Wikipédia:Mi itt egy enciklopédiát építünk

A Wikipédia olyan enciklopédia, amely általános enciklopédiák, szaklexikonok és almanachok tartalmi elemeit egyesíti. A Wikipédia nem szótár, nem elsődleges források gyűjteménye, nem szónoki pulpitus, nem újság, nem ingyenes tárhely, nem tárhelyszolgáltató, nem reklámfelület, nem memoárgyűjtemény, nem kísérlet az anarchia vagy a demokrácia internetes megvalósítására, nem linkgyűjtemény (legyen szó akár belső, akár külső linkekről). Nem is a saját véleményed, tapasztalataid vagy érveid közzétételének helye; a saját kutatásoknak nincs helyük a Wikipédiában. A szerkesztőknek törekedniük kell a pontosságra és a tényszerűségre.”
A Wikipédia célja egy jól megírt, megbízható enciklopédia létrehozása, mint az Encyclopædia Britannica... csakhogy a Wikipédia sokkal, de sokkal nagyobb: A Britannica körülbelül 120 000 cikket tartalmaz, míg a magyar Wikipédia 542 453 cikket

A Wikipédia egyik fő pillére, hogy egyszerre enciklopédia és a szerkesztők közössége, akik építik azt. Ez azt jelenti, hogy egy szerkesztő elsősorban azért van itt, hogy segítsen javítani az enciklopédia szócikkeit és tartalmát, és hogy konstruktív hozzájárulást nyújtson a közösségi vitákhoz és folyamatokhoz, amelyek célja a projekt és a tartalom minőségének javítása, és mindezt a projekt tervezett határaival, irányelveivel és tágabb küldetésével összhangban - és a Wikipédia irányelveinek és eljárásainak betartásával - tegye. Mivel a Wikipédia együttműködők közössége, azok a szerkesztők, akiknek személyes céljai és cselekedetei ellentétesnek tűnnek a Wikipédia céljával, azt kockáztatják, hogy szerkesztési jogosultságukat megvonják.

Az "azért vagyunk itt, hogy enciklopédiát építsünk" kifejezés egy régóta használt elv, amelyet a konstruktív és nem konstruktív felhasználók és oldalak megkülönböztetésére használnak. Ez a kifejezés különböző időpontokban bekerült a Wikipédia öt pillérébe és a kitiltási szabályzat régebbi változataiba.

Azért vagyok itt, hogy enciklopédiát építsek szerkesztés

Annak jelei, hogy egy felhasználó azért van itt, hogy enciklopédiát építsen, a következők:

Valódi érdeklődés és fejlesztés
Valódi érdeklődés az enciklopédikus tartalom (cikkek és médiumok) javítása iránt. Ez gyakran széles körű érdeklődést és érdemi szerkesztést/cikkírást vagy más jelentős tevékenységet (pl. kódolás, járőrözés vagy wikignómozás) foglal magában. Ez magában foglalhatja a tartalom javításában részt vevő folyamatok jelentős konstruktív javítását, vagy a Wikipédiához negatívan hozzájáruló problémák enyhítését és csökkentését is.
Az alapvető szerkesztési normák tiszteletben tartása
A szerkesztés során az alapvető elfogadott irányelveknek megfelelően viselkedni, beleértve a tartalmi és viselkedési irányelveket is.
Az enciklopédia építésére való összpontosítás
A nem közvetlenül az enciklopédiával kapcsolatos szerkesztések és/vagy hozzájárulások lehetőség szerint korlátozott szinten tartása; ehelyett inkább arra összpontosítás, hogy a hozzájárulások és szerkesztések kifejezetten a minél fontosabb és pontosabb tényleges tartamat építse.
Önkorrekció és a tanulságok figyelembevétele
Ha hibákat követünk el, láthatóan igyekszünk tanulni belőlük. Úgy tűnik, hogy a felhasználó komolyan veszi a szerkesztést, és javítja szerkesztési képességeit és a bejegyzések minőségét.

Nyilvánvalóan nem azért vagyunk itt, hogy enciklopédiát építsünk szerkesztés

A viselkedési irányelvhez lásd Wikipédia:Feltételezz jóindulatot. A humoreszkhez lásd a Szerkesztő:Bináris/Tételezz fel rosszindulatot!.

Az alábbiak jelezhetik, hogy a felhasználó nem azért van itt, hogy enciklopédiát építsen:

Szűkös önérdek vagy saját maga vagy vállalkozása népszerűsítése
Szűk önérdekű vagy promóciós tevékenység a cikkírásban (lásd WP:SPA).
A Wikipédiára mint közösségi oldalra való összpontosítás
Elsősorban a Wikipédiára, mint közösségi hálózatépítő térre való összpontosítás (önéletrajzok, közösségi média típusú oldalak stb.). Lásd a WP:NOTSOCIALNETWORK című szakaszt.
A bomlasztó viselkedés általános mintája
Hosszú távú bomlasztó viselkedésminták, kevés vagy semmi jele pozitív szándéknak.
A Wikipédián kívül próbál magának elismerést vagy rangot szerezni
Szerkesztések, amelyek célja kizárólag a Wikipedián kívüli harmadik fél lenyűgözése, vagy szórakoztatása, és anélkül teszik ezt, hogy törődnének azzal, hogy a szerkesztésük a helyén marad-e, vagy törlik ezeket a bejegyzéseiket. Ilyen például a vallással kapcsolatos szócikkek szerkesztése, amelynek célja valaki hitének, vallásának sértegetése, illetve valaki nemi identitásának, vagy szexuális irányultságának firtatása egy szócikkben csupán "jópofiságból".
A szerkesztés csatatérként való kezelése
A túlzott szappanopera, a viták kiéleződése, az ismétlődő ellenséges agresszivitás és hasonlók azt sugallhatják, hogy a felhasználó inkább harcolni jött, mint enciklopédiát építeni. Ha egy felhasználónak vitája van, akkor elvárható, hogy a projekt hasznát helyezze előtérbe, és keresse a vitarendezést. Az a felhasználó, aki a haragja miatt megszállottá válik, azt tapasztalhatja, hogy inkább a harcra összpontosít, nem pedig az enciklopédia írására.
Tisztességtelen és játékos viselkedés
A rendszer kijátszása, a socking és a szerkesztői tisztességtelenség egyéb formái. A Wikipédia nagyjából a bizalom alapján működik, és az ilyen tevékenységek aláássák ezt a bizalmat, és más indítékokra utalnak, mint például a "lulz" (a romboláson való szórakozás vagy a schadenfreude) vagy a helyes szerkesztési magatartási gyakorlatok iránti teljes érdektelenség.
Kevés vagy semmilyen érdeklődés a közös munka iránt
A közösséggel való konstruktív és együttműködő munka iránti érdeklődés szélsőséges hiánya, ahol más felhasználók nézetei eltérhetnek; a mások jogos aggályainak meghallgatása iránti érdeklődés szélsőséges hiánya; a konfliktusok elősegítése, nem pedig enyhítése iránti érdeklődés, mint például az udvarias viselkedés figyelmen kívül hagyása a csalogatásért, a blokkolás mint az egyet nem értés eszköze, a vitarendezés eltérítése a céloktól, a produktív szerkesztők elüldözése vagy a cikkek tulajdonjogának megszerzése.
Jelentős vagy kibékíthetetlen magatartás- vagy szándékkonfliktus
A Wikipédiával kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatos súlyos hozzáállásbeli konfliktusok. Előfordulhat, hogy egy felhasználó szélsőséges vagy akár bűnöző nézeteket vagy életmódot képvisel bizonyos területeken, vagy ellenszenves más felhasználók számára, és mégis azért van itt, hogy "enciklopédiát építsen". Egyes tevékenységek azonban természetüknél fogva nem egyeztethetők össze a szerkesztői hozzáféréssel, mint például a más felhasználók elleni jogi fenyegetések, zaklatás, vagy a honlapon kívüli tevékenységek, amelyek durván eltérő szándékra vagy a projekt egészének durva aláásására utalnak. A szerkesztőknek képesnek kell lenniük arra, hogy kollegiálisan, együtt pihenjenek. Az udvariasság fenntartása minden eszmecserében alapvető fontosságú. Az alapvető hozzáállások eltérésének van egy olyan szintje, akár a szerkesztésben, akár a projekt egészével kapcsolatban, amelynél ez nem feltétlenül elvárható.
Hosszú távú napirend nem egyeztethető össze egy enciklopédia építésével
Azok a felhasználók, akik a Wikipédiával kapcsolatos érdemi bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy a szerkesztési jogokat csak arra használják, hogy legitimálják egy szónoki vagy más személyes álláspontjukat (azaz nem annyira azért végeznek alapvető szerkesztési tevékenységet, hogy "enciklopédiát építsenek", hanem azért, hogy "produktív szerkesztőnek" vallhassák magukat... amikor szavaik vagy tetteik olyan hosszabb távú indítékra utalnak, amely nincs összhangban a "mi itt egy enciklopédiát építünk").
Olyan hosszú távú vagy "szélsőséges" előzményekkel rendelkeznek, amelyek arra utalnak, hogy a projekt tényleges céljai és módszerei szempontjából kifejezetten értéktelenek
Ez magában foglalhatja az ismételt esélyeket és figyelmeztetéseket, amelyeket visszatéréskor mind semmibe vettek, vagy a változtatásra tett ígéreteket, amelyek őszintétlennek bizonyultak, kijátszották őket, vagy más módon a szavukat vagy szellemiségüket valójában nem tartották be.
Érdekeltség a lehető legtöbb felhasználói jog vagy "díj" megszerzésében (vagy általában véve a jogok túlzott előtérbe helyezése)
A felhasználó minél több díjat akar szerezni, vagy nagy figyelmet fordít a felhasználói jogok megszerzésére az elvek kijátszásával. Bár a kitüntetések birtoklása összességében nem negatív, de az, hogy ezeket és a felhasználói hozzáférési szinteket jogként és nem kiváltságként követeljük, káros, és nem ez a célja ezeknek a dolgoknak.
Szerkesztés csak a szerkesztői névtérben
A felhasználót csak a saját felhasználói térben vagy a tervezet térben történő szerkesztés érdekli, és semmi jele annak, hogy a tervezetet élesre állítaná.

Mi az, hogy "nem azért vagyunk itt, hogy enciklopédiát építsünk"? szerkesztés

Egyes felhasználóknak érdeke lehet, hogy a Wikipédia alapelveinek megfelelően építsenek enciklopédiát, de más területekre fókuszálva vagy más megközelítést alkalmazva, mint egyes más felhasználók céljai vagy hangsúlyai. A felmerülő nézeteltérések, amelyek során mindkét felhasználó jóhiszeműen reméli a projekt javítását, nem téveszthetők össze azzal, hogy "nem azért vagyunk itt, hogy enciklopédiát építsünk".

Szűk témakörökre összpontosítás
Előfordulhat, hogy egy felhasználó olyan homályos téma iránt érdeklődik, amelyet más felhasználók triviálisnak találnak, vagy olyan tartalmakat tesz közzé, amelyek nehezen érthetőek. Az érdeklődési körök sokszínűsége és a sokféle terület szakembereitől érkező hozzászólások segítenek abban, hogy átfogó enciklopédiaként működjünk. Még ha soha nem is hallottál még egy bizonyos 16. századi filozófiai iskola homályáról vagy egy kevéssé ismert fizikai tételről, akkor is megérdemel egy Wikipédia-szócikket, ha megbízható forrásokban jelentős terjedelemben szerepel - még akkor is, ha ezek a források nyomtatott könyvek és tudományos szakfolyóiratok.
Konkrét folyamatokra összpontosítva
Egy felhasználónak érdeke lehet csonkokat létrehozni, cikkeket megjelölni tisztítás céljából, javítani a cikkeknek a Stílus kézikönyvnek való megfelelését, vagy törlésre cikkeket jelölni. Ezek olyan alapvető tevékenységek, amelyek közvetett módon javítják az enciklopédiát. Számos "színfalak mögötti" folyamat és tevékenység elengedhetetlen ahhoz, hogy több tízezer felhasználó közösen szerkeszthessen. Nem minden szerkesztőnek kell a "színpadon", cikkek létrehozásával és új irányelvek megfogalmazásával teljesítenie.
Az irányelvek vagy iránymutatások módosításának támogatása
A közösség a nézetek igen széles skáláját öleli fel. Egy felhasználó úgy gondolhatja, hogy egy közösségi norma túl szűk vagy rosszul közelít meg egy kérdést, és ennek az álláspontnak megfelelő belső lépéseket tehet, például bizonyos álláspontok képviselete a vitákban. Feltéve, hogy a felhasználó ezt az enciklopédia javítására irányuló őszinte kísérletként, konstruktív módon teszi, és feltételezve, hogy a felhasználó cselekedetei önmagukban nem zavaróak, az ilyen beszélgetések a Wikipédia javításának alapját képezik.
A magatartási normákkal kapcsolatos, jóhiszeműen megfogalmazott nehézségek
Számos felhasználó szeretne szerkeszteni, de túlságosan nehéznek találja az olyan magatartási normákhoz való alkalmazkodást, mint a közös szerkesztés, a személyes támadások elkerülése, vagy akár egyes tartalmi irányelvek, például a saját véleményük hozzá nem adása a szerkesztésekhez. Ezeket a problémákat útmutatással, egyszerűsített javaslatokkal kezelnék a hozzájárulás módjára vagy a tartalomnak a Wikipédia stílusához és normáihoz való átdolgozására vonatkozóan. Kis számú esetben ez barátságos blokkoláshoz vezethet, figyelmeztetésekkel, vagy bizonyos hosszú távú esetekben akár kitiltáshoz is. A normához való alkalmazkodás elmulasztása - önmagában - nem bizonyíték arra, hogy a felhasználó nem próbál produktívan hozzájárulni. ;Néhány felhasználónak segítségre lehet szüksége, ezért ne légy tapintatlan:
A népszerűtlen vélemények - még a rendkívül népszerűtlen vélemények is - nem zavaró módon történő kifejezése
A Wikipédia-szócikkek vagy irányelvek változtatásának puszta támogatása és végrehajtása megbízható forrásokkal megengedett: még ha ezek a végrehajtott változtatások nem is összeegyeztethetők a Wikipédia bizonyos irányelveivel és irányelveivel, ez nem ugyanaz, mintha nem azért lennénk itt, hogy egy enciklopédiát építsünk. Az egyet nem értő szerkesztőnek ügyelnie kell arra, hogy ne sértse meg a Wikipédia irányelveit és iránymutatásait, mint például a konszenzus hiánya miatti visszaállítás tilalma, a lényeg megértése és az udvariasság a népszerűtlen vélemények megkérdőjelezése során.

A viselkedés egészének felülvizsgálata szerkesztés

A vandalizmus felszíni látszatát keltő szerkesztések szabályozására tett kísérlet során egyes szerkesztők hajlamosak engedni a tendenciózus szerkesztésnek. Ebben az esetben a szerkesztőnek nem szabad kritikát gyakorolnia a Wikipédiával szemben, és be kell tartania az irányelveket. Nem szabad engedniük az olyan impulzív ösztönöknek, mint a találgatás és a kellemetlen közreműködés. Egy újonnan érkezett vagy konstruktív felhasználó időnként elkövethet alkalmi hibákat, és jelentős időre lehet szüksége ahhoz, hogy viselkedését hozzászoktassa a közösség szokásaihoz és normáihoz. Még az is lehetséges, hogy egy jól felkészült felhasználó is hibázik. Tévedni emberi dolog, és elfogadható gyakorlat, ha beismered, ha tévedtél, és nem értékelik, hogy a személyes statisztikai pontszámok/trófeagyűjtés érdekében a győzelemről szóljon. Ezenkívül számos zavaró felhasználó időnként csak időközönként tesz közzé nem konstruktív szerkesztéseket annak érdekében, hogy elkerülje a blokkolást. Légy bátor ezekben az esetekben, tedd vissza ezeket a szerkesztéseket, adj szerkesztési összefoglalót, összetett esetekben pedig kérd a rendszergazda figyelmét. Alternatív megoldásként, ha magabiztos vagy, és jó vitarendezési és együttműködési készséggel rendelkezel, próbáld meg megoldani a kisebb konfliktusokat a cikk beszélgetőoldalán. Légy toleráns az eredménnyel szemben, nincs határidő, és a projekt mindig folyamatban lévő munka.

Az, hogy "azért vagyunk itt, hogy enciklopédiát építsünk", a felhasználó általános céljáról és viselkedéséről szól a Wikipédia szerkesztése során. Annak mérlegelése során, hogy egy felhasználó azért van-e itt, hogy enciklopédiát építsen, a felhasználó általános szerkesztési és hozzászólási viselkedési mintáját, valamint a korábbi figyelmeztetések (üres figyelmeztetések elutasítása) vagy útmutatások egyértelműségét és a javítási kísérleteit összességében kell vizsgálni.

Egyéb tartalom szerkesztés

Mivel a Wikipédia egy közösség és egy enciklopédia is, a közösség elfogadható mértékben tolerálja a nem enciklopédikus tartalmakat. Ilyenek például bizonyos humoros oldalak, amelyek nem becsmérlő jellegűek, a felhasználói dobozok és a felhasználói oldalak sokféle kialakítása.

Azokat az oldalakat azonban, amelyek túlságosan elrugaszkodnak ettől, a közösségi folyamatok keretében gyakran törlik. Ez különösen akkor van így, ha a közösség számára úgy tűnik, hogy az elsődleges szerzőjük nem elsősorban azért van itt, hogy enciklopédiát írjon. Ilyenek például a közösségi oldalak és a felhasználói térben található promóciós anyagok, a más felhasználókról szóló negatív oldalak, a panaszok "szennyes listái", a klikkek és az önjelölt vagy "korlátozott tagsággal" rendelkező, felhasználók által létrehozott testületek, valamint a nem projektjellegű anyagok, amelyek valószínűleg túlzottan bomlasztónak vagy megosztónak bizonyulnak.

Lásd még szerkesztés

A Wikipédia célja:

Szerkesztői tevékenységek a Wikipédián:

Regisztrálatlan közreműködő részvétele: