Társaság a Szabadságjogokért

magyar jogvédő szervezet

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 1994-ben, Budapesten alakult emberi jogi jogvédő civil szervezet. Az állami szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait alapítványok és magánszemélyek biztosítják, tevékenységét tanácsadók segítik.

Társaság a Szabadságjogokért
Tasz-logo-hu.svg

Alapítva 1994
Székhely Budapest

Célja annak elérése, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben.


TörténeteSzerkesztés

Megalakulását követően10 éven át Fridli Judit volt a szervezet vezetője. 2016-ban 118 egyedi ügyben nyújtott képviseletet, és munkatársai 181 tárgyaláson és meghallgatáson vettek részt.[1]

CéljaiSzerkesztés

Fő célkitűzése, hogy az alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységét olyan területekre összpontosítja, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

A TASZ célja a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelme. Deklarált törekvése, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

A TASZ tevékenysége kiterjed az alábbiakra:

 • személyes adatok védelme
 • közérdekű adatokhoz való hozzáférés
 • a gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság védelme
 • a választáshoz való jog és a részvételei jogok képviselete
 • a polgárok jogainak védelme az egészségügyben
 • minőségi oktatás támogatása
 • a testi önrendelkezés védelme (méltó halálhoz való jog, eutanázia)
 • a HIV/AIDS-szel élő személyek jogaink a védelme
 • az LMBTQ emberek jogaink a védelme
 •  a romák jogainak védelme az intézményes diszkriminációval szemben
 • a fogyatékos polgárok jogainak védelme
 • a drogfogyasztók jogainak védelme

TevékenységeiSzerkesztés

Jogvédelem

 • ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett polgárok számára
 • stratégiailag fontos ügyekben ingyenes jogi képviseletet biztosít

Jogfejlesztés

 • kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását
 • felhívja a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során
 • együttműködik számos hazai és külföldi emberi jogi szervezettel, intézménnyel

A nyilvánosság tájékoztatása

 • jogtudatosító képzéseket tart
 • tájékoztató kiadványokat készít
 • rendszeresen tájékoztatja a sajtót álláspontjáról
 • tevékenységéről információkat közöl saját honlapján, a TASZ blogján, a közösségi médiában (Facebook, Twitter, Tumblr), valamint hírlevelén keresztül
 • vitafórumokat és konferenciákat rendez

ProgramjaiSzerkesztés

Betegjogi program A Betegjogi program az egészségügyi törvényben szereplő betegjogokkal és a hozzájuk kapcsolódó általános betegjogi kérdésekkel foglalkozik. Ezek mellett kiemelten kezel egyes, az egészségügyi önrendelkezési joggal kapcsolatos kérdéseket, mint például a reprodukciós jogokat, az ellátás visszautasítása és a méltó halálhoz való jog kérdését (eutanázia), a pszichiátriai kezelés során alkalmazható kényszereszközök kérdéskörét. A TASZ 2017-ben kampányt indított az egyre elterjedtebb kórházi fertőzések ellen.[2]

HIV/AIDS-program A HIV/AIDS-program a HIV/AIDS-kérdés jogi vonatkozásaival, a magyarországi és az EU-s HIV/AIDS-stratégiával, valamint a HIV-pozitívak emberi jogaival foglalkozik. Kiadványaiban, írásaiban folyamatosan monitorozza a magyarországi HIV-tesztelés gyakorlatát, valamint a HIV-betegek kezelését. A TASZ HIV/AIDS-programja, illetve programvezetője tagja számos nemzetközi szervezetnek.

Szólás és sajtószabadság programja A program a gyülekezési, egyesülési, szólásszabadság, sajtószabadság és vallásszabadság kérdéseivel foglalkozik. A program munkatársait rendszeresen felkeresik újságírók konzultáció céljából.

Információszabadság program A TASZ az információszabadság terén a legjelentősebb civil szervezet Magyarországon. Perei hozzájárultak a bírák és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulásához. Jelenleg a TASZ az egyetlen szervezet, mely az újságírók és nonprofit szervezetek részére ingyenesen nyújt tanácsadást és jogi képviseletet.

Adatvédelmi program A TASZ adatvédelmi programjának a célja, hogy az állam és az üzleti szféra kizárólag a hatékony működéséhez elengedhetetlen személyes adatokat kezelhesse, és az emberek maguk határozhassák meg, hogy a róluk szóló információkat kivel osztják meg.

Drogpolitikai program A program a kezdeti években elsősorban drogfogyasztóknak nyújtott segítséget, és a drogtilalom alternatíváit mutatta be. 1998 óta a program jogsegélyszolgálata nemcsak magánszemélyek, hanem a területen tevékenykedő szervezetek részére is elérhető: jogi tanácsadást nyújt orvosok, utcai szociális munkások, illetve tűcsereprogramokkal foglalkozó szakemberek számára is. A TASZ Médiamonitor Programja minden kábítószerekkel kapcsolatos hazai médiamegjelenést monitoroz. 2006 óta a program magyarországi tevékenységén túl regionális és nemzetközi drogpolitikával is foglalkozik.

Roma jogvédelmi program A TASZ Romaprogramjának célja a mélyszegénységben élők, elsősorban a közöttük felülreprezentált romák jog- és érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele. A program részeként segítik a romák helyi közösséggé szerveződését, saját vezetőik, aktivistáik kiválasztását és megerősítését. A Romaprogram megcélzott területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mivel ezen a területen található Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek közel fele.

Filmprogram A TASZ 2007 közepén indította el video-érdekérvényesítő programját, TASZ Film néven. Azóta több mint kétszáz filmet készített, legtöbbet a drogpolitika területén. A TASZ filmjei szabadon terjeszthetők és letölthetők.

Civil szervezetek fejlesztése A program célja olyan stratégiai együttműködések kialakítása, melyek során a TASZ hatékonyan át tudja adni tapasztalatait más civil szervezeteknek. A projekthez csatlakozott civilek olyan helyi és regionális szervezetek, amelyek az érdekérvényesítés terén világos küldetéssel és aktivitással rendelkeznek. A TASZ a szervezetek igényeinek felmérése alapján kidolgozott egy tematikusan egymásra épülő tréning-sorozatot,melyek fókuszában a hatékony média és kommunikációs stratégiák és eszközök, támogatásszerzés és forrásteremtés, emberi és állampolgári jogi ismeretek és ügyképviseleti stratégiák és eszközök állnak.

Fogyatékosságügyi program A fogyatékosságügyi program az értelmi fogyatékossággal, valamint a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberekre fókuszál. A program célja, hogy a fogyatékos emberek másokkal egyenrangú állampolgárokként, a közösség elismert tagjaiként élhessenek. Legfontosabb céljai közé tartozik a nagy létszámú, totális intézmények megszüntetésének, ezzel párhuzamosan a közösségi alapú szolgáltatások kialakításának ösztönzése; a gondnoksági rendszer reformja, vagyis a támogatott döntéshozatal bevezetése és elterjesztése, a fogyatékos emberek választójogát korlátozó rendelkezések eltörlése; a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatalok oktatási jogosultságainak elismertetése.

Gyülekezési jog A TASZ a Gyülekezési jog program keretén belül tüntetések, demonstrációk, felvonulások szervezésének, tartásának szabadságával foglalkozik, így azzal is, hogy az állam, a rendőrség milyen módon tudja, és milyen módon köteles ezen alapvető szabadságjog érvényesülését biztosítani. A TASZ - tekintet nélkül mondanivalójára - minden, gyülekezési jogával élni akaró polgárnak jogsegélyt nyújt.

Jogállamvédelmi program A TASZ Politikai Szabadságjogok Programja 2010 óta külön figyelmet fordít az alkotmányozás, a sarkalatos törvények, illetve a független jogállami intézményrendszer átalakításának nyomon követésére, elemzésére.

Lelkiismereti szabadság A világnézetileg elkötelezett Alaptörvény hatályba lépése a lelkiismereti szabadság korlátozásának új lehetőségeit teremtette meg, amelyekre a TASZ kiemelt figyelmet fordít.

Menekültügyi program A TASZ külön program keretében foglalkozik menekültekkel kapcsolatos ügyekkel is.

Részvételi jogok A TASZ célja, hogy mindenki méltányos feltételek között vehessen részt a választásokon, választópolgárként és jelöltként egyaránt, és egyenlő félként vehessen részt politikai közösségének döntéseiben. Célja továbbá, hogy mindenki megismerje politikai részvételi jogait, és lehetőségei szerint éljen ezekkel a jogokkal.

Önrendelkezési program A TASZ önrendelkezési programjának egyik célja, hogy a legváratlanabb szituációk se érhessék felkészületlenül az embert.A program többek között foglalkozik hajléktalansággal, szüléssel, eutanáziával, védőoltásokkal, művi meddővé tétellel, valamint reprodukciós jogokkal kapcsolatos ügyekkel.

Tanszabadság program A TASZ tanszabadság programja a közoktatásban felmerülő, az alábbi témákkal szorosan összefüggő alapjogi sérelmekkel foglalkozik. A program tematikája két fő területre bontható az érintettek szempontjából:

 • a tanulás szabadsága
 • a tanítás szabadsága

Nemzetközi kapcsolataiSzerkesztés

Szervezeti felépítéseSzerkesztés

A Társaság a Szabadságjogokért az 1989. évi II. törvény alapján létrejött országos működésű társadalmi szervezet.

A Társaság a Szabadságjogokért megalakulásakor, 1994-ben mindössze 5-6 ember vett részt aktívan a TASZ munkájában, az ő kezdeményezésükre gyűlt össze végül 10 fő, hogy egyesületet tudjanak alapítani. Mára 30 fölé nőtt a TASZ-osok száma. A TASZ 2002. januárjától az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működik.

A fontosabb ügyekről egy öttagú ügyvivői testület szavaz, melynek tagjai: Dojcsák Dalma, Hüttl Tivadar, Jovánovics Eszter, Kapronczay Stefánia, Szabó Máté.

A TASZ ügyvezető igazgatója Kapronczay Stefánia, szakmai igazgatója pedig Szabó Máté Dániel.

A szervezet tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki vállalja, hogy a szervezet alapszabályában megállapított tagsági követelményeknek eleget tesz, és a közgyűlés őt tagjai sorába felveszi. A szervezetnek nem magyar állampolgár is lehet tagja. A szervezetbe új tag felvétele a közgyűlésen történik az ügyvivői testület javaslata alapján.

A szervezet legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve a közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak. A közgyűlésen minden tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet. A közgyűlést az ügyvivői testület javaslata alapján a szervezet elnöke hívja össze, legalább évente egy alkalommal. A közgyűlés a tagok közül titkos szavazással öt főből álló ügyvivői testületet választ. Minden ügyvivő jogosult a szervezet képviseletére és a szervezet ügyeinek intézésére.

Külföldről támogatott szervezetSzerkesztés

2017. január 11-én az ATV szerda reggeli műsorában Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: konkrétan a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és a Transparency International Magyarország azok a szervezetek, amelyeket vissza kell szorítani Magyarországon, mert „mindenféle legitimációs részvétel nélkül akarnak beleszólni a nagypolitikába."[3] 2017. április 2-án a kormány olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely regisztrációra és minden kommunikációjában a "külföldről támogatott szervezet" megnevezés kiírására kötelezné azokat a civil szervezeteket, amelyek évente több mint 7,2 millió forint támogatást kapnának külföldről.[4] Ezt követően 2017. április 12-én tízezrek tüntettek a Hősök terén a civiltörvény módosítása ellen.[5] A törvényt az Országgyűlés elfogadta, a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényként.

A TASZ szerint az elfogadott törvény sérti a szólásszabadságot, az egyesülési szabadságot és megengedhetetlen módon különböztet meg egyes civil szervezeteket. Kiemelik, hogy a jogrendszerben már jelenleg is meglévő szabályok sokkal alkalmasabbak az átláthatóság és a nemzet biztonságának garantálására, illetve a pénzmosás elleni fellépésre. Véleményük szerint a TASZ gazdálkodása és tevékenysége teljesen nyilvános, bárki évekre visszamenően megnézheti, kiknek, milyen összegű támogatásával, milyen programokon dolgoznak.

Kinyilvánították, hogy nem fogják teljesíteni a törvény előírásait és az Alkotmánybíróságon és a strasbourgi bíróságon is fel fognak lépni a törvény ellen.[6]

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés