Wikipédia:A fokozatos szűkítés elve a címek egyértelműsítésében

Egyedi címek és átirányítások szerkesztés

Amikor az illető témakör névkonvencióinak nem mond ellent, igyekszünk a címet a nyelv hajlékonyságát kihasználva pontosítani.

Például: Kanada földrajza, és nem Földrajz (Kanada) vagy Kanada/Földrajz.

A Wikipédia alapvetően az enciklopédiák példáját követi, a különböző megnevezések ugyanahhoz a cikkhez vezetnek, ha a jelentésük ugyanaz.

Például: Galileai-tenger = Kineret-tó = Tiberiás tava = Genezáreti-tó

Ez tehát más rendezőelv, mint a szótáraké; a szótárak az alakból indulnak ki, egyazon szótári cikk több egymástól független, csak alakilag egyező fogalmat is tárgyalhat, a Wikipédia azonban nem szótár (még ha esetenként a kezdetlegesebb állapotban lévő cikkeknél átmenetileg elő is fordul ilyesmi).

A Wikipédián csakis az egyértelműsítő lapok sajátja, hogy a közös vagy hasonló megnevezésű, de különböző fogalmakat felsorolja egyazon lapon, a felsorolt fogalmak kifejtése azonban egyenként, más-más cikkben történik.

Például: A Kézirat (egyértelműsítő lap) felsorolja őket, de külön cikk tárgyalja a kéziratot kézírásos dokumentum értelemben, és külön cikke van a Kézirat társadalomtudományi folyóiratnak.

Ha egy adott kifejezésnek több jelentése is van, akkor azok külön-külön cikket kapnak, és ezeknek a cikkeknek más-más címre van szükségük, egy címnek a magyar Wikipédián belül egyedinek kell lennie. Ennek érdekében a több jelentést is hordozó megnevezést át kell alakítani több egyedivé.

Például: Daru csillagkép, daru (madár), daru (emelőgép)

Az egyedítés módszerei témakörönként többé-kevésbé eltérnek egymástól. Egyes témakörökben, mint például az uralkodók vagy a csillagászat esetében a cím kialakítása már eleve egy megadott séma szerinti felépítéssel történik olyan módon, hogy további egyedítésre már csak ritkán van szükség.

Például IV. Lajos keleti frank király, Daru csillagkép, 23 Thalia

Számos témakörben azonban zárójelbe helyezett egyedítő tag segítségével tesszük a címet egyedivé.

Például Lajos (település), daru (madár), szinkronizálás (elektrotechnika), Thália (diáklap)

Egy ilyen módon egyértelműsített cím két részből áll. Az első részt a Wikipédián kívüli világból vesszük át, és ez követi a szokásos szóhasználatot, a hivatalos megnevezést, a nyelvhelyességi szabályokat, a szakterminológiát, a művek címét stb. A zárójelbe tett egyedítő tag viszont már nem szerves része a megnevezésnek, hanem az enciklopédia sajátos pontosító kiegészítése a címhez[* 1] Ez a technikai kiegészítés ahhoz hasonlítható, ahogy a szótárakban (többnyire kivastagított) számok képviselik az egyes jelentéseket.

Például: Háború és béke (film, 1968)

Az egyértelműsítő lapok közül sok úgy épül fel, hogy az összetévesztésig hasonló alakok közös egyértelműsítő lapra kerülnek: nem csak teljesen megegyező, hanem a hangzásuk vagy írásuk miatt könnyen összetéveszthető megnevezések is.[* 2]

Például: Sugar és Sugár, vagy IJ, ij, íj

Vannak cikkek, amelyek címéül többféle megnevezés is számításba jöhet, hiszen ugyanannak a fogalomnak több különböző neve is lehet a magyar nyelvben. Ezek egyike lehet csak cikkcímmé, a többi átirányítássá lesz.

Például: folsav = B9-vitamin = M-vitamin

Az alternatív, csak átirányításként megvalósuló, de az adott fogalomhoz korrekt módon hozzárendelhető megnevezések részt vesznek az alakjuknak megfelelő egyértelműsítő lap kialakításában.

Például: lovasember = lovas a Lovas (egyértelműsítő lap)-on

A fokozatos szűkítés elve szerkesztés

 • Ha az adott címmel csak egy cikk jöhet számításba, akkor nem teszünk hozzá egyértelműsítő kiegészítést.
 • Ha egy cikk címéhez egyértelműsítő kiegészítés kell, mert mást is jelenthetne a cím, akkor a fogalomköröket fokozatosan szűkítve azt a lehető legtágabb fogalomkört kell megtalálni, ami szerint már egyedíthető.
 • A hasonló témájú cikkek egyedítésében egységesen igyekszünk eljárni, és egy megadott sorrendben egy közös készletből választjuk ki a szóba jöhető fokozatokat.
 • Egy témakörön belül a legmagasabb fokozat magának a témának a megnevezése. A témakörön belül egyedinek számító címet különböztetjük meg vele egy másik témakör ugyanolyan című cikkétől.
 • A legtágabb fogalomkör elvét a cikkcímekre egyenként alkalmazzuk. Például nem kell megadni a vármegyét egy magyarországi település nevénél pusztán azon az alapon, hogy Szlovákiában több ilyen nevű település is van, hanem elég kiegészíteni a „(Magyarország)” taggal.

Fokozatos szűkítés az életrajzi cikkek címében szerkesztés

Szükség esetén zárójeles kiegészítéssel egyedíthető a cikk címe azoknál az életrajzi cikkeknél, amikre nincs az uralkodókról szólóknál használthoz hasonló, mintegy a névbe integrálható egyedítő séma.

Ha több nevezetes személy is visel vagy viselt azonos írásképű vagy azonosan kiejtett vagy összetéveszthető nevet, akkor a cikk címét először is az illetőnek valamelyik olyan foglalkozásával vagy tevékenységével igyekszünk egyedivé tenni, aminek a révén nevezetes. A foglalkozást, tevékenységet, ókori vagy mitológiai témáknál esetleg a családi relációt zárójelben írjuk a személy neve után.

Például: Engelbrecht Károly (állatorvos), Franz Binder (utazó), Meropé (Ókeanosz leánya)

Ha így sem sikerül az egyedi címadás, akkor további egyedítésre is szükség van a cikkek címének megkülönböztetéséhez, és ilyenkor egy vessző után a születési évet is belevesszük a toldalékba a zárójelen belül.

Nincs konszenzus arról, hogy elhunyt személyeknél vajon a halálozás évét egy nagykötőjel után szintén belevegyük a címbe, vagy sem: sportolóknál a fokozatos szűkítés elve érvényesül és nem kerül bele a halálozás éve, ezzel szemben történelmi személyiségeknél, politikusoknál, tudósoknál, alkotóknál igen.[* 3]

Például: Takács József (labdarúgó, 1904), Antal István (politikus, 1896–1975), Szathmári Paksi Mihály (tanár, 1715–1778)

Fokozatos szűkítés a zeneművekről szóló szócikkek címében szerkesztés

Szükség esetén a zeneművekről szóló szócikkek címe zárójeles kiegészítéssel egyedíthető.

Ha több zeneműnek is azonos írásképű vagy azonosan kiejtett vagy összetéveszthető címe van, akkor a cikk címét először a szerző megadásával igyekszünk egyedivé tenni. A szerző vezetéknevét zárójelben írjuk a mű címe után.

Például: Hegedűverseny (Csajkovszkij), 4. szimfónia (Brahms)

Ha így sem sikerül az egyedi címadás, akkor a cikkek címének megkülönböztetéséhez további egyedítésre is szükség van; ilyenkor egy vessző után a szerző születési évét is (elhunyt szerző esetén pedig egy nagykötőjel után a halálozás évét is) belevesszük a zárójelen belüli toldalékba. (A születési és halálozási év megadásával történő egyértelműsítés megoldás azokra az esetekre is, amikor a keresztnév is megegyezne (pl. Johann Strauss, Miguel Aguilar, Michael Bach).)

Például: 1. zongoraverseny (Mozart, 1756-1791), 1. zongoraverseny (Mozart, 1791–1844)

Fokozatos szűkítés a településcikkek címében szerkesztés

 • Ha csak egy ilyen nevű település van, nem kell egyértelműsítő kiegészítés.
 • A (település) taggal jelöljük, ha nincs ugyan más ilyen nevű település, de nem csak települést neveznek így. A témakörön belül a legmagasabb fokozat magának a témának a megnevezése.
 • Ha más ugyanilyen nevű település is szóba jöhet, akkor kiválasztjuk, hogy melyik az a legtágabb földrajzi egység, aminek megadásával már egyedivé tudjuk tenni a cikkcímet.
 • Az egyedítő tagok sémája: ([országnév]), ([(vár)megyenév] (vár)megye), ([régiónév] régió), ([területnév] terület), ([kerületnév] kerület), ([községnév] község), ([járásnév] járás) stb. az illető ország sajátosságainak megfelelően.

Példák a legtágabb fogalomkör elvére szerkesztés

 • A „Gyula (település)” egyértelműsítésből rögtön látszik, hogy csak egyetlen ilyen nevű település van szerte a világon, és az is, hogy nem csak települést hívnak így, máskülönben felesleges lenne bármi egyedítőt hozzáfűzni.
 • Az „Eperjes (Magyarország)” egyértelműsítésből nem csak az látszik, hogy Magyarországon belül egyedi, nincs más ilyen nevű, hanem az is, hogy nem csak Magyarországon található ilyen nevű település, különben nem kellene mellé az, hogy Magyarország.
 • Barvinok cikkének címét a járással egyedítjük, hiszen Ukrajna Dnyipropetrovszki területén belül van más ugyanilyen nevű település is, de a járáson belül nincs több ilyen, tehát: „Barvinok (Szolonei járás)”.

Példák az egyenkénti alkalmazás elvére szerkesztés

Mivel a fokozatos szűkítés elvét a cikkekre egyenként alkalmazzuk, három (vagy több) azonos nevű település esetén előfordulhat, hogy az egyiknél vagy egyeseknél elég egy magasabb szint megadása, miközben a többi egyértelműsítéséhez mélyebb szintig kell lemenni, például:

 • a három Méra nevű település két különböző országban van:

Országonkénti sajátosságok szerkesztés

A települések szócikkeit egyértelműsítő tagok fokozatai országok szerint
Ország Elsődleges Másodlagos Harmadlagos Negyedleges
Amerikai Egyesült Államok (település)
pl. Havre de Grace (település)
(Amerikai Egyesült Államok)
pl. Dumfries (Amerikai Egyesült Államok)
([államnév])
pl. Cambridge (Massachusetts)
([név] megye)
Horvátország (település)
pl. Krk (település)
(Horvátország)
pl. Daruvár (Horvátország)
([név] megye)
pl. Sveta Nedelja (Zágráb megye)
([községnév])
pl. Kalac (Mošćenička Draga)
Magyarország (település)
pl. Gyula (település)
(Magyarország)
pl. Velence (Magyarország)
([név] vármegye)
pl. Szenna (Somogy vármegye)
Mexikó (település)
pl. Manuel Ojinaga (település)
(Mexikó)
pl. Madrid (Mexikó)
([államnév])
pl. Comala (Colima)
([községnév])
pl. Tecoltepec (Cuetzalan del Progreso)
Olaszország (település)
pl. Front (település)
(Olaszország)
pl. Velence (Olaszország)
([név] megye)
Románia (település)
pl. Nadrág (település)
(Románia)
pl. Örményes (Románