Ugor nyelvek

finnugor nyelvcsalád egyik alcsoportja

A finnugor nyelvek ugor ágába tartozó nyelvek közül a magyart beszélik a legtöbben. A hanti (más néven osztják) és a manysi (más néven vogul) beszélőinek létszáma alacsony. A két utóbbi az ugor nyelvek obi-ugor csoportját alkotja.

Szerkezeti jellemzőkSzerkesztés

  • Tárgyas ragozás
  • Igekötők

Példák a manysi nyelvből

ēl(a) - 'el, tova'

jōm- 'jön, megy' ēl-jōm- 'eljön, elmegy'
tinal- 'árul' ēl-tinal- 'kiárul'

χot - 'elfelé irányuló mozgás és intenzitás fokozás'

min- 'megy' χot-min- 'elmegy, megáll'
roχt- 'fél' χot-roχt- 'megijed'

Példák a magyar nyelvből

el

ugrik elugrik
mosolyog elmosolyodik

ki

ugrik kiugrik
olvas kiolvas

További információkSzerkesztés