VI. Pál pápa enciklikái

Wikimédia-listaszócikk

Ez a lista VI. Pál pápa enciklikáit sorolja fel.

No. Címe (latinul) A cím magyar fordítása Tárgya Kiadása Szövege
1. Ecclesiam suam „Az Egyháznak” Az Egyházról 1964. augusztus 6.
2. Mense maio „Május hónapja” A béke megóvásáért szóló májusi imákról 1965. április 30.
3. Mysterium Fidei „A hit misztériuma” A szent Eucharisztiáról 1965. szeptember 3.
4. Christi Matri „Krisztus Anyja” A béke megóvásáért szóló októberi imákról 1966. szeptember 15.
5. Populorum progressio „A népek fejlődése” A népek fejlődéséről 1967. március 26.
6. Sacerdotalis caelibatus „A papi cölibátus” A papok cölibátusáról 1967. június 24.
7. Humanae vitae „Az emberi élet” A helyes születésszabályozásról 1968. július 25. (magyarul)