Főmenü megnyitása

Ujvári János (? Pázmánd, - ? ) református lelkész.

ÉletpályájaSzerkesztés

Pázmándon született valamikor az 1600-as évek eleje körül. Később az akkor Győr megyéhez tartozó Mező-Őrsön lett református lelkész. Az ellenreformációt támogató Habsburgok protestáns egyházakat sújtó elnyomása kapcsán számos protestáns lelkész lett a megtorlás áldozata lett, köztük volt Ujvári János is.

Ujvári Jánost 1674. március. 5-én a pozsonyi vésztörvényszék megidézte, 1675. március. 18-án nápolyi gályarabságra vitték. Vele együtt ugyancsak a megtorlás áldozata lett az akkoriban Mezőörsön működő Kocsi Csergő Bálint pápai iskolamester is. 1676. február 11-én Ruyter holland tengernagy a többiekkel együtt kiváltotta, Kocsi Csergő Bálinttal együtt és Svájcba menekültek.

Újvári János kiszabadulása után Zürichbe ment, ahol Gessner János Jakabnál tartózkodott; ekkor 42 éves volt.

MunkáiSzerkesztés

  • Adm. Rev. Clar. ac Doct. Viri Dno Johanni Lavatero Tiguri in Collegio Carolino Professori Philosophiae apposuit 1676. 15. Julii. Tiguri.

ForrásokSzerkesztés

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
  • Sárospataki Füzetek (1863. 257. l.)