Tamási Zsolt (történész)

Tamási Zsolt (Szászrégen, 1975. június 11.) erdélyi magyar történész, történeti szakíró, egyetemi oktató.

Tamási Zsolt
Tamási Zsolt .JPG
Született 1975. június 11. (44 éves)
Szászrégen
Nemzetisége magyar
Foglalkozása történész,
történeti szakíró,
egyetemi oktató

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskoláit Marosvásárhelyen, a Papiu Ilarian Líceumban (1989–90) és a gyulafehérvári római katolikus kisszemináriumban végezte (1990–93), utána a gyulafehérvári Római Katolikus Teológia (1993–98), majd a BBTE teológiatörténelem szakos hallgatója volt (1998–2001), ugyanitt szerezte meg a doktori címet (2006).

Marosvásárhelyen tanít általános iskolában (2001–2002-ben, majd 2005-től folytatólagosan), közben nappali tagozatos doktorandusz (2002–2005), szemináriumvezető a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán, 2003-tól óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, 2008-tól egyháztörténetet tanít a marosvásárhelyi Márton Áron Teológiai Továbbképzőn. Közben 2007-től posztdoktori ösztöndíjas kutató az MTA Történettudományi Intézete kötelékében. Ugyancsak 2007-től az MTA külső köztestületi tagja.

MunkásságaSzerkesztés

Első írását 1999-ben a Keresztény Szó közölte, ahol később is jelentek meg cikkei, tanulmányai. Közölt továbbá a Studia Theologica Transsyl­vaniensia, az Erdélyi Pszichológiai Szemle, az Egyháztörténeti Szemle, a Korunk, az Anuarul Arhivelor Mure­şene c. folyóiratokban és kiadványok­ban, a Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie 2005. évi különszámában és a StUBB Seria Theologia Catho­lica Latina hasábjain, az Öry Gábor szerkesztette Függetlenség és modern Magyarország, 1848/49 (Budapest, 2000), a Jakabffy Tamás szerkesztette Beszéd a láthatatlanról (Kolozsvár, 2001), az Évfordulós tanácskozások 2007 (Szatmárnémeti, 2007) c. gyűjteményes kötetekben. Tanulmányaiban, kiadatlan levéltári forrásokat is hasznosítva, legtöbbet az 1848-as forradalom időszakának erdélyi katolikus vonatkozásaival foglalkozott: Az erdélyi/fogarasi görögkatolikus érsekség felállításának kérdése 1848-ban (Studia Theologica Transsylvaniensia, 2008); Az oktatás reformja 1848-ban – szaktanítási rendszer a piarista iskolákban (Studia Theologica Trans­syl­vaniensia, 2008). Közölt tanulmányt II. Rákóczi Ferenc vallásosságáról és Jaross Béla életéről is.

Önálló kötete: Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye az 1848/49-es forradalomban (Kolozsvár, 2007).

Ugyancsak az ő szerkesztésében jelent meg A dr. Bernády György polgármester által alapított felsővárosi állami elemi iskolák 100 éve. A 7. számú Általános Iskola monográfiája (Marosvásárhely, 2006).

Szerkesztésében (Barabás Kisannával) és bevezető tanulmányával megjelenés előtt áll A marosi fő­esperesi kerület a 20. században c. gyűjteményes kötet.

MűveiSzerkesztés

  • Tamási Zsolt–Standavid Adrian: A dr. Bernády György polgármester által alapított felsővárosi állami elemi iskolák 100 éve. A 7. sz. Általános Iskola monográfiája. Történelmi 6. sz. Általános Iskola, történelmi 7. sz. Általános Iskola; Tipomur, Marosvásárhely, 2006
  • Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848-49-es forradalomban; Scientia, Kolozsvár, 2007 (Sapientia könyvek)
  • A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak története 1900-tól 1989-ig; szerk. Barabás Kisanna, Tamási Zsolt; Verbum, Kolozsvár, 2009 (A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye kerületeinek története)
  • Az 1848-as erdélyi római katolikus egyházmegyei zsinat; Gondolat, Bp., 2013
  • Erdély süveg nélküli püspöke. Msgr. Léstyán Ferenc Marosvásárhely biciklis papja. Emlékkönyv Léstyán Ferenc születésének 100. évfordulójára; szerk. Tamási Zsolt; Mentor, Marosvásárhely, 2013

Díjak, kitüntetésekSzerkesztés

  • Külhoni Magyarságért Díj 2017[1]

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés