Gyakoribb helyesírási javításaim BinBot segítségével szerkesztésKora/késő/alsó/felső korszakok különírása szerkesztés

A kora, késő után különírjuk a nap- és évszakokat, életszakaszokat, művészettörténeti korszakokat. A legtöbb vitát a földtörténeti korok és korszakok váltották ki, ezekről itt folyt heves vita szívélyes megbeszélés:

  'kora': {
    # kora/késő + időszak különírása (hibás: egybeírt, kötőjeles)
    # OH 949. (kora), 911 (késő), az első részben nem találtam.
    #Wikipédia:Kocsmafal (helyesírás)/Archív3#Földtörténet - kötőjelek
    #Wikipédia:Kocsmafal (helyesírás)/Archív63#Földtörténeti időszakok szakaszai
    #Wikipédia:Kocsmafal (helyesírás)/Archív69#Földtani kor/sorozat
    #Toronymagasan a későbarokk vezet, azt lehet érdemes külön is futtatni
    'regex': True,
    'msg': {
        'hu':u'Kora/késő + időszak (napszak, évszak, korszak stb.) '
          + u'különírása kézi botszerkesztéssel '
          + u'(lásd: [[Szerkesztő:BinBot/munka/kora]])',
       },
    'replacements': [
      #Nyár-tél: alternatíva az "1945 kora telén" típusú szerkezetek miatt
      (ur'(?i)(kora|késő)[\-]*(\[*(regg|est|dél|éj|hajn|alko|'
        + ur'tava|ny[]r|ős+z|t[]l|gyermek|ifjú|öreg|agg))',
        ur'\1 \2'),
      #Korszakok: őskor, ókor, középkor, újkor, kőkor, újkőkor, bronzkor... sacc
      #De rögtön elsőre kilőtt egy avarkorit és egy késő-népvándorláskorit is.
      #Volt koracsászárkori, "késő-köztársaságkorban" és "kora-[[vikingkor]]ban" is.
      #De pl. a kora Amarna-kort nem javítjuk, ezért csak kisbetűket keresünk
      #Román, romanika és romantikus is (ld. lent a korallbokort)
      #Lehet, hogy mehetne 12 fölé is
      #Kettős zárójelezés a szögletes zárójelek miatt
      (ur'(?i)(kora|késő)[\-]*(\[*(góti|rom[]n|renesz|barokk|modern|'
        + ur'etruszk|kelta|kereszt|bizánc|klasszikus|avantgárd|eklekt|'
        + ur'szecessz|hell[]n|[a-záéíóöőúüű]{1,12}kor|'
        + ur'(neo|mezo|paleo)lit))',
        ur'\1 \2'),
      #Jön a földtörténet – csak a leggyakoribb korok/korszakok
      #cének: eo-tól pleiszto-ig (csak angol betűk – se szóköz, se [[!)
      #Kimaradt a Pleisztocén szócikkben a villányium, biharium, pilisium
      #Az első menetben előjött egy javítatlan "alsó-jurában", kiegészítve
      (ur'(?i)(kora|késő|alsó|felső|középső)[\-]*'
        + ur'(\[*(devon|szilur|jur[]|krét[]|karbon|perm|triász|'
        + ur'ordov|\w{2,8}cén))',
        ur'\1 \2'),
    ],
    'exceptions': { #Súgó: lásd a metás lapomon a hasznos holmiknál.
      'inside': [
        ur'[Kk]ora(llbo|szülés)kor', #Ez a szépség a Csucsor cikkben került elő. :-) (az első)
        ur'\{AngenendtKoraKözépkor\}', #Forrássablon egy egész hivatkozással
      ],
      'title': [
        u'Kristó Gyula', u'Font Márta', ur'Orosz István \(történész\)', #Tanszék neve
        u'R. Várkonyi Ágnes', #Társaság neve
        u'Bitskey Tibor', u'Mádi Szabó Gábor', #Műcím
        u'Friedrich von Schlegel', u'Elmeél', u'Irónia',
        #Mindhárom "Frank, Manfred: ''A koraromantika filozófiai alapjai''; Gond, 1998"
        #(sic!) könyvére hivatkozik, valószínűleg tényleg így adták ki
        u'Ioan Pușcariu', #[[Alsóvenice|Alsó venicén]] kakukktojás :-)
        u'Szolnay Sándor', u'Sarusi Mihály', u'Petri György', #Műcím
        u'Maticska Jenő', u'Hillebrand Jenő', u'Tűz Tamás', #Műcím
        u'Pető János', u'Kessler Jenő Attila', u'Trogmayer Ottó',
        ur'Greguss Pál \(botanikus\)', u'Sümegi Pál', u'Ősi Attila',
        u'Bónis Éva', u'Mozsolics Amália', u'Dunazug-hegyvidék',
        ur'Gömöri György \(irodalomtörténész\)', u'Gyárfás Miklós',
        ur'Kautzky József \(színész\)', ur'Majer István \(geológus\)',
        u'Pósa Zoltán', u'Schréter Zoltán', u'Neptuni telér',
        u'Szakáts Miklós', ur'Deák Sándor \(színész\)', #Műcím
        ur'Kalmár Magda \(pszichológus\)', #OTKA-projekt, határeset
        ur'Magyar írások', ur'(?i)Rovás(írás|felirat)', #Műcím tömegével
        u'Kormos Tivadar', u'Pálos Zsuzsa', u'Nótári Tamás', 
        ur'Vértes \(hegység\)', u'Egyhajúvirág', #Műcím
      ],
      'include': BaseExceptions,
    },
  },