K|k)örülkerit', ur'\1örülkerít'),
      (ur'(K|k)övérit', ur'\1övérít'),
      (ur'(K|k)özelit', ur'\1özelít'),
      (ur'(K|k)özömbösit', ur'\1özömbösít'),
      (ur'(K|k)özpontosit', ur'\1özpontosít'),
      (ur'(K|k)özvetit', ur'\1özvetít'),
      (ur'(K|k)ristályosit', ur'\1ristályosít'),
      (ur'(K|k)ukorit', ur'\1ukorít'),
      (ur'(K|k)unkorit', ur'\1unkorít'),
      (ur'(K|k)urtit', ur'\1urtít'),
      (ur'(?<!Szi)(L|l)ágyit', ur'\1ágyít'), #Van pár Szilágyit
      (ur'(L|l)angyosit', ur'\1angyosít'),
      (ur'(L|l)apit', ur'\1apít'),
      (ur'(L|l)aposit', ur'\1aposít'),
      (ur'(L|l)assit', ur'\1assít'),
      (ur'(L|l)azit', ur'\1azít'),
      (ur'(L|l)ázit', ur'\1ázít'),
      #(u' lealacsonyit', u' lealacsonyít'),
      #(u' lealjasit', u' lealjasít'),
      #(u' leállit', u' leállít'),
      #(u' lebonyolit', u' lebonyolít'),
      #(u' leborit', u' leborít'),
      #(u' lecsendesit', u' lecsendesít'),
      #(u' lecsillapit', u' lecsillapít'),
      #(u' lecsitit', u' lecsitít'),
      #(u' lecsúnyit', u' lecsúnyít'),
      #(u' leegyszerűsit', u' leegyszerűsít'),
      #(u' leépit', u' leépít'),
      #(u' leerősit', u' leerősít'),
      #(u' lefeszit', u' lefeszít'),
      #(u' lefordit', u' lefordít'),
      #(u' legombolyit', u' legombolyít'),
      (ur'(L|l)egorombit', ur'\1egorombít'),
      #(u' legömbölyit', u' legömbölyít'),
      #(u' legörbit', u' legörbít'),
      #(u' legördit', u' legördít'),
      #(u' legurit', u' legurít'),
      #(u' legyengit', u' legyengít'),
      #(u' lehajit', u' lehajít'),
      #(u' lehajlit', u' lehajlít'),
      #(u' lehalkit', u' lehalkít'),
      #(u' lehasit', u' lehasít'),
      #(u' lehengerit', u' lehengerít'),
      (ur'(L|l)ejtősit', ur'\1ejtősít'),
      #(u' lekanyarit', u' lekanyarít'),
      #(u' lekerekit', u' lekerekít'),
      #(u' lekicsinyit', u' lekicsinyít'),
      #(u' lekonyit', u' lekonyít'),
      (ur'(L|l)ekozmásit', ur'\1ekozmásít'),
      #(u' lelassit', u' lelassít'),
      (ur'(L|l)elkesit', ur'\1elkesít'),
      #(u' lemélyit', u' lemélyít'),
      (ur'(L|l)emeztelenit', ur'\1emeztelenít'),
      #(u' leminősit', u' leminősít'),
      (ur'(L|l)endit', ur'\1endít'),
      #(u' leordit', u' leordít'),
      #(u' leöblit', u' leöblít'),
      (ur'(L|l)epirit', ur'\1epirít'),
      #(u' lepiszkit', u' lepiszkít'),
      #(u' lerészegit', u' lerészegít'),
      #(u' lerögzit', u' lerögzít'),
      (ur'(L|l)eröpit', ur'\1eröpít'),
      #(u' lerövidit', u' lerövidít'),
      #(u' lesántit', u' lesántít'),
      #(u' lesegit', u' lesegít'),
      #(u' lesimit', u' lesimít'),
      #(u' lesoványit', u' lesoványít'),
      #(u' leszakit', u' leszakít'),
      #(u' leszállit', u' leszállít'),
      #(u' leszámit', u' leszámít'),
      (ur'(L|l)eszámitol', ur'\1eszámítol'),
      #(u' leszárit', u' leszárít'),
      #(u' leszegényit', u' leszegényít'),
      #(u' leszólit', u' leszólít'),
      #(u' leszorit', u' leszorít'),
      #(u' leszűkit', u' leszűkít'),
      #(u' letakarit', u' letakarít'),
      #(u' letántorit', u' letántorít'),
      #(u' letaszit', u' letaszít'),
      #(u' letelepit', u' letelepít'),
      #(u' leterit', u' leterít'),
      #(u' letérit', u' letérít'),
      (ur'(L|l)étesit', ur'\1étesít'),
      #(u' letisztit', u' letisztít'),
      #(u' letompit', u' letompít'),
      #(u' levetit', u' levetít'),
      #(u' levilágit', u' levilágít'),
      #(u' levirit', u' levirít'),
      #(u' lezúdit', u' lezúdít'),
      (ur'(L|l)ódit', ur'\1ódít'),
      (ur'(L|l)omtalanit', ur'\1omtalanít'),
      (ur'(L|l)ovasit', ur'\1ovasít'),
      (ur'(M|m)agasit', ur'\1agasít'),
      (ur'(M|m)agyarit', ur'\1agyarít'),
      (ur'(M|m)agyarosit', ur'\1agyarosít'),
      (ur'(M|m)ámorit', ur'\1ámorít'),
      (ur'(M|m)ásit', ur'\1ásít'),
      #(u' megalakit', u' megalakít'),
      #(u' megalapit', u' megalapít'),
      (ur'(M|m)egállapit', ur'\1egállapít'),
      #(u' megállit', u' megállít'),
      #(u' megbarnit', u' megbarnít'),
      (ur'(M|m)egbecstelenit', ur'\1egbecstelenít'),
      #(u' megbékit', u' megbékít'),
      #(u' megbénit', u' megbénít'),
      #(u' megbolondit', u' megbolondít'),
      #(u' megcsonkit', u' megcsonkít'),
      #(u' megdrágit', u' megdrágít'),
      #(u' megédesit', u' megédesít'),
      #(u' megélénkit', u' megélénkít'),
      #(u' megélesit', u' megélesít'),
      (ur'(M|m)egelevenit', ur'\1egelevenít'),
      #(u' megemlit', u' megemlít'),
      #(u' megépit', u' megépít'),
      #(u' megerősit', u' megerősít'),
      #(u' megfájdit', u' megfájdít'),
      (ur'(M|m)egfélemlit', ur'\1egfélemlít'),
      #(u' megfenyit', u' megfenyít'),
      #(u' megfeszit', u' megfeszít'),
      #(u' megfiatalit', u' megfiatalít'),
      #(u' megfilmesit', u' megfilmesít'),
      #(u' megfordit', u' megfordít'),
      (ur'(M|m)egfutamit', ur'\1egfutamít'),
      #(u' meggörbit', u' meggörbít'),
      #(u' meggyanúsit', u' meggyanúsít'),
      #(u' meggyengit', u' meggyengít'),
      #(u' meggyógyit', u' meggyógyít'),
      #(u' meggyorsit', u' meggyorsít'),
      #(u' megháborit', u' megháborít'),
      #(u' meghajlit', u' meghajlít'),
      #(u' meghamisit', u' meghamisít'),
      #(u' megharagit', u' megharagít'),
      #(u' megházasit', u' megházasít'),
      (ur'(M|m)eghiúsit', ur'\1eghiúsít'),
      #(u' meghódit', u' meghódít'),
      #(u' meghonosit', u' meghonosít'),
      #(u' meghosszabbit', u' meghosszabbít'),
      #(u' meghurit', u' meghurít'),
      #(u' megifjit', u' megifjít'),
      (ur'(M|m)egigazit', ur'\1egigazít'),
      #(u' megindit', u' megindít'),
      (ur'(M|m)egitél', ur'\1egítél'),
      #(u' megjavit', u' megjavít'),
      (ur'(M|m)egjelenit', ur'\1egjelenít'),
      (ur'(M|m)egjuhászit', ur'\1egjuhászít'),
      (ur'(M|m)egkárosit', ur'\1egkárosít'),
      #(u' megkeményit', u' megkeményít'),
      #(u' megkerit', u' megkerít'),
      #(u' megkeserit', u' megkeserít'),
      #(u' megkondit', u' megkondít'),
      #(u' megkönnyebbit', u' megkönnyebbít'),
      #(u' megkönnyit', u' megkönnyít'),
      #(u' megközelit', u' megközelít'),
      #(u' megkurtit', u' megkurtít'),
      #(u' meglágyit', u' meglágyít'),
      #(u' meglassit', u' meglassít'),
      #(u' meglazit', u' meglazít'),
      #(u' meglendit', u' meglendít'),
      #(u' meglódit', u' meglódít'),
      #(u' meglovasit', u' meglovasít'),
      #(u' megmagyarosit', u' megmagyarosít'),
      #(u' megmásit', u' megmásít'),
      #(u' megmelegit', u' megmelegít'),
      #(u' megmerevit', u' megmerevít'),
      #(u' megmérgesit', u' megmérgesít'),
      (ur'(M|m)egmerit', ur'\1egmerít'),
      #(u' megmozdit', u' megmozdít'),
      #(u' megnagyit', u' megnagyít'),
      #(u' megnagyobbit', u' megnagyobbít'),
      #(u' megnedvesit', u' megnedvesít'),
      #(u' megnehezit', u' megnehezít'),
      #(u' megnemesit', u' megnemesít'),
      (ur'(M|m)egnémit', ur'\1egnémít'),
      #(u' megnépesit', u' megnépesít'),
      #(u' megnősit', u' megnősít'),
      #(u' megnyomorit', u' megnyomorít'),
      #(u' megokosit', u' megokosít'),
      #(u' megöregit', u' megöregít'),
      #(u' megőrjit', u' megőrjít'),
      #(u' megörökit', u' megörökít'),
      #(u' megőszit', u' megőszít'),
      #(u' megpendit', u' megpendít'),
      #(u' megperdit', u' megperdít'),
      #(u' megpezsdit', u' megpezsdít'),
      (ur'(M|m)egpirit', ur'\1egpirít'),
      #(u' megporhanyit', u' megporhanyít'),
      #(u' megpuhit', u' megpuhít'),
      #(u' megrándit', u' megrándít'),
      #(u' megrémit', u' megrémít'),
      #(u' megrendit', u' megrendít'),
      #(u' megrészegit', u' megrészegít'),
      #(u' megritkit', u' megritkít'),
      #(u' megrögzit', u' megrögzít'),
      #(u' megrövidit', u' megrövidít'),
      #(u' megsebesit', u' megsebesít'),
      #(u' megsegit', u' megsegít'),
      #(u' megsejdit', u' megsejdít'),
      #(u' megsemmisit', u' megsemmisít'),
      #(u' megsimit', u' megsimít'),
      #(u' megsokasit', u' megsokasít'),
      (ur'(M|m)egsüketit', ur'\1egsüketít'),
      #(u' megszabadit', u' megszabadít'),
      #(u' megszakit', u' megszakít'),
      #(u' megszámit', u' megszámít'),
      #(u' megszaporit', u' megszaporít'),
      #(u' megszárit', u' megszárít'),
      #(u' megszédit', u' megszédít'),
      #(u' megszégyenit', u' megszégyenít'),
      #(u' megszelídit', u' megszelídít'),
      #(u' megszemélyesit', u' megszemélyesít'),
      (ur'(M|m)egszentségtelenit', ur'\1egszentségtelenít'),
      #(u' megszépit', u' megszépít'),
      #(u' megszeplősit', u' megszeplősít'),
      #(u' megszigorit', u' megszigorít'),
      #(u' megszilárdit', u' megszilárdít'),
      #(u' megszólit', u' megszólít'),
      #(u' megszomorit', u' megszomorít'),
      #(u' megszorit', u' megszorít'),
      #(u' megszűkit', u' megszűkít'),
      #(u' megtágit', u' megtágít'),
      #(u' megtakarit', u' megtakarít'),
      #(u' megtanit', u' megtanít'),
      #(u' megtántorit', u' megtántorít'),
      #(u' megtaszit', u' megtaszít'),
      #(u' megterit', u' megterít'),
      #(u' megtérit', u' megtérít'),
      #(u' megtermékenyit', u' megtermékenyít'),
      #(u' megtestesit', u' megtestesít'),
      #(u' megtisztit', u' megtisztít'),
      #(u' megtüzesit', u' megtüzesít'),
      #(u' megújit', u' megújít'),
      #(u' megvadit', u' megvadít'),
      #(u' megvakit', u' megvakít'),
      (ur'(M|m)egvalósit', ur'\1egvalósít'),
      #(u' megvilágit', u' megvilágít'),
      #(u' megvilágosit', u' megvilágosít'),
      #(u' megvizesit', u' megvizesít'),
      #(u' megzendit', u' megzendít'),
      #(u' megzenésit', u' megzenésít'),
      (ur'(M|m)elegit', ur'\1elegít'),
      (ur'(M|m)élyit', ur'\1élyít'),
      (ur'(M|m)enekit', ur'\1enekít'),
      (ur'(M|m)entesit', ur'\1entesít'),
      (ur'(M|m)erevit', ur'\1erevít'),
      (ur'(M|m)érgesit', ur'\1érgesít'),
      #(u' merit', u' merít'),
      (ur'(M|m)inősit', ur'\1inősít'),
      (ur'(M|m)ódosit', ur'\1ódosít'),
      (ur'(M|m)ozdit', ur'\1ozdít'),
      (ur'(M|m)ozgósit', ur'\1ozgósít'),
      (ur'(N|n)agyit', ur'\1agyít'),
      (ur'(N|n)agykorúsit', ur'\1agykorúsít'),
      (ur'(N|n)agyobbit', ur'\1agyobbít'),
      (ur'(N|n)edvesit', ur'\1edvesít'),
      (ur'(N|n)ehezit', ur'\1ehezít'),
      (ur'(N|n)ekifeszit', ur'\1ekifeszít'),
      (ur'(N|n)emesbit', ur'\1emesbít'),
      (ur'(N|n)emesit', ur'\1emesít'),
      (ur'(N|n)émetesit', ur'\1émetesít'),
      (ur'(N|n)épesit', ur'\1épesít'),
      (ur'(N|n)épszerűsit', ur'\1épszerűsít'),
      (ur'(N|n)éptelenit', ur'\1éptelenít'),
      (ur'(N|n)ősit', ur'\1ősít'),
      (ur'(N|n)yerit', ur'\1yerít'),
      (ur'(N|n)yilvánit', ur'\1yilvánít'),
      (ur'(N|n)yirkosit', ur'\1yirkosít'),
      (ur'(N|n)yomorit', ur'\1yomorít'),
      (ur'(N|n)yomósit', ur'\1yomósít'),
      (ur'(N|n)yugtalanit', ur'\1yugtalanít'),
      (ur'(N|n)yüszit', ur'\1yüszít'),
      #(u' odaállit', u' odaállít'),
      #(u' odahamisit', u' odahamisít'), #Ez a tezauruszban volt hibásan!
      #(u' odahederit', u' odahederít'),
      (ur'(O|o)daitél', ur'\1daítél'),
      #(u' odakanyarit', u' odakanyarít'),
      #(u' odapiszkit', u' odapiszkít'),
      #(u' odaszámit', u' odaszámít'),
      #(u' odaszorit', u' odaszorít'),
      (ur'(?<!cs|Cs|.d|.D|jn)(O|o)kit', ur'\1kít'), #sok csokit, bajnokit és a Lost egymillió epizódjában a "dokit"
      (ur'(O|o)kosit', ur'\1kosít'),
      (ur'(O|o)kszerűsit', ur'\1kszerűsít'),
      (ur'(O|o)lcsóbbit', ur'\1lcsóbbít'),
      (ur'(O|o)rdit', ur'\1rdít'),
      #(u' orditozik', u' ordítozik'),
      (ur'(Ö|ö)blit', ur'\1blít'),
      (ur'(Ö|ö)nállósit', ur'\1nállósít'),
      (ur'(Ö|ö)regbit', ur'\1regbít'),
      (ur'(Ö|ö)regit', ur'\1regít'),
      (ur'(Ő|ő)rjit', ur'\1rjít'),
      (ur'(Ö|ö)rökit', ur'\1rökít'),
      #(u' összeállit', u' összeállít'),
      #(u' összeaprit', u' összeaprít'),
      #(u' összebékit', u' összebékít'),
      #(u' összebonyolit', u' összebonyolít'),
      #(u' összecsődit', u' összecsődít'),
      #(u' összeelegyit', u' összeelegyít'),
      #(u' összeerősit', u' összeerősít'),
      #(u' összegabalyit', u' összegabalyít'),
      #(u' összehasit', u' összehasít'),
      #(u' összehasonlit', u' összehasonlít'),
      #(u' összeházasit', u' összeházasít'),
      #(u' összehunyorit', u' összehunyorít'),
      (ur'(Ö|ö)sszeigazit', ur'\1sszeigazít'),
      #(u' összekészit', u' összekészít'),
      #(u' összelapit', u' összelapít'),
      #(u' összepárosit', u' összepárosít'),
      #(u' összepasszit', u' összepasszít'),
      #(u' összepiszkit', u' összepiszkít'),
      #(u' összerondit', u' összerondít'),
      (ur'(Ö|ö)sszesit', ur'\1sszesít'),
      #(u' összesűrit', u' összesűrít'),
      #(u' összeszámit', u' összeszámít'),
      #(u' összeszorit', u' összeszorít'),
      #(u' összetakarit', u' összetakarít'),
      #(u' összetelepit', u' összetelepít'),
      #(u' összevegyit', u' összevegyít'),
      #(u' összeveszit', u' összeveszít'),
      (ur'(Ő|ő)szit', ur'\1szít'),
      (ur'(Ö|ö)sszpontosit', ur'\1sszpontosít'),
      (ur'(P|p)árátlanit', ur'\1árátlanít'),
      (ur'(P|p)árhuzamosit', ur'\1árhuzamosít'),
      (ur'(P|p)arkosit', ur'\1arkosít'),
      (ur'(P|p)árosit', ur'\1árosít'),
      (ur'(P|p)asszit', ur'\1asszít'),
      (ur'(P|p)endit', ur'\1endít'),
      (ur'(P|p)erdit(?!ion)(?!a)', ur'\1erdít'), #sok Perdition, Perdita
      (ur'(P|p)eresit', ur'\1eresít'),
      (ur'(P|p)ezsdit', ur'\1ezsdít'),
      #(u' pirit', u' pirít'),
      (ur'(P|p)irosit', ur'\1irosít'),
      (ur'(P|p)iszkit', ur'\1iszkít'),
      (ur'(P|p)olgárosit', ur'\1olgárosít'),
      (ur'(P|p)orhanyit', ur'\1orhanyít'),
      (ur'(P|p)orit', ur'\1orít'),
      (ur'(P|p)ortalanit', ur'\1ortalanít'),
      (ur'(P|p)öndörit', ur'\1öndörít'),
      (ur'(P|p)uhit', ur'\1uhít'),
      (ur'(P|p)usztit', ur'\1usztít'),
      #(u' rábizonyit', u' rábizonyít'),
      #(u' ráborit', u' ráborít'),
      #(u' ráépit', u' ráépít'),
      #(u' ráerősit', u' ráerősít'),
      #(u' ráfordit', u' ráfordít'),
      #(u' ráhederit', u' ráhederít'),
      #(u' ráirányit', u' ráirányít'),
      #(u' rákényszerit', u' rákényszerít'),
      #(u' rákerit', u' rákerít'),
      (ur'(R|r)áncosit', ur'\1áncosít'),
      (ur'(R|r)ándit', ur'\1ándít'),
      (ur'(R|r)ápirit', ur'\1ápirít'),
      #(u' rásandit', u' rásandít'),
      #(u' rásegit', u' rásegít'),
      #(u' rászabadit', u' rászabadít'),
      #(u' rászorit', u' rászorít'),
      #(u' ráterit', u' ráterít'),
      #(u' ráuszit', u' ráuszít'),
      #(u' rávilágit', u' rávilágít'),
      #(u' rázendit', u' rázendít'),
      #(u' rázúdit', u' rázúdít'),
      (ur'(R|r)émit', ur'\1émít'),
      (ur'(R|r)endit', ur'\1endít'),
      #(u' rendreutasit', u' rendreutasít'),
      (ur'(R|r)endszeresit', ur'\1endszeresít'),
      (ur'(R|r)epit', ur'\1epít'),
      (ur'(R|r)észegit', ur'\1észegít'),
      (ur'(R|r)észesit', ur'\1észesít'),
      (ur'(R|r)ezdit', ur'\1ezdít'),
      (ur'(R|r)ikit', ur'\1ikít'),
      (ur'(R|r)itkit', ur'\1itkít'),
      (ur'(R|r)okonit', ur'\1okonít'),
      (ur'(R|r)omtalanit', ur'\1omtalanít'),
      (ur'(R|r)ondit', ur'\1ondít'),
      (ur'(R|r)osszabbit', ur'\1osszabbít'),
      (ur'(R|r)ögzit', ur'\1ögzít'),
      (ur'(R|r)övidit', ur'\1övidít'),
      (ur'(R|r)útit', ur'\1útít'),
      (ur'(S|s)ajdit', ur'\1ajdít'),
      (ur'(S|s)alaktalanit', ur'\1alaktalanít'),
      (ur'(S|s)andit', ur'\1andít'),
      (ur'(S|s)ántit', ur'\1ántít'),
      (ur'(S|s)ápit', ur'\1ápít'),
      #(u' sápitozik', u' sápítozik'),
      (ur'(S|s)árgit', ur'\1árgít'),
      (ur'(S|s)arkit', ur'\1arkít'),
      (ur'(S|s)atnyit', ur'\1atnyít'),
      (ur'(S|s)avanyit', ur'\1avanyít'),
      (ur'(S|s)ebesit', ur'\1ebesít'),
      (ur'(S|s)egit', ur'\1egít'),
      (ur'(S|s)ejdit', ur'\1ejdít'),
      (ur'(S|s)elypit', ur'\1elypít'),
      (ur'(S|s)emlegesit', ur'\1emlegesít'),
      (ur'(S|s)emmisit', ur'\1emmisít'),
      #(u' serit', u' serít'), Nem tudom, mi ez, de csak hamisak voltak.
      (ur'(S|s)ikeresit', ur'\1ikeresít'),
      (ur'(S|s)ikerit', ur'\1ikerít'),
      (ur'(S|s)ikit', ur'\1ikít'),
      (ur'(S|s)ikitoz', ur'\1ikítoz'),
      (ur'(S|s)ilányit', ur'\1ilányít'),
      (ur'(S|s)imit', ur'\1imít'),
      #(u' simitóz', u' simítóz'),
      (ur'(S|s)ipit', ur'\1ipít'),
      #(u' sipitoz', u' sipítoz'),
      (ur'(S|s)ivit', ur'\1ivít'),
      (ur'(S|s)okasit', ur'\1okasít'),
      (ur'(S|s)okszorosit', ur'\1okszorosít'),
      (ur'(S|s)oványit', ur'\1oványít'),
      (ur'(S|s)ötétit', ur'\1ötétít'),
      (ur'(S|s)úlyosbit', ur'\1úlyosbít'),
      (ur'(S|s)úlyosit', ur'\1úlyosít'),
      (ur'(S|s)unyit', ur'\1unyít'),
      (ur'(?<!z|Z)(S|s)űrit', ur'\1űrít'), #Nem zsűrit(ag)
      (ur'(S|s)üvit', ur'\1üvít'),
      (ur'(S|s)zabadit', ur'\1zabadít'),
      (ur'(S|s)zabványosit', ur'\1zabványosít'),
      (ur'(S|s)zagosit', ur'\1zagosít'),
      (ur'(S|s)zagtalanit', ur'\1zagtalanít'),
      (ur'(S|s)zakit', ur'\1zakít'),
      (ur'(S|s)zakosit', ur'\1zakosít'),
      (ur'(S|s)zállit', ur'\1zállít'),
      #(u' szállitmányoz', u' szállítmányoz'),
      (ur'(S|s)zámit', ur'\1zámít'),
      #(u' számitgat', u' számítgat'),
      #(u' számitódik', u' számítódik'),
      (ur'(S|s)zaporit', ur'\1zaporít'),
      (ur'(S|s)zárit', ur'\1zárít'),
      #(u' száritkozik', u' szárítkozik'),
      (ur'(S|s)zebbit', ur'\1zebbít'),
      (ur'(S|s)zédit', ur'\1zédít'),
      (ur'(S|s)zegényit', ur'\1zegényít'),
      (ur'(S|s)zégyenit', ur'\1zégyenít'),
      #(u' széjjelszakit', u' széjjelszakít'),
      (ur'(S|s)zélesit', ur'\1zélesít'),
      (ur'(S|s)zelídit', ur'\1zelídít'),
      #(u' szembeállit', u' szembeállít'),
      #(u' szembefordit', u' szembefordít'),
      (ur'(S|s)zembesit', ur'\1zembesít'),
      (ur'(S|s)zemélyesit', ur'\1zemélyesít'),
      (ur'(S|s)zenderit', ur'\1zenderít'),
      (ur'(S|s)zenesit', ur'\1zenesít'),
      (ur'(S|s)zenit', ur'\1zenít'),
      (ur'(S|s)zentesit', ur'\1zentesít'),
      (ur'(S|s)zépit', ur'\1zépít'),
      #(u' szépitkezik', u' szépítkezik'),
      (ur'(S|s)zeplősit', ur'\1zeplősít'),
      #(u' szétfeszit', u' szétfeszít'),
      #(u' széthasit', u' széthasít'),
      #(u' szétszakit', u' szétszakít'),
      #(u' szétterit', u' szétterít'),
      (ur'(S|s)zigorit', ur'\1zigorít'),
      (ur'(S|s)zilárdit', ur'\1zilárdít'),
      (ur'(S|s)zínesit', ur'\1zínesít'),
      (ur'(S|s)zinit', ur'\1zinít'),
      (ur'(S|s)zíntelenit', ur'\1zíntelenít'),
      #(u' szit', u' szít'),
      (ur'(S|s)zlávosit', ur'\1zlávosít'),
      (ur'(S|s)zólit', ur'\1zólít'),
      (ur'(S|s)zomorit', ur'\1zomorít'),
      (ur'(S|s)zorit', ur'\1zorít'),
      #(u' szoritkozik', u' szorítkozik'),
      (ur'(S|s)zőkit', ur'\1zőkít'),
      (ur'(S|s)zőrtelenit', ur'\1zőrtelenít'),
      (ur'(S|s)zundit', ur'\1zundít'),
      (ur'(S|s)zűkit', ur'\1zűkít'),
      (ur'(S|s)zürkit', ur'\1zürkít'),
      (ur'(T|t)ágit', ur'\1ágít'),
      (ur'(T|t)agosit', ur'\1agosít'),
      (ur'(T|t)akarit', ur'\1akarít'),
      (ur'(T|t)anit(?!a Tikaram)', ur'\1anít'), #Őbelőle is sok van.:-)
      #(u' tanitóskodik', u' tanítóskodik'),
      #(u' tanittat', u' taníttat'),
      (ur'(T|t)ántorit', ur'\1ántorít'),
      (ur'(T|t)anúsit', ur'\1anúsít'),
      (ur'(T|t)árgyiasit', ur'\1árgyiasít'),
      (ur'(T|t)arkit', ur'\1arkít'),
      (ur'(T|t)ársadalmasit', ur'\1ársadalmasít'),
      (ur'(T|t)ársit', ur'\1ársít'),
      (ur'(T|t)artósit', ur'\1artósít'),
      (ur'(T|t)aszit', ur'\1aszít'),
      (ur'(T|t)ébolyit', ur'\1ébolyít'),
      #(u' tehermentesit', u' tehermentesít'),
      (ur'(T|t)elepit', ur'\1elepít'),
      (ur'(T|t)elit(?!alálat)', ur'\1elít'), #Igen sok telitalálat van.
      #(u' telitődik', u' telítődik'),
      (ur'(T|t)eljesit', ur'\1eljesít'),
      (ur'(T|t)énylegesit', ur'\1énylegesít'),
      (ur'(T|t)erit(?!is)', ur'\1erít'), #sok enteritis van
      (ur'(T|t)érit', ur'\1érít'),
      (ur'(T|t)ermékenyit', ur'\1ermékenyít'),
      (ur'(T|t)ermősit', ur'\1ermősít'),
      (ur'(T|t)estesit', ur'\1estesít'),
      (ur'(T|t)etvetlenit', ur'\1etvetlenít'),
      (ur'(T|t)isztit', ur'\1isztít'),
      (ur'(T|t)ódit', ur'\1ódít'),
      (ur'(T|t)ompit', ur'\1ompít'),
      (ur'(T|t)ornyosit', ur'\1ornyosít'),
      (ur'(T|t)orzit', ur'\1orzít'),
      (ur'(T|t)ovábbit', ur'\1ovábbít'),
      (ur'(T|t)ökéletesit', ur'\1ökéletesít'),
      (ur'(T|t)őkésit', ur'\1őkésít'),
      (ur'(T|t)öményit', ur'\1öményít'),
      (ur'(T|t)ömit', ur'\1ömít'),
      (ur'(T|t)ömörit', ur'\1ömörít'),
      (ur'(T|t)önkresilányit', ur'\1önkresilányít'),
      (ur'(T|t)örpit', ur'\1örpít'),
      (ur'(T|t)örvényesit', ur'\1örvényesít'),
      (ur'(T|t)örvénytelenit', ur'\1örvénytelenít'),
      (ur'(T|t)rösztösit', ur'\1rösztösít'),
      (ur'(T|t)udatosit', ur'\1udatosít'),
      (ur'(T|t)udósit', ur'\1udósít'),
      (ur'(T|t)ulajdonit', ur'\1ulajdonít'),
      #(u' túlfeszit', u' túlfeszít'),
      #(u' túlhevit', u' túlhevít'),
      #(u' túlteljesit', u' túlteljesít'),
      (ur'(T|t)üzesit', ur'\1üzesít'),
      (ur'(Ú|ú)jit', ur'\1jít'),
      #(u' újjáalakit', u' újjáalakít'),
      #(u' újjáépit', u' újjáépít'),
      #(u' újraépit', u' újraépít'),
      (ur'(U|u)ndorit', ur'\1ndorít'),
      (ur'(?<!h|H|p|y)(U|u)szit', ur'\1szít'), #Nem h/Huszita, és Gyuszi nyuszit is hagyjuk (ny-vel nem működik)
      #(u' utánaszámit', u' utánaszámít'),
      (ur'(U|u)tasit', ur'\1tasít'),
      (ur'(Ü|ü)dit', ur'\1dít'),
      (ur'(Ü|ü)dvözit', ur'\1dvözít'),
      (ur'(Ü|ü)lepit', ur'\1lepít'),
      (ur'(Ü|ü)rit', ur'\1rít'),
      (ur'(V|v)adit', ur'\1adít'),
      (ur'(V|v)akit', ur'\1akít'),
      (ur'(V|v)alószínűsit', ur'\1alószínűsít'),
      #(u' vámmentesit', u' vámmentesít'),
      (ur'(V|v)ásit', ur'\1ásít'),
      (ur'(V|v)astagit', ur'\1astagít'),
      #(u' végighasit', u' végighasít'),
      #(u' végigsimit', u' végigsimít'),
      (ur'(V|v)églegesit', ur'\1églegesít'),
      (ur'(V|v)egyit', ur'\1egyít'),
      (ur'(V|v)ékonyit', ur'\1ékonyít'),
      (ur'(V|v)énit', ur'\1énít'),
      (ur'(V|v)eszit', ur'\1eszít'),
      (ur'(?<!S)(V|v)etit', ur'\1etít'), #nem Svetits
      (ur'(V|v)icsorit', ur'\1icsorít'),
      (ur'(V|v)idámit', ur'\1idámít'),
      (ur'(?<!ik)(V|v)idit', ur'\1idít'), #likviditásból sok van
      (ur'(V|v)ilágit', ur'\1ilágít'),
