Ugor nyelvek

finnugor nyelvcsalád egyik alcsoportja

Az ugor nyelvek a finnugor nyelvek egyik ága. Az ugor szó a magyar, a manysi és a hanti nyelvet együttesen jelenti, így ez a három nyelv tartozik az ugor nyelvek közé. Az ugor nyelveken belül a manysi és a hanti nyelv önálló alcsoportot alkot, melyet obi-ugor nyelveknek nevezünk. Az obi- előtag arra utal, hogy az ugor nyelvek közül azok, melyeket az Ob folyó mentén beszélnek.

Az ugor nyelvek elterjedtsége
Az uráli nyelvcsalád rokonsági viszonyai (a nyelvek szétválásának feltételezett évszámaival)

A finnugor nyelvek ugor ágába tartozó nyelvek közül a magyart beszélik a legtöbben. A hanti (más néven osztják) és a manysi (más néven vogul) nyelv beszélőinek létszáma alacsony.

Szerkezeti jellemzők

szerkesztés
  • Tárgyas ragozás
  • Igekötők

Példák a manysi nyelvből

ēl(a) - 'el, tova'

jōm- 'jön, megy' ēl-jōm- 'eljön, elmegy'
tinal- 'árul' ēl-tinal- 'kiárul'

χot - 'elfelé irányuló mozgás és intenzitás fokozás'

min- 'megy' χot-min- 'elmegy, megáll'
roχt- 'fél' χot-roχt- 'megijed'

Példák a magyar nyelvből

el

ugrik elugrik
mosolyog elmosolyodik

ki

ugrik kiugrik
olvas kiolvas

További információk

szerkesztés