Tarpai Szilágyi András

(1624–1680)

Tarpai Szilágyi András (Tarpa, 1624. – Fogaras, 1680 körül) református esperes-lelkész.

ÉleteSzerkesztés

Debrecenben tanult, hol 1641. július 14-én lépett a felső osztályba (subscribált), 1644. szeptember 4-én még tanuló volt; ezután volt contrascriba és senior is. Majd külföldre ment és 1649-ben az utrechti, 1651. március 11-én a leideni egyetemre iratkozott be. 1652-ben hazájába visszatérve, még ez évben nagyváradi tanár lett. 1653. június 15-én Biharra ordináltatott lelkésznek; de 1655-ben újra előbbi hivatalában működött Váradon. 1658 elején már Sárospatakon lelkészkedett. Innét 1659-ben Ungvárra ment, hol 1666 körül esperes lett; míg 1673-ban valahol Erdélyben működött. 1682. január 14-én már néhainak írják. A presbiteriánus eszmék híve volt.

MunkáiSzerkesztés

Egyik szerzője amaz ajánlólevélnek, mely a Borsáti F. «Metamorphosis Sigismundi Rákóczy» c. műve előtt van.

ForrásokSzerkesztés