In memoriam…
Candle-flame-and-reflection.jpg Minden kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, hogy érdemes egy kis fényért, melegért tövig égni, mert a kis dolgok közös fénye az, ami széppé teszi az életet!

Left

Hack Frigyes - nyugdíjas matematikatanár.

Hivatalosabban dr. Hack Frigyes Mihály Ph.D., matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár.

Pályám kezdetén (1950-től!) foglalkoztam csillagászattal is (erre készültem), pályám utolsó felében pedig az informatika-programozás tanításával. Első doktorságomat (Doctor Rerum Naturalis) a numerikus analízis, azaz a közelítő számítások témájából abszolváltam. A másodikat (Philosiphiae Doctor) az új tudomány, az informatika ihlette.

Pedagógiai hitvallásomat már Arisztotelész megfogalmazta Metafizikájában: A tudományos előadásokat a hallgatók elmeállapotához mérten jó tartani. (Igyekeztem, s remélem ők is észrevették.)

Legtöbb könyvem pedagógia tárgyú. Az első művem a Négyjegyű függvénytáblázatok - Matematikai összefüggések. (Nem lehet rossz, ha 1967 óta tankönyvként használják és már plagizálják is.) Van egy könyvem a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) adatbázisában: Nem vagyok méltó. Amolyan önéletrajz az Alma Mater-ben, a 100 esztendős Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban töltött diák- és tanári évekről. A (jelenleg) utolsó írásom A 3D-grafika geometriai alapjai, ami a számítógépes térábrázoláshoz szükséges matematikai apparátust tárgyalja. (Persze nem középiskolás fokon.) Ezt és az Informatikai ismeretek című jegyzetemet az ELTE Informatikai Karán az informatika-tanárok képzésében használják.

Ha nem is tökéletesen, de néhány nyelvet ismerek. A németet (vom Haus aus - a gót betűkkel együtt), az iskolában elkezdett latint, a franciát, az angolt és az oroszt (még egy azbuka), a később megismert olaszt, az eszperantót és a spanyolt. (Nyelvizsgát csak ez utóbbiból tettem, mert egy kubai kiküldetéshez kellett a papír. A többit a szakirodalomban való elmélyedéshez alkalmaztam, amikor még nem csupán az angol volt a tudományos irodalom nyelve. Pl. Bolyai latinul, Lobacsevszkij oroszul és németül, Desargues, Galois, Poincaré, Poncelet, Viète franciául, Gauss, Riemann, Hilbert, Möbius németül, Fibonacci, Saccheri olaszul stb., etc., ... írták műveiket) Azért mégis nekiveselkedtem és lefordítottam olaszból Roberto Bonola remek monográfiáját: A nemeuklideszi geometria története.

Költséges hobbira nem futotta. Inkább megfordítva: ínség diktálta a házi barkácsot a drága mesterek kiváltására a vízcsapszereléstől a szobafestésig, autószereléstől a könyvkötésig. E kényszer-hobbikat most már felváltotta egy régi álom, a vasútmodellezés - mégpedig számítógépes szimulátor formájában. (On revient toujours à son premier amour - mondják a dánok, mármint akik jól beszélik a franciát.) Erről a kezdőknek szóló tankönyvem (nem tagadtam meg magam!) egy hazai alkotókör honlapján Mazsoláknak cím alatt olvasható. (Ha érdekel: [1], de vigyázz! Fertőző.)