Helytartótanács

kormányzati szerv Magyarországon (1722–1867)

A Helytartótanács (teljes nevén: "A Magyar Királyi Helytartótanács") (latinul: consilium regium locumtenentiale Hungaricum) egy bécsi központi szervek irányítása alatt működő magyar kormányszerv. A Helytartótanácsot az 1722/1723. évi országgyűlés iktatta törvénybe mint Magyarország országos kormányzati szervét.[1]

Helytartótanács
Alapítva1722
Megszűnt1867

A működése szerkesztés

Elnöke az uralkodó helytartója, vagyis a nádor volt, vagy a kinevezett királyi helytartó, illetve – mint II. József idejében is – a nádort helyettesítő zászlósúr (országbíró, tárnokmester).

A Helytartótanács rendi kormányzati szerv volt, és ez tagjainak összetételében is tükröződött: meghatározott számban főpapok, fő- és köznemesek alkották a tanácsot, ugyanakkor a tanácsosok kinevezése az uralkodó joga volt. Tisztán királyi hatóság volt, amelynek az utasításait közvetlenül a királytól kapta. 1724-ben zajlott az első ülése, amelynek a székhelye Pozsony volt. II. József 1785-ben Budára helyezte át a Helytartótanácsot.

A Helytartótanács rendszeres üléseken, kollegiális alapon hozta döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntött. II. József uralkodása alatt néhány kisebb változáson ment át, többek között 29 ügyosztályt szerveztek, amelyekkel a király hatékonyabbá kívánta tenni az intézmény működését. Székhelye Pozsony volt, majd 1784-ben költözött Budára.

Nem tartozott a Helytartótanács hatáskörébe sem a kamarai és katonai igazgatás, sem az igazságszolgáltatás.

Horvátország ügyeinek intézését az 1767 és 1779 között fennállt Horvát Tanács megszűnésével vette át.

Erdélyben a magyarországi Helytartótanácsnak sok tekintetben megfelelő országos kormányzati szerv az Erdélyi Királyi Gubernium volt.

A kiegyezés után a Helytartótanács jogutódja a Belügyminisztérium lett.

A helytartótanács elnökei szerkesztés

név hivatal kezdete hivatal vége megjegyzés
Pálffy Miklós 1724 1732
Lotaringiai Ferenc 1732 1741
Pálffy János 1741 1751
Batthyány Lajos 1751 1765
Albert Kázmér szász-tescheni herceg 1765 1780
Niczky Kristóf 1783 1787
Zichy Károly 1787 1790
Sándor Lipót főherceg 1790 1795
József főherceg 1795 1847
István főherceg 1847 1848

Híres tagja szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés