Mivel meglátásom szerint a magyar (?) Wikipédia az utóbbi évtizedben fokozatosan elvesztette minden törekvését a saját maga által deklarált semleges nézőpont fenntartására, szerkesztői és fenntartói, köztük a fő fenntartó és alapító is, politikai alapú előítéleteik, gyűlöletük és elfogultságaik színházává alakították - amit, lévén sokukat ismerem a Facebook-ról, tagadni kár is lenne - (ld. Vita / Soros-terv), ráadásul a szócikkek szabad szerkesztése ettől függetlenül is nagyon nehézkessé, valamint technikai és közösségi szempontból is elkedvetlenítővé vált (ld. Vita / Szintetizátor), 2019 április 7-én "hivatalosan" is kénytelen vagyok bejelenteni a távozásomat.

Egyrészt sajnálom, hogy része voltam ennek a zömében elempés és emeszpés politikai propagandisták által meghatározott arculatúvá tett szélhámosságnak, nem veszek részt abban, hogy a "néplexikon" kifejezés mögé bújva a magyar 'world wide' web egy újabb közönséges álhírgyár és fék nyúz generátor oldallal bővüljön, másrészt az angolszász Conservapedia létrehozásának példájából úgy gondolom, hogy az a kollektív tartalomkezelési modell, amire a Wikipédia épül, ettől függetlenül is elhamarkodott és a gyakorlatban kudarcosnak bizonyult, mivel nem képes kezelni a "véleménysodródás" jelenségét (hogy kisebbségi véleményeket a legagresszívabb szerkesztők többségiként tudjanak feltüntetni és az egész közösség arculatát a maguk képére formálni). Röviden szólva: a Wikipédia elbukott.

Amíg volt időm és kedvem, egy időben harcoltam ellene, hogy a Wikipédiát főként eszdéeszes aktivisták pártlexikonná alakítsák. Az SzDSz mára eltűnt az aktivistáival együtt. Ugyanígy fognak eltűnni a Wikipédia jelenlegi, eredetileg értelmesebb, de mára a leépülés határozott jeleit mutató szoft libsi urai is a semmibe, az általuk hordozott hamis értékrendszerrel együtt. Nem kívánok sok sikert a projektnek, inkább megújulást és feltámadást valamilyen más, a jelenlegi rendszerszintű és egyéni hibákat kiküszöbölni képes formában. Nem kívánok minden jót sem a régi ismerősöknek (ami NEM azt jelenti, hogy minden rosszat kívánnék!), mert az a beteges gyűlölködés, amiben az itteni szerkesztők többsége szenved, nem fog semmi jót hozni nekik a továbbiakban sem. Ezek tények, vagy pedig belátható időn belül azok lesznek.

Ne írjon senki üzeneteket, nem vagyok rájuk kíváncsi. Akiket jobban kedvelek, azokkal a Fészen át továbbra is kapcsolatban maradok. De Wikipédiával kapcsolatos üzeneteket oda sem várok.

Gubbubu, (Kiváló Wikipédista díj birtokosa, néhány kiemelt cikk egykor elkötelezett szerkesztője).
GubbubuDeMinek? 2019. április 7., 11:28 (CEST)