Theodotion

zsidó származású szentírásfordító

Theodotion (ógörögül: Θεοδοτίων) (2. század) zsidó származású szentírásfordító.

Efezusi ebionita családból származott. Arról ismert, hogy az Ószövetséget héberről lefordította görög nyelvre.[1][2] Munkája inkább a Septuaginta felülvizsgálatának tekinthető a héber eredeti alapján, semmint önálló fordításnak.[2] Művében általában a LXX-hez ragaszkodott és csak akkor tért el, amidőn ez a héber szöveggel nem egyezett.[1] Műve Aquila fordításával egy időben jelent meg és Órigenész felvette Hexaplájába. Figyelemre méltó, hogy Theodotion Dániel könyvének fordítását a keresztény egyház elfogadta, mig a Septuagintáét az eredeti szövegtől való lényeges eltérései miatt elvetette.[1][2]

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b c Pallas, i. h.
  2. a b c Katolikus lexikon, Szentírásfordítások

Források szerkesztés