Bábel szerkesztői információk
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user can read and write intermediate English.
Szerkesztők nyelvek szerint