Szolnok-Doboka vármegye főispánjainak listája

Wikimédia-listaszócikk

Szolnok-Doboka vármegye az 1876-os megyerendezés során jött létre, amikor Belső-Szolnok és Doboka vármegye területéből, a Kővárvidékkel kiegészülve mint új vármegyét létrehozták. 1918-tól gyakorlatilag, 1920-tól hivatalosan is Románia része lett, az 1918-as utolsó főispáni felmentést követően több hivatalos kinevezés nem történt. 1940 és 1944 között Észak-Erdély visszacsatolásával a vármegye ismét Magyarországhoz tartozott. Ebben az időben egy főispán volt hivatalban, aki egyúttal Beszterce-Naszód vármegye főispánja is volt.

Szolnok-Doboka vármegye főispánjainak listája szerkesztés

kezdet befejezés főispán megjegyzés
1876 1890 Bánffy Dezső[1]
1890 1902 Bornemissza Károly[1]
1902[2] 1903[3] Désy Zoltán
1903[4] 1906[5] Bethlen Pál(wd) 1903. december 27-től ideiglenesen, Beszterce-naszódi főispánságával párhuzamosan
1906[6] 1910[7] Wass Béla
1910[8] 1917[9] Bethlen Balázs(wd) 1914-től ideiglenesen Beszterce-naszódi főispán is. 1917-ben mindkét állásából saját kérésére felmentették, de utóda kinevezéséig hivatalban maradt.
1917[10] 1918 Diószeghy Zsigmond
1940[11] 1944 Bethlen Béla 1944 áprilisáig Beszterce-Naszód vármegye főispánja is. A nyilas hatalomátvételt követően felmentették, új főispánt - az akkor már hadműveleti területnek számító vármegyébe - nem neveztek ki.

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b Somogyi Zsigmond: Magyarország főispánjainak története: 1000-1902. Budapest: fj. Kellner Ernő. 1902. 193. o.  [1]
 2. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, XXXVI. évf. 81. sz. (1902. április 9.) 1. o. (fizetős hozzáférés)
 3. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, XXXVII. évf. 286. sz. (1903. december 13.) 1. o. (fizetős hozzáférés)
 4. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, XXXVII. évf. 298. sz. (1903. december 30.) 1. o. (fizetős hozzáférés)
 5. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, XL. évf. 30. sz. (1906. február 28.) 1. o. (fizetős hozzáférés)
 6. A dési főispán. Ellenzék, XXVII. évf. 85. sz. (1906. április 13.) 5. o.
 7. Főispáni fölmentések. Pesti Hírlap, XXXII. évf. 43. sz. (1910. február 20.) 9. o. (fizetős hozzáférés)
 8. Főispáni kinevezések. Pesti Hírlap, XXXII. évf. 49. sz. (1910. február 27.) 4. o. (fizetős hozzáférés)
 9. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, LI. évf. 149. sz. (1917. július 1.) 4. o. (fizetős hozzáférés)
 10. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, LI. évf. 171. sz. (1917. július 27.) 1. o. (fizetős hozzáférés)
 11. Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, LXXIV. évf. 264. sz. (1940. november 20.) 1. o. (fizetős hozzáférés)