      (ur'(V|v)ilágosit', ur'\1ilágosít'),
      (ur'(V|v)illamosit', ur'\1illamosít'),
      (ur'(V|v)illanyosit', ur'\1illanyosít'),
      (ur'(V|v)irit', ur'\1irít'),
      #(u' visit', u' visít'),
      (ur'(V|v)isitoz', ur'\1isítoz'),
      #(u' visszaállit', u' visszaállít'),
      #(u' visszafordit', u' visszafordít'),
      #(u' visszahajit', u' visszahajít'),
      #(u' visszahódit', u' visszahódít'),
      #(u' visszahonosit', u' visszahonosít'),
      (ur'(V|v)isszaigazit', ur'\1isszaigazít'),
      #(u' visszaindit', u' visszaindít'),
      #(u' visszairányit', u' visszairányít'),
      (ur'(V|v)isszaitél', ur'\1isszaítél'),
      #(u' visszakerit', u' visszakerít'),
      #(u' visszaminősit', u' visszaminősít'),
      #(u' visszasegit', u' visszasegít'),
      #(u' visszaszállit', u' visszaszállít'),
      #(u' visszaszólit', u' visszaszólít'),
      #(u' visszaszorit', u' visszaszorít'),
      #(u' visszataszit', u' visszataszít'),
      #(u' visszatelepit', u' visszatelepít'),
      #(u' visszatérit', u' visszatérít'),
      #(u' visszautasit', u' visszautasít'),
      #(u' visszleszámitol', u' visszleszámítol'),
      (ur'(V|v)iszonyit', ur'\1iszonyít'),
      (ur'(V|v)izesit', ur'\1izesít'),
      #(u' vízmentesit', u' vízmentesít'),
      (ur'(V|v)íztelenit', ur'\1íztelenít'),
      (ur'(V|v)onit', ur'\1onít'),
      (ur'(V|v)örösit', ur'\1örösít'),
      (ur'(Z|z)endit', ur'\1endít'),
      (ur'(Z|z)enésit', ur'\1enésít'),
      (ur'(Z|z)öldit', ur'\1öldít'),
      (ur'(Z|z)ömit', ur'\1ömít'),
      (ur'(Z|z)ördit', ur'\1ördít'),
      (ur'(Z|z)údit', ur'\1údít'),
      (ur'(Z|z)sendit', ur'\1sendít'),
      (ur'(Z|z)songit', ur'\1songít'),
      (ur'(Z|z)sugorit', ur'\1sugorít'),
    ],
    'exceptions': { #Súgó: lásd a metás lapomon a hasznos holmiknál.
      'inside-tags': [
        'hyperlink',
        'gallery',
        'template', #Ez túlműködik!!! Óvatosan kell bánni vele!
      ],
      'text-contains': [
      ur'(\{\{[Ss]zinnyei\}|\{\{[Pp]allas\}|\{\{[Ff]ényes\}|\{\{[Vv]ályi\}|Vályi András|Fényes Elek|\{\{sicc\})',
      ],
      'inside': [
        #Ez a Metából adaptált kifejezés a képneveket üti ki, kivéve a galériákat és sablonparamétereket.
        ur'\[\[([Ii]mage|[fF]ile|[fF]ájl|[kK]ép)\:[^\]\|]+?\|', # Képek nevében ne
        ur'[kK]ép\:.+?\.(jpg|png|gif|svg|JPG|PNG|GIF|SVG)', #Galériás képek nevében se (sablon is kéne)
        r'\[\[[\w\-]{2,12}:.*?\]\]', #Ez közelítőleg lefedi az interwikiket és a kategóriákat.
        r'\{\{DEFAULTSORT:.*?\}\}', #A defaultsortban szándékosan ékezet nélküli szavak vannak.
      ],
    }
  },