Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (rövidítve: VKM) az egyik minisztérium volt Magyarországon 1848/49, illetve 1867 és 1951 között.

TörténeteSzerkesztés

A tárca jogkörét 1848 előtt a magyar és erdélyi kancellária, továbbá a Helytartótanács gyakorolta. Első ízben az 1848:III. tc. 14.§-ának e./ pontja intézkedett egy önálló magyar kultuszminisztérium felállításáról. Ez a minisztérium 1849. augusztus 11-ig működött. A provizórium időszaka után 1860/61-től a Magyar Királyi Udvari Kancellária és a budai magyar királyi Helytartótanács vette át újra a hatáskörét.

A kiegyezést illetve a magyar királyi felelős minisztérium megszervezését követően a második Magyar királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1867. március 10-én kezdte meg működését. Vezetője báró Eötvös József volt. A tárca a Helytartótanács IV. szekciójának hatáskörét vette át és kisebb változásokkal folyamatosan gyakorolta 1945-ig. Hatásköre csak 1918-ban a királyi hatalom megszüntetésével bővült, mivel a király főkegyúri jogkörét - amelyet korábban is a vallás- és közoktatásügyi miniszter útján gyakorolt - a Szentszék hallgatólagos jóváhagyásával a VKM vette át.

1949 utánSzerkesztés

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egy részéből 1949. május 11-én létrehozták a Népművelési Minisztériumot.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés