Thomas (költő)

Thomas a 12. században élt trubadúr, a Trisztán-regényként ismert ófrancia nyelvű vers (a Trisztán és Izolda-történet egy változata) szerzője. A mű 1155 és 1160 körül íródott, feltehetőleg Aquitaniai Eleonóra számára, mert utalnak benne II. Henrik udvarára.

A műnek csak nyolc töredéke maradt fenn, összesen kb. 3000 sor, nagyrészt a történet második feléből. Számítások szerint ez az eredetinek kb. az egyhatoda lehet. Későbbi feldolgozásai alapján rekonstruálható, mi hiányzik belőle.

Thomas változata a legenda udvari változatában legkorábbi ismert példája; ehhez a műfajhoz tartozik Gottfried változata is. Ez annyiban különbözik a Béroult és Oberge-i Eilhart képviselte másik változattól, hogy nagyobb hangsúlyt fektet az udvari hallgatóság elvárásaira. Egyes tudósok feltételeztek egy „ős-Trisztánt”, egy eredeti francia változatot, amin az összes többi alapul, Joseph Bédier meg is kísérelte rekonstruálni a későbbi változatok alapján.

MagyarulSzerkesztés

  • Trisztán és Izolda; ford. Képes Júlia, jegyz., utószó Szabics Imre; Helikon–Európa, Bp., 1983
  • Trisztán és Izolda; ford., előszó, jegyz. Képes Júlia; Talentum–Akkord, Bp., 2000 (Talentum diákkönyvtár)
  • Trisztán és Izolda; ford., jegyz. Képes Júlia, előszó Szabics Imre; új, bőv. kiad.; Talentum–Akkord, Bp., 2001 (Talentum diákkönyvtár)

ForrásokSzerkesztés

  • Világirodalmi lexikon XV. (Taa–Tz). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1993. 446. o. ISBN 963-05-6604-4