Unitárius Könyvtár

Unitárius Könyvtár az Unitárius Irodalmi Társaság Borbély István szerkesztésében 19251926-ban kiadott kiadványsorozata.

A sorozat kötetei

szerkesztés

A Társaság célkitűzésének megfelelően szerzői elsősorban az erdélyi unitáriusság nagyjainak életét és pályáját rajzolták meg:

E sorozatban jelentek meg Ferencz József püspök visszaemlékezései (Emlékeimből. Kolozsvár, 1925), egy Csehov- és egy Th. Parker-fordítás, valamint Gálfi Lőrinc, Lőfi Ödön és Vári Albert egy-egy hitépítő füzete.