Tije

ókori egyiptomi királyné

Tije (más írásmóddal Tiye, Teje, Tiji) ókori egyiptomi királyné, III. Amenhotep nagy királyi hitvese, Ehnaton anyja. Fiatalon ment feleségül a fáraóhoz, feltehetőleg még mindkettejük gyermekkorában, és számos gyermeket szült neki. Férje uralkodása alatt Tije Egyiptomnak és vonzáskörzetének legnagyobb hatalmú asszonya volt. Szülei és fivére is fontos pozícióra emelkedtek. Múmiáját 2010-ben azonosították DNS-vizsgálat segítségével.[1]

Tije
Teje, Tiji
Előd
Egyiptomi királyné
Utód
Mutemwia
XVIII. dinasztia
Nofertiti


Hieroglifa
<
U33iiZ4B7
>

Tije
ApjaJuja
AnyjaTuja
FérjeIII. Amenhotep
GyermekeiThotmesz
IV. Amenhotep
Szitamon
Henuttaneb
Iszet
Nebetah
Szemenhkaré (?)
Baketaton (?)
A Wikimédia Commons tartalmaz Tije témájú médiaállományokat.

Származása

szerkesztés

Tije szüleinek, Jujának és Tujának a neve számos emlékszkarabeuszról ismert, melyeket Amenhotep fáraó bocsátott ki. Mindketten az ahmími Min-kultuszban töltöttek be fontos szerepet, azonkívül egyes feltételezések szerint segítettek a fiatalon trónra került Amenhotepnek a kormányzásban.[2] Tije testvére volt Anen, aki később az Ámon második prófétája rangot töltötte be. Sokan úgy tartják, Ay, a későbbi fáraó, Nofertiti feltételezett apja is Tije testvére volt.[3] Egy feltételezés szerint Tije a dinasztia egyik ősanyjának, Ahmesz-Nofertarinak a leszármazottja, és neve is a Nofertari név becézése.[4]

Házassága és gyermekei

szerkesztés

Amenhotep és Tije házasságát korán, már a 2. uralkodási évben említik egy emlékszkarabeuszon. A fáraó számos gyermeke közül nem mindegyiknek a neve maradt fenn – Heruefnek, Tije háznagyának a sírjában (TT192) nyolc hercegnőt ábrázolnak Amenhotep előtt, de név szerint nem említik őket. Amenhotep lányai közül ötnek a neve maradt fenn – Szitamon, Iszet, Henuttaneb, Nebetah és Baketaton –, ők a legáltalánosabb vélekedés szerint mind Tije gyermekei, bár Szitamonnal[5] és újabban Baketatonnal[6] kapcsolatban is merültek fel kétségek. Tije fiainak azonosítását megnehezíti, hogy a kor művészeti szellemének megfelelően szinte kizárólag csak a lányokat ábrázolták szüleikkel együtt; Ehnaton társuralkodója, Szemenhkaré például gyakorlatilag a semmiből bukkan elő. Teljes biztonsággal nem állítható, hogy Tijének volt más fia Ehnatonon kívül, de Thotmesz herceg, aki fiatalon bekövetkezett haláláig trónörökös volt, nagy valószínűséggel tekinthető az ő fiának. Elképzelhető, hogy Szemenhkaré is az ő gyermeke volt, és korábbi feltételezések szerint Tutanhamon is,[7] ezt azonban 2010-ben DNS-vizsgálat cáfolta.

Befolyása

szerkesztés
 
Tije ébenfa szobra

Egyetlen egyiptomi királyné sem tett szert akkora fontosságra még férje életében, mint Tije.[8] Befolyását mindvégig megőrizte, annak ellenére, hogy Amenhotepnek számtalan felesége volt, köztük saját, Tijétől született lányai közül is legalább kettő. Szobrokon – köztük a Memnón-kolosszusok lábánál és egy Medinet Habuban talált hatalmas szobron –, valamint domborműveken Tije rendszeresen megjelenik férje mellett, időnként lányaik kíséretében, neve gyakran olvasható sztéléken, ékszereken és emlékszkarabeuszokon. A Núbiában, Szedeingában épült templom kifejezetten az ő számára épült, a királynét itt szemeként, Hathor istennő egy megtestesüléseként imádták.[8] Szedeingát az ókorban „Tije erődje”-ként ismerték, a templom a közeli szolebi templom női ellenpárját képezte és több más istennőt is ábrázoltak benne. A közeli település, Adaye neve a mai napig őrzi a királyné emlékét.[9]

Tije is részévé vált annak a vallási elképzelésnek, mely a fáraót a napistennel azonosította; Amenhotep azzal, hogy felesége és lányai körében jelent meg az ábrázolásokon, az anyaistennő és leányai körében megjelenő napisten látszatát keltette.[10] Hogy a karnaki és luxori templomokban (egyetlen karnaki szentélyt leszámítva) nem jelenik meg, annak tudható be, hogy korábbi királynékkal ellentétben nem vette fel az „Ámon isteni felesége” címet.[11]

Ezenkívül több szentély is épült Tije tiszteletére, a 11. évben pedig egy mesterséges tó is dzsaruhai birtokán, ennek méretét és a rajta tett csónakázást emlékszkarabeusz örökíti meg.[9][12]

„Őfelsége […] Amenhotep, Théba uralkodója, élet adassék neki, 11. uralkodási évében; a nagy királyi hitves, Tije, kinek apja neve Juja, anyja neve Tuja. Őfelsége elrendelte egy tó készítését a nagy királyi hitves, Tije – élet adassék neki – számára városában, Dzsakaruban [Ahmím mellett]. A hossza 3700, a szélessége 700. [Őfelsége] megünnepelte a tó átadását áradás harmadik havának tizenhatodik napján. Őfelsége az Aten-tjehen [„Ragyogó Aton”] királyi bárkán hajózott rajta.[12]
 
Jelenet Huja ahet-atoni sírjából: Ehnaton és anyja, Tije; az anyakirályné mögött, az alsó sorban legkisebb lánya, Baketaton.

Tijének meglehetős befolyása volt a kül- és belpolitikára, ő az első királyné, akinek a neve hivatalos iratokon is megjelenik. Személyesen levelezett külföldi uralkodókkal; Mitanni királya, Tusratta neki címezte az Amarna-levelek közt 26-os számúként ismert levelet, melyben emlékezteti a királynét a két ország barátságos viszonyára az elhunyt Amenhotep fáraó uralma alatt és reményét fejezi ki afölött, hogy ez Ehnaton uralkodása alatt is így marad.[13]

„Tije, az anyád ismeri a szavakat, melyeket atyádnak mondtam. Senki más nem ismeri őket. Kérdezd meg anyádat, Tijét, és ő elmondhatja. Ne hallgasson testvérem senki más szavaira.”

Férje halála után fontos tanácsadói szerepet töltött be fia uralkodása alatt is. Az Ehnaton által alapított új fővárosban, Ahet-Atonban templom és palota épült neki, utóbbinak háznagya, Huja sírjában több jelenet is ábrázolja a királynét, aki a városba látogatott legkisebb lányával, Baketatonnal. Ehnaton uralkodásának 12. évében, mai időszámítással i. e. kb. 1343. (Kákosy-féle kronológia) december 21. körül említik utoljára Tijét és egyik unokáját, Maketatont is; lehetséges, hogy mindketten az ebben az időben pusztító járványnak estek áldozatul. Tijét, úgy tűnik, először az amarnai királysírban temették el, ahol Maketatont és feltehetőleg a királyi család több más tagját is, itt találtak ugyanis egy töredéket, ami Tije szarkofágjából származott. Később, amikor az Amarna-reformok kudarca után az emberek elhagyták a várost, Tijét újratemették, nem tudni pontosan, hová. Temetkezési kellékeinek darabjait megtalálták más sírokban; férjéében (KV22) a nevével ellátott usébtiket, a KV55-ös sírban pedig egy aranyozott naoszt, ami Ehnatonnal együtt ábrázolja. A KV22-ben egy japán expedíció királynéi koporsót is talált, de nem tudni, Tijéé volt-e, vagy valamelyik lányáé, akit Amenhotep feleségül vett.

Tije címei: Nagy királyi hitves (ḥm.t-nỉswt wr.t), Nagy kegyben álló (wr.t-ḥzwt), A király felesége (ḥm.t-nỉswt), A király szeretett felesége (ḥm.t-nỉswt mrỉỉt=f),Alsó- és Felső-Egyiptom asszonya (ḥnwt-šmˁw-mḥw), A Két Föld úrnője (nb.t-t3.wỉ), A Két Föld asszonya (ḥnwt-t3.wỉ), Örökös hercegnő (ỉrỉỉ.t-pˁt), Édes szeretetű (bnr.t mrwt).[14]

 
Tije halotti maszkja, Ägyptisches Museum, Berlin

II. Amenhotep sírjában (KV35), ahová a XXI. dinasztia idején több királyi múmiát is menekítettek a sírrablók elől, 1898-ban a felfedező Victor Loret megtalálta többek közt III. Amenhotep múmiáját, és mellette egy női múmiát, melyet teljesen a mai napig nem sikerült azonosítani. A múmiáról – melyet Idősebb hölgynek neveznek, megkülönböztetve a szintén itt talált ún. Fiatalabb hölgy múmiától – már korábban is több tudós feltételezte, hogy Tije. A királyné egyik hajfürtjét, melyet Tutanhamon sírjában találtak, összehasonlították a múmia hajával, és megegyezőnek tűnt, az azonosságot alátámasztották a röntgenvizsgálatok is, melyek szerint az Idősebb hölgy fejformája hasonlít Tije anyja, Tuja múmiájáéra. Juja és Tuja vércsoportja egyaránt az A2-es alcsoportba tartozik, a recesszív öröklődés elméletben lehetővé teszi, hogy gyermeküknek 0-s vércsoportja legyen, mint amilyen az Idősebb hölgyé. Vita zajlott a múmia korát illetően: az Idősebb hölgy halálakor 40 és 45 év közt lehetett, ami tekintve, hogy Tije és Amenhotep már a fáraó 2. uralkodási évében házasok voltak, és Tije még Ehnaton uralmának 12. évében is élt, lehetetlenné teszi, hogy ő legyen Tije, amennyiben nem fogadjuk el azt a legtöbb tudós által vitatott elméletet, hogy III. Amenhotep 12 éven át társuralkodóként kormányzott fiával.[15]

A 2010-ben publikált, a XVIII. dinasztia végének családi kapcsolatait tisztázó DNS-vizsgálatok részeként az Idősebb hölgy múmiáját azonosították Tijeként: a múmia 99.99999929%-os biztonsággal Juja és Tuja leánya, és 99.99999964% eséllyel ő és III. Amenhotep az Ehnatonként azonosított KV55 múmia szülei. Az is bebizonyosodott, hogy a Fiatalabb hölgy az egyik lányukkal azonos, és ő Tutanhamon anyja, Ehnaton pedig az apja.[1]


Hivatkozások

szerkesztés
 1. a b Zahi Hawass et al.: Ancestry and Pathology in King Tutankhamun's Family. In: The Journal of the American Medical Association, Vol. 303 No. 7, February 17, 2010
 2. szerk.: Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. Debrecen: Gold Book Kiadó. Fordította: Kmilcsik Ágnes (2004). ISBN 963-425-022-X , p.276
 3. Dodson, Aidan, Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson (2004). ISBN 0-500-05128-3 , pp.144-145
 4. Aldred, Cyril. Akhenaten, King of Egypt. London: Thames and Hudson (1991). ISBN 0-500-27621-8 , p.141
 5. Dodson–Hilton, op. cit., p.146
 6. Marc Gabolde: Baketaton fille de Kiya?, Bulletin de la Société d'Égyptologie Genève 16 (1992), 27-40.
 7. Christiane Desroches-Noblecourt: Tutanhamon – Egy fáraó élete és halála (ford. Kákosy László; Budapest, Corvina, 1985) ISBN 963-132-205-X
 8. a b David O’Connor & Eric Cline, Amenhotep III: Perspectives on His Reign, University of Michigan, 1998, p.6
 9. a b Aldred, op.cit., p.147
 10. Shaw, op. cit., p.283
 11. Shaw, op. cit., p.282
 12. a b Arielle Kozloff & Betsy Bryan, Royal and Divine Statuary in: Egypt’s Dazzling Sun: Amenhotep III and his World, Cleveland: 1992, no.2
 13. EA 26 – A Letter from Tushratta to Tiye
 14. Grajetzki, Wolfram. Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary. London: Golden House Publications (2005). ISBN 0-9547218-9-6 , p.58
 15. Marianne Luban: Queen Tiye and the Co-regency

Külső hivatkozások

szerkesztés