Aquila (Biblia-fordító)

Aquila Ponticus (2. század) görög szentírásfordító.

Palimpszeszt kézirat Aquila bibliafordításával

Aquila pontoszi görög tudós volt, aki Hadrianus római császár idején – a monda szerint a császár vejeként – a rómaiak által lerombolt Jeruzsálem helyreállításával volt megbízva.[1] Aquila eredetileg pogány volt, aki előbb kereszténnyé lett, majd később áttért a zsidó hitre.[1][2] A régi zsidó irodalomban mint Aquila prozelita szerepel (Ákilászháger).[1] Szent Epiphaniosz szerint Aquila gyűlölte a kereszténységet, Szent Jeromos azonban dicsérte becsületességéért.[2]

Műve a 2. század közepén készült,[3] Ószövetségnek szorosan a héber szöveghez ragaszkodó, lehetőleg szó szerinti való görög fordítása, mely nevét viseli.[1] Fordítása Akiba rabbi nézeteit tükrözi: szolgaian utánozta a héber eredetit, teljesen figyelmen kívül hagyta a görög nyelv törvényeit, s attól sem riadt vissza, hogy a fordítás helyenként teljesen értelmetlenné váljon vagy éppenséggel más, ellenkező értelmet kapjon.[2] A mű pontosságért ugyanakkor nagy tiszteletben állt a zsidók előtt, akik a Septuagintánál többre is becsülték.[2][3] Később elveszett, töredékeit Órigenész Hexaplája tartotta fenn napjainkra.[1]

JegyzetekSzerkesztés

  1. a b c d e Pallas, i. h.
  2. a b c d Katolikus lexikon, Szentírásfordítások
  3. a b Pecz, Aquila (5/b)

ForrásokSzerkesztés