Wikipédia:Cirill betűs szláv nevek átírása/Orosz földrajzi nevek

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása című kézikönyv a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottságának és Szláv Nyelvészeti Bizottságának kezdeményezésére és jóváhagyásával készült. A könyv 1985-ben jelent meg, újabb, módosított kiadás azóta nem készült. A kötet ismerteti a cirill betűs szláv nyelvek – köztük az orosz nyelv – neveinek magyar átírási szabályait és példatárakat is tartalmaz. (Lásd még: Orosz személynevek magyar átírása: példatár.)

Ebben a szócikkben az átírási szabályokról nincs szó. Az alábbi lista a kötet orosz példatárából készített kivonat, mely a személyneveket nem, hanem csak a földrajzi neveket és azoknak is csak egy részét tartalmazza.

A listában feltüntetett nevek többségére nem az átírási szabályok vonatkoznak, mivel azok a magyar nyelvbe korábban (1950 előtt) kerültek be, ezért írásmódjuk hagyományos. (Pl. hagyományos alakban írandó a Néva, de az átírási szabályok szerint írandó a belőle képzett Nyevszkij név.)

Rövidítések: (hagy) – hagyományos névalak; (idg) – idegen eredetű név; (rég) – régies névalak.

Földrajzi nevek

szerkesztés
 • Алтайский край – (hagy) Altaji terület
 • Анжу, острова – (idg) Anjou-szigetek
 • Амур – Amur
 • Ангарский кряж – (hagy) Angara-hátság
 • Анюй – (idg) Anjuj
 • Анюйский хребет – (hagy) Anjuj-hegység
 • Аральское море – (hagy) Aral-tó
 • Астрахань – (hagy) Asztrahán
 • Байкальский хребет – (hagy) Bajkál-hegység
 • Бахчисарай – Bahcsiszaraj (hagy Bahcsiszeráji szökőkút)
 • Белгород – Belgorod
 • Белгородская область – (hagy) Belgorodi terület
 • Берингов пролив – (hagy) Bering-szoros
 • Большой Шантар – (hagy) Nagy-Santar
 • Бородино – Borogyino
 • Братское водохранилище – (hagy) Bratszki-víztároló
 • Буреинский хребет – (hagy) Bureja-hegység
 • Валдайская возвышенность – (hagy) Valdaj-hátság
 • Великий Устюг – Velikij Usztyug
 • Верхоянский хребет – (hagy) Verhojanszki-hegység
 • Вилькицкого, остров – (hagy) Vilkickij-sziget
 • Владимир – Vlagyimir
 • Волгоград – Volgográd
 • Волго-Донской судоходный канал им. Ленина – (hagy) Lenin-csatorna
 • Вологодская область – (hagy) Vologdai terület
 • Восточно-Сибирское море – (hagy) Kelet-szibériai-tenger
 • Врангеля, остров – (hagy) Vrangel-sziget
 • Вятка – Vjatka
 • Галич – (hagy) Halics
 • Гижигинская губа – (hagy) Gizsiga-öböl
 • Греэм-Белл, остров – (idg) Graham Bell-sziget
 • Дежнева, мыс – (hagy) Gyezsnyev-fok
 • Дербент – (idg) Derbent
 • Джугджур, хребет – (hagy) Dzsugdzsur-hegység
 • Диксон – (idg) Dickson
 • Дмитрия Лаптева, пролив – (hagy) Dmitrij Laptyev-szoros
 • Днестр – (hagy) Dnyeszter (folyó)
 • Днепр – (hagy) Dnyeper (folyó)
 • Донецкий кряж – (hagy) Donyec-hátság
 • Западная Двина – (hagy) Nyugati-Dvina
 • Западно-Сибирская равнина – (hagy) Nyugat-szibériai-alföld
 • Земля Франца Иосифа – (hagy) Ferenc József-föld
 • Желания, мыс – (hagy) Zselanyije-fok
 • Иваново – Ivanovo
 • Ивановская область – (hagy) Ivanovói terület
 • им. 26 Бакинских Комиссаров – im. 26 Bakinszkih Komisszarov (helységnév)
 • им. Москвы, канал – (hagy) Moszkva-csatorna
 • Казань – Kazany, (rég) Kazán; a Földrajzinév-bizottság 1993-ban született 16/220. határozata alapján azonban a város magyar neve: Kazán[1] A 2019. december 30. – 2020. január 11. közötti megbeszélés eredményeként a cikk címe és a város neve – Kazany.[2]
 • Калининград – Kalinyingrád
 • Кама – (hagy) Káma
 • Каменск-Уральский – Kamenszk-Uralszkij
 • Карелия – (hagy) Karélia
 • Карское море – (hagy) Kara-tenger
 • Карские Ворота, пролив – (hagy) Kara-szoros
 • Каспийское море – (hagy) Kaszpi-tenger
 • Коктебель – (idg) Koktebel
 • Комсомольск-на-Амуре – Komszomolszk-na-Amure
 • Корякское нагорье – (hagy) Korják-hegység
 • Красной Армии, пролив – (hagy) Vörös Hadsereg-szoros
 • Крымский полуостров – (hagy) Krím-félsziget
 • Кубань – (hagy) Kubán
 • Курган – Kurgan
 • Курильские острова – (hagy) Kuril-szigetek
 • Лаптевых, море – (hagy) Laptyev-tenger
 • Лаперуза, пролив – (idg) La Pérouse-szoros
 • Лена – (hagy) Léna
 • Ленинградская область – Leningrádi terület
 • Лениногорск – (hagy) Leninogorszk
 • Ленинск – (hagy) Leninszk
 • Ленкорань – (hagy) Lenkorán
 • Малый Кавказ – (hagy) Kis-Kaukázus
 • Мариенгоф – (idg) Marienhof
 • Медвежьи острова – (hagy) Medve-szigetek
 • Молдавия – (hagy) Moldava
 • Нева – (hagy) Néva
 • Невский – Nyevszkij
 • Новая Земля – Novaja Zemlja
 • Новая Сибирь – (hagy) Új-Szibéria
 • Новосибирские острова – (hagy) Új-szibériai-szigetek
 • Норденшельда, архипелаг – (idg hagy) Nordenskjöld-szigetek
 • Окско-Донская равнина – (hagy) Oka–Don-síkság
 • Октябрьской Революции, остров – (hagy) Októberi forradalom sziget
 • Олюторский мыс – (hagy) Oljutorkai-fok
 • Охотское море – (hagy) Ohotszki-tenger
 • Пенжинская губа – (hagy) Penzsina-öböl
 • Пензенская область – (hagy) Penzai terület
 • Петра Великого, залив – (hagy) Nagy Péter-öböl
 • Полярный Урал – (hagy) Sarki-Urál
 • Приволжская возвышенность – (hagy) Volgamenti-hátság
 • Прикаспийская низменность – (hagy) Kaszpi-mélyföld
 • Ростов-на-Дону – Rosztov-na-Donu
 • Святой Нос, мыс – (hagy) Szvjatoj-fok
 • Северная Двина – (hagy) Északi-Dvina
 • Северная Земля – (hagy) Északi-föld
 • Северный Урал – (hagy) Északi-Urál
 • Советская Гавань – Szovjetszkaja Gavany
 • Среднерусская возвышенность – (hagy) Közép-orosz-hátság
 • Среднесибирское плоскогорье – (hagy) Közép-szibériai-fennsík
 • Сталинград – (rég) Sztálingrád
 • Татарский пролив – (hagy) Tаtár-szoros
 • Терек – (hagy) Terek
 • Туранская низменность – (hagy) Turáni-síkság
 • Тюмень – Tyumeny
 • Тюменская область – (hagy) Tyumenyi terület
 • Урал – Urál
 • Уральск – Uralszk
 • Усть-Илимск – Uszty-Ilimszk
 • Чукотский полуостров – (hagy) Csukcs-félsziget
 • Чудское озеро – (hagy) Csúd-tó
 • Шереметьево – Seremetyjevo
 • Шлиссельбург – (idg) Schlüsselburg
 • Шмидта, остров – (hagy) Smidt-sziget
 • Шокальского, остров – (hagy) Sokalszkij-sziget
 • Энгельс – Engels (főnév)
 • Южно-Уралск – Juzsno-Uralszk
 • Яблоновый хребет – (hagy) Jablonovij-hegység
 • Ярославль – Jaroszlavl
 • Ярославская область – (hagy) Jaroszlavli terület
 • Ясная Поляна – Jasznaja Poljana
 • A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Főszerk. Hadrovics László, szerk. Zoltán András. Budapest: Akadémiai. 1985. ISBN 963-05-3499-1