Wikipédia:Cirill betűs szláv nevek átírása/Orosz templomnevek

A hazai kiadványokban az orosz templomok neveit jellemzően a következő módokon, illetve ezeket variálva használják.

*Uszpenszkij-székesegyház vagy -templom – az orosz nevet magyarra átírják
*Istenanya elszenderedése székesegyház – a nevet magyarra fordítják

Ugyanígy:

 *Szpasszkij-székesegyház – magyarra átírva
 *Megváltó-székesegyház – magyarra fordítva

A templomnevek azonban oroszul is többféle alakban fordulnak elő, pl. Uszpenszkaja-cerkov, cerkov Uszpenyija, cerkov Uszpenyija Szvjatoj Bogorogyici; Szpasszkaja cerkov, cerkov Szpasza (+helységnév); Dmitrijevszkij szobor (székesegyház), szobor Dmitrija stb.
A magyarban ezért a fenti kettő helyett háromféle használat is elterjedt:

*Szpasszkij-székesegyház – Szpasz-székesegyház – Megváltó-székesegyház.
*Pokrovszkij-székesegyház – Pokrov-székesegyház – Istenanya oltalma székesegyház.
*Dmitrijevszkij-székesegyház – Dmitrij-székesegyház – Szent Demeter-székesegyház.

Az első változat az orosz név pontos átírása, a második az orosz főnév alanyesetének átírása, a harmadik a név magyarra fordítása.
Ha a könyvek folyó szövegében az első vagy a második változatot, tehát az átírást használják, gyakran zárójelben adják meg a magyar fordítást, és ellenkezőleg: ha a templom nevét magyarra fordítva használják, akkor az orosz nevet említik zárójelben:

*Szpasszkij (Megváltó)-székesegyház, Pokrovszkij (Istenanya oltalma)-székesegyház.
*Megváltó (Szpasszkij)-székesegyház, Istenanya oltalma (Pokrovszkij)-székesegyház.
(„Cerkov”, azaz templom esetében a nőnemű –aja raggal).

Ez csak rövid fölvázolása egy összetettebb problémának. Hogy a Wikipédiában, különösen a templomokról szóló cikkek, szakaszok címeiben melyik változatot használjuk, arról jelenleg (még) nincs megállapodás. Ez a lap nem ennek eldöntését szolgálja – legfeljebb segíti –, hanem segítséget kíván nyújtani az orosz templomnevek átírásához, fordításához és helyesírásához.

Néhány alapszó szerkesztés

 • Богоматерь, (ragozva:) Божьей Матери (Bogomatyer, Bozsjej Matyeri) – Istenanya
 • Богородицa, Пресвятая Богородицa (Bogorogyica, Preszvjataja Bogorogyica) – Istenanya (szószerint: Istenszülő)
 • Господь, (ragozva:) Господне (Goszpogy, Goszpodnye) – Jézus, Urunk
 • Святой Дух (Szvjatoj Duh) – Szentlélek
 • Спас (Szpasz) – Megváltó
 • Троица, Святая Троица (Troica, Szvjataja Troica) – Szentháromság
 • апостол (aposztol) – apostol
 • архангел (arhangel) – arkangyal
 • пророк (prorok) – próféta
 • великомученик (velikomucsenyik) – vértanú (férfi)
 • великомученицa (velikomucsenyica) – vértanú (nő)
 • преподобный (prepodobnij) – tiszteletreméltó vagy szentéletű
 • пресвятая (preszvjataja) – legszentebb
 • церковь (cerkov) - templom
 • храм (hram) - templom
 • собор (szobor) - székesegyház, katedrális

Azonos nevű templomok megkülönböztetése a szócikkek címében szerkesztés

Oroszországban a legismertebb szentek, egyházi ünnepek, sőt néha ikonok tiszteletére is nagyon sok azonos vagy hasonló nevű templomot emeltek. Egy nagyvárosban is ugyanannak a szentnek vagy ünnepnek akár 4-5 azonos nevű temploma is lehet. Ezért ajánlatos a szócikkek címének végén (zárójelben) mindig megadni a városnevet is. (Kivétel lehet néhány híres moszkvai és szentpétervári székesegyház.)

Ha a szócikk orosz forrása a templom nevében az épület helyét is megjelöli, akkor azt a név részeként, de a „..-templom” szó után tüntessük fel. Ez a hely lehet egy városrész vagy utca neve, de néha egyszerűen csak: „…-templom a hídnál” vagy „…-templom a sarkon”. Az egészet követi a városnév, zárójelben. Példák (a címeket itt fordításban adva meg):

Templomnevek szerkesztés

Szentek, bibliai szereplők és események nevét általában fordítjuk. Pl. Воскресение – Feltámadás, aпостол Петр и Павeл – Péter és Pál apostol. Az Orosz Ortodox Egyház szentjei, vértanúi nevének fordítása talán nem mindig indokolt (?), illetve gyakran nem lehetséges. Pl. Зосима и Савватий – Zoszima és Szavvatyij; Сергий Радонежский – (fordítva:) Radonyezsi Szergij, (átírva:) Szergij Radonyezsszkij. A templomok nevében a tisztelet vagy az egyházi címek, méltóságok jelzői a fordításban többnyire kimaradnak.

 *Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – Istenanya oltalma templom
 *Храм Святых Апостолов Петра и Павла – Péter és Pál apostol templom 
 *Храм Преподобного Сергия Радонежского – Radonyezsi Szergij-templom
 Itt a „Святых” (szentek), „Пресвятой” (legszentebb), „Преподобного” (tiszteletreméltó)
 jelzők kimaradtak.
 A szent jelző azonban többnyire nem hagyható el, pl. Szent Miklós, Keresztelő Szent János. 

Az alábbi felsorolásban (példatárban) az orosz név után előbb a magyarra átírt alak áll (ha két alak, akkor többnyire a főnév alanyesetben), utána következik a fordítás. A felsorolásban egy-egy orosz templomnévnek 3-4 változata is előfordulhat, de ezekhez csak egyetlen magyar fordítás és csak egy-két alak átírása tartozik, mivel a fenti jelzők kimaradnak.

Sűrűn előforduló templomnevek szerkesztés

Ebben a szakaszban főként a legfontosabb orosz egyházi ünnepeknek szentelt templomok nevei szerepelnek. A közbeszúrt megjegyzések a tájékozódásban, a kétes vagy vitatható templomneveknél pedig a javításban segíthetnek. Ugyanezt szolgálják az idegen nyelvű Wikipédiák megfelelő szócikkeinek linkjei is.

Благовещение szerkesztés

Благовещение Богородицы (Blagovescsenyije)Angyali üdvözlet.
en:Annunciation

 • Благовещенский собор (Blagovescsenszkij) – Angyali üdvözlet székesegyház.

Богоявление szerkesztés

Богоявление (Bogojavlenyije)az Úr megjelenése.[1]

 • Богоявленский собор (Bogojavlenszkij) – Úr megjelenése székesegyház (vagy) Vízkereszt-székesegyház (?)

Javlenyije, görögül epifánia – jelentése: „megjelenés”. A Bogojavlenyije régi ortodox ünnep, mellyel Krisztus földi megjelenését ünnepelték. Később fokozatosan Krisztus megkeresztelkedésének (krescsenyije, ru:Крещение Господне, en:Baptism of Jesus ünnepévé vált (január 6./19.). A Bogojavlenyije és a Krescsenyije tehát ma már ugyanazon ortodox egyházi ünnep két neve (en:Epiphany (holiday), Vízkereszt). Kérdés, hogy helyes-e a Bogojavlenszkij-székesegyházat Vízkereszt-székesegyháznak nevezni, mint azt néhol teszik.

Введение szerkesztés

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Vvegyenyije)Mária bemutatása a templomban.
en:Presentation of Mary, de:Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem

Itt talán nem helyénvaló az Istenanya szó használata (bár az orosz ezt teszi), hiszen a még gyermek Mária bemutatásáról, pontosabban templomba bevezetéséről van szó. (Nem összetévesztendő: Szretyenyije – Jézus bemutatása.)

 • Введенский собор (Vvegyenszkij) – Mária bemutatása székesegyház (Csebokszari)
 • Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Санкт-Петербург) (Vvegyenyije) – Mária bemutatása székesegyház (Szentpétervár)

Az oroszban az előbbi az egyszerű, az utóbbi talán a hivatalosan használt név, de mindkettő ugyanazt az eseményt, illetve ünnepet jelöli; ezért magyarul a szócikkek címében nincs értelme különbséget tenni. A szócikk bevezető részében megadható a templom hivatalos(nak látszó) neve.
(Erről már volt szó a szakasz bevezetőjében is.)

Воздвижение szerkesztés

Воздвижение Креста Господня (Vozdvizsenyije)a Kereszt felmagasztalása.[2]
en:Feast of the Cross, Feast of the Exaltation of the Cross; en:Kreuzerhöhung

 • Крестовоздвиженский собор (Kresztovozdvizsenszkij) – Kereszt felmagasztalása székesegyház (Szentpétervár)
 • Крестовоздвиженская церковь (Тула) – Kereszt felmagasztalása templom (Tula)
 • Церковь Воздвижения Креста Господня (Коломна) (Vozdvizsenyije) – Kereszt felmagasztalása templom (Kolomna)

Вознесение szerkesztés

Вознесение (Voznyeszenyije)Mennybemenetel.

Вознесение Господне – Jézus mennybemenetele (en:Ascension of Jesus)
Вознесение Богоматери – Istenanya mennybemenetele (en:Assumption of Mary)
Ha nincs megjelölve a "személy" neve, akkor a forrásból ajánlatos kideríteni, hogy kiről van szó, és azt a cikk bevezetőjében leírni.
 • Церковь Вознесения (Коломенское) (Voznyeszenyije) – Mennybemenetel-templom (Kolomenszkoje)

Teljes neve oroszul: Церковь Вознесения Господня в Коломенском, magyarul: Jézus mennybemenetele templom (Kolomenszkoje).

Воскресение szerkesztés

Воскресение (Voszkreszenyije)Feltámadás.
en:Resurrection of Jesus

 • Воскресенский собор (Voszkreszenszkij) – Feltámadás-székesegyház
 • Храм Воскресения Христова в Сокольниках (Voszkreszenyije Hrisztova) – Krisztus feltámadása templom Szokolnyikiben (Moszkva)
 • Собор Воскресения Христова, Спас на Крови (Szpasz na krovi) – Krisztus feltámadása székesegyház; (másik neve feltételesen, szó szerinti fordításban:) Megváltó a véren
(Megj.: Az 1881. évi cárgyilkosság helyén és emlékére emelték Szentpéteváron.)

Покров szerkesztés

Покров Богородицы (Pokrov Bogorogyici)Istenanya oltalma.
en:The Protection of the Mother of God

 • Покровский собор (Pokrovszkij) – Istenanya oltalma székesegyház
 • Церковь Покрова (Pokrov) – Istenanya oltalma templom
 • Храм Покрова Богородицы – Istenanya oltalma templom
 • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

(A „preszvjatoj” (legszentebb) jelzőt elhagyjuk, tehát a szócikk címét mindegyik esetben egyformán írjuk. Lásd fenn!)

Преображение szerkesztés

Преображение Господне (Preobrazsenyije)Urunk színeváltozása.
en:Transfiguration of Jesus

 • Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (Szpasza Preobrazsenyije) – Megváltó színeváltozása templom az Ilja utcában (Novgorod)
 • Szpaszo-Preobrazsenszkij-kolostor (Szpaszo-Preobrazsenszkij) – Megváltó színeváltozása kolostor (Jaroszlavl).

Рождество szerkesztés

Рождество (Rozsgyesztvo)Születés.

Рождество Богородицы – Istenanya születése
Рождество Христова – Krisztus születése
 • Церковь Рождества Богородицы (Rozsgyesztvo Bogorogyici) – Istenanya születése templom
 • Храм Рождества Христова – (Rozsgyesztvo Hrisztova) – Krisztus születése templom
 • Христорождественский собор (Каргополь) (Hrisztorozsgyesztvenszkij – Krisztus születése székesegyház (Kargopol)

Сретение szerkesztés

Сретение Господне (Szretyenyije)Jézus bemutatása (a templomban).
en:Presentation of Jesus at the Temple
(Nem összetévesztendő: Vvegyenyije – Mária bemutatása a templomban.)

 • Церковь Сретения (Szretyenyije) – Jézus bemutatása templom (Vologda)

Успение szerkesztés

Успение Богородицы (Uszpenyije)Istenanya elszenderedése.
en: Dormition

 • Успенский собор (Uszpenszkij) – Istenanya elszenderedése székesegyház
 • Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Uszpenyije Bogorogyici) – Istenanya elszenderedése templom

Троица szerkesztés

Троица (Troica)Szentháromság.
en:Trinity

 • Троицкий собор (Troickij) – Szentháromság-székesegyház
 • Свято-Троицкий собор (Szvjato-Troickij) – Szentháromság-székesegyház
 • Собор Живоначальной (Святой) Троицы – Szentháromság-székesegyház
 • Троицкий собор Александро-Невской лавры – Szentháromság-székesegyház az Alekszandr Nyevszkij-kolostorban (Szentpétervár)

Egyéb templomnevek szerkesztés

 • Исаакиевский собор (Iszaakijevszkij) – Izsák-székesegyház
 • Казанский собор (Kazanszkij) – Kazány(i)-székesegyház
 • Петропавловский собор (Petropavlovszkij) – Péter–Pál-székesegyház (Szentpétervár)
 • Храм Христа Спасителя (Hriszta Szpaszityelja) – Megváltó Krisztus-templom
 • Храм Всех Святых (Hram Vszeh Szvjatih) – Mindenszentek-templom
 • Церковь Всех Святых на Кулишках – Mindenszentek-templom Kuliskiben (városnév)
 • Архангельский собор (Arhangelszkij) – Arkangyal-székesegyház
 • Храм Архангела Михаила (Mihail Arhangel) – Mihály arkangyal templom
 • Церковь Двенадцати апостолов (Dvenadcaty aposztolov) – Tizenkét apostol templom
 • Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Hram Szvjatih aposztolov Petra i Pavla) – Péter és Pál apostol templom
 • Церковь Ильи Пророка (Ilja prorok) – Illés próféta templom
 • Церковь Иоанна Предтечи (Ioann Predtyecsa) – Keresztelő Szent János-templom
 • Церковь Иоанна Богослова (Ioann Bogoszlov) – Evangelista Szent János-templom (Novgorod)
 • Иоанн Златоуст (Ioann Zlatouszt) – Aranyszájú Szent János-templom (Vologda)
 • Храм Преподобного Сергия Радонежского (Szergij Radonyezsszkij) – Radonyezsi Szergej-templom
 • Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу (Новгород) – Paraszkeva-Pjatnyica-templom a Piac téren (Novgorod)[3]
 • Храм Преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове – Zoszima és Szavvatyij-templom Goljanovban (+városnév)
 • Церковь Симеона Столпника на Поварской (Szimeon Sztolpnyik) – Szimeon (Simon) Sztolpnyik-templom a Povarszkij utcában (+városnév)
 • Храм святителя Николая на Трёх Горах (Nyikolaj na Trjoh Gorah) – Szent Miklós templom a Három Hegyen (Moszkva)
 • Храм Николая Чудотворца в Покровском (Nyikolaj Csudotvorec) – Szent Miklós-templom Pokrovszkojeban (Moszkva)
 • Храм Григория Богослова (Grigorij Bogoszlov) – Szent Gergely-templom (Nazianzoszi Szent Gergely)
 • Храм Димитрия Солунского (Dmitrij Szolunszkij) – Szent Demeter-templom (Szent Demeter)
 • Георгиевский собор (Georgijevszkij) – Szent György-székesegyház (Novgorod)
 • Церковь Георгия Победоносца в Купчино (Georgij Pobedonoszcev) – Szent György-templom Kupcsinóban (+városnév)
 • Храм святителя Василия Великого (Vaszilij Velikij-templom) – Nagy Szent Vazul-templom (Pszkov)
 • Церковь Жен Мироносиц (Zsjon Mironoszic) – Kenethozó asszonyok temploma (Novgorod)
 • Храм Иверской иконы Божьей Матери (Iverszkaja ikona Bozsjej Matyeri) – Iveri Istenanya-ikon-templom
 • Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни (Szpasz Nyerukotvornij) – Nem emberkéz alkotta Megváltó-ikon temploma a Szetuny-folyónál (Moszkva) en:Image of Edessa
 • Знаменский собор (Znamenszkij) – Istenanya a Jel-székesegyház (Novgorod)[4]
Teljes neve: Знаменский собор в честь иконы „Богоматерь Знамение” (Bogomatyer Znamenyije).
Икона Знамение Пресвятой Богородицы (Ikona Znamenyije Bogorogyici) en:Our Lady of the Sign

Vitatott vagy kérdéses nevek szerkesztés

 • Храм Василия Блаженного, Покровский Собор (Vaszilij Blazsennij, Pokrovszkij) – Szent Vazul-székesegyház, Boldog Vazul-székesegyház, Pokrovszij-székesegyház, Vaszilij Blazsenij-székesegyház, Megváltó-székesegyház (?)
  (Vitáját lásd itt!)
 • Церковь Ризоположения (Rizopolozsenyije) – ???
en:Church of the Deposition of the Robe
:fr:Église de la Déposition-de-la-robe-de-la-Vierge
:de:Fest der Niederlegung der Muttergottesgewänder
„Риза Богородицы” (Riza Bogorogyici). A riza szótári jelentése: miseruha. Itt: Mária egyik ruhája (vagy ruhadarabja), az ortodox egyház relikviája. A legenda szerint a megtalált ruhát (riza) egy templomban helyezték el („polozsity” ’letesz’) (vagy számára templomot emeltek?). Rizopolozsenyije – a relikvia tiszteletének, az esemény emlékének ünnepe.
 1. Jeles napok. (Hozzáférés: 2009. szeptember 25.)
 2. Jeles napok. (Hozzáférés: 2009. szeptember 25.)
 3. Jurij Szergejevics Rjabcev. Putyesesztvije a isztoriju sztaroj russzkoj zsiznyi. Russzkoje Szlovo, 48. o. (2006). ISBN 5-94853-206-2 
 4. Rácz Endre-Ruzsa György. Novgorod, Pszkov és az orosz Észak. Corvina Kiadó, 28. o.