A hagyományos hálózatok fa szerkezete: a piros a betáplálás, a kék pontok pedig a fogyasztókat szimbolizálják
Electricity Grid Schematic Hungarian.svg

Azt az áramkört, amelyben több fogyasztó és/vagy generátor található, összetett áramkörnek vagy villamos hálózatnak nevezzük. Szokták még elektromos áramkörnek vagy elektronikus áramkörnek hívni.

A villamos hálózat ezekből az alkotóelemekből épül fel, amelyek sorosan, vagy párhuzamosan, majd az így kapott elemek ismét sorosan vagy párhuzamosan kapcsolódhatnak, tetszőlegesen bonyolult hálózatot hozva létre.

Egy villamos hálózat aktív kétpólusokból, generátorokból, passzív kétpólusokból, ellenállásból, kondenzátorból, induktivitásból áll. Ilyen kétpólusokat sorba, párhuzamosan vagy vegyesen kapcsolva kapunk egy hálózatot.

CsoportosításaSzerkesztés

Energia szerintSzerkesztés

  • passzív: Passzív az a hálózat, amelyben csak fogyasztó található.
  • aktív: generátort is tartalmaz.

Funkció szerintSzerkesztés

  • Az átviteli hálózat vezetéke tipikusan egy erőmű és egy lakott település mellett lévő alállomás között fut.
  • Az elosztó hálózat, amely a végfelhasználóig tartó szállításának az utolsó előtti állomása.

Pólus szerintSzerkesztés

Pólusnak nevezzük a hálózatnak azt a pontját, amelyet azért hozunk létre, hogy oda újabb áramköri elemeket csatlakoztathassunk.

Az elektronikában általában kétpólusokat és négypólusokat használunk, amelyek értelemszerűen 2 illetve 4 pólussal (kivezetéssel) rendelkeznek.
Kétpólus például az ellenállás vagy a generátor (itt a generátor egy olyan áramköri elem, amely állandó feszültséget vagy áramot hoz létre). Négypólusúak az elemi erősítők, mert 2 bemenetük és 2 kimenetük van. (Általában a kimenet és a bemenet egyik pólusa össze van kötve, ezt nevezzük közös pontnak).

Mind a kétpólus, mind a négypólus lehet aktív vagy passzív, Ohm-törvénye alapján lineáris, vagy nemlineáris(azaz nem érvényes rá az Ohm-törvény, ilyen például a dióda ugyanis a diódánál mind a nyitó mind a záróirányban van olyan tartomány ahol az áram-feszültség hányados nem állandó).

A szabad pólusok megszüntetését lezárásnak nevezzük, ezt megvalósíthatjuk egy ellenállással egy generátorral.

Nevezetes lezárás a rövidzár és a szakadás. Bár a szakadás nem tűnik áramköri elemnek, hisz tulajdonképpen nincs ott semmi, mégis annak vesszük, mert a szakadás egy végtelen ohmos ellenállás. A rövidzár ellenállása pedig nulla.

Fontos kiemelni, hogy a gyakorlatban ezek nem léteznek, (nincs nulla értékű ellenállás), mégis a könnyebb számíthatóság érdekében ezekkel az ideális elemekkel számolunk.

Külső hivatkozásokSzerkesztés