Wikipédia:Irányelvek és útmutatók

Tudnivalók

A Wikipédia irányelvei és útmutatói szabják meg a projekt fejlődésének kívánatos irányát, de mint minden, a Wikipédiában az irányelvek és útmutatók is közösségi termékek, ki vannak téve a változásnak. Vannak azonban olyan pillérei a Wikipédiában folyó munkának, melyek lényeges módosítása a projekt önmagával való folytonosságát veszélyeztetné, ezért erősen valószínűtlen, hogy ezeken módosítás essék. Ezeket foglalja össze a A Wikipédia öt pillére oldal.

Ezen felül a Wikimédia-projekteket üzemeltető Wikimédia Alapítvány elfogadott egy az összes projektre, tehát nem csak a Wikipédiára érvényes általános szándéknyilatkozatot arról, milyen szellemiségű és irányultságú projekteket kívánnak fenntartani az Alapítvány által tulajdonolt honlapokon: A Wikimédia-projektek közös alapelvei.

Ezeken felül minden más a legteljesebb mértékben konszenzus kérdése, az alábbiakban ismertetett irányelvek és útmutatók tehát az eddigi gyakorlat és a korábbi közösségi döntések képét mutatják, nem pedig kőbe vésett szabályok, alkalmazásukban fontosabb a sejthető mögöttes szándék, mint a betű szerinti értelem (a pontos megfogalmazások sokszor esetlegesek), s a józan ész is fontosabb, mint a bürokratikus szabályszerűség. Amikor egy a közösség által korábban elfogadott útmutató vagy irányelv akadályozza a projekt fejlődését, érvénybe lép az egyik legfontosabb Wikipédia-alapelv, a Ne törődj a szabályokkal!

Irányelv és útmutató különbsége

Irányelv és útmutató között nagy különbség nincs, végképp nem rangbeli ez a különbség, hanem műfaji: az irányelvek elvi alapokat rögzítenek, az útmutatók pedig rendszerint a Hogyan és hogyan ne? kérdésekre válaszolnak. Azt lehet tehát mondani, hogy az irányelvekben rendszerint megfogalmazott elveket találunk, az útmutatókban gyakorlati „végrehajtási utasítás”-okat, és bár nyilván az előbbiek a lényegesebbek, a projekt képét nagyobbrészt az elvek megvalósulása alakítja. A határ természetesen nem éles, a Civilizált viselkedés kívánalmát rögzítő irányelv például tartalmaz gyakorlatias tanácsokat, a hivatkozások című útmutató pedig a hivatkozás alapelveivel is foglalkozik.

Wikipédia-útmutatók ABC szerint
Átírási irányelvek ABC szerint

Viselkedés szerkesztés

Irányelvek szerkesztés

Útmutatók szerkesztés

Szerkesztés szerkesztés

Irányelvek szerkesztés

Útmutatók szerkesztés

Irányelvek szerkesztés

Útmutatók szerkesztés

Médiafájlok szerkesztés

Irányelvek szerkesztés

Útmutatók szerkesztés

Közösség szerkesztés

Irányelvek szerkesztés

Útmutatók szerkesztés

Szabálynak nem minősülő leírások szerkesztés

Technikai leírások szerkesztés

Információs lapok szerkesztés

Kiegészítő magyarázatok szerkesztés

Segédletek szerkesztés

Jogi tudnivalók szerkesztés

Események szerkesztés

Egyéb szerkesztés

Elavult vagy frissítendő leírások szerkesztés