Wedderburn-tétel

matematikai állítás

Wedderburn tétele az absztrakt algebrai tételek közé tartozik. Azt állítja, hogy minden véges ferdetest test, vagyis a szorzás kommutatív. Tehát a végességből következik a kommutativitás. Ebből azonnal adódik, hogy egy olyan ferdetest, ami nem test, végtelen sok elemet tartalmaz; ilyen például a kvaterniók ferdeteste.

A tételt először Joseph Wedderburn[1] bizonyította be 1905-ben. Azóta más matematikusok újabb bizonyításokat is találtak; köztük talán Ernst Witt[2] alábbi gondolatmenete a legismertebb.[3]

Bizonyítás (Witt, 1931)Szerkesztés

Tétel: Minden véges ferdetest kommutatív.

Bizonyítás: Legyen   véges ferdetest. Tekintsük   centrumát; ez test. Jelöljük ezt a testet  -fel, elemszámát q-val.   n dimenziós vektortér F fölött egy n természetes számra.

  elemszáma ezzel qn, ezért multiplikatív csoportja qn-1 elemű (nem tartalmazza a nullelemet). Megmutatható, hogy ennek centruma F multiplikatív csoportja. Legyen  

Vegyük a centralizátorát. Ez azokból az elemekből áll, amikkel a felcserélhető. Ez részferdetest  -ben; elemszáma qd, ahol d osztója n-nek. Ennek multiplikatív csoportja megegyezik a   multiplikatív csoportjában vett centralizátorral.

  multiplikatív csoportjának osztályegyenletével

 

Az n-edik körosztási polinom osztója az   hányadosnak minden d < n osztóra.

Ebből   ahol   Ez csak úgy lehet, hogy n = 1, tehát  .

ForrásokSzerkesztés

  1. J. H. M. Wedderburn: A theorem on finite algebras, Trans. Amer. Math. Soc. 6 (1905), 349-352.
  2. Ernst Witt Über die Kommutatitivät endlicher Schiefkörper Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg vol. 8 p413 1931
  3. Magyarul és részletesen ld. M. Aigner – G. M. Ziegler: Bizonyítások a Könyvből. Typotex, Bp., 2004; ch. 5., p. 25-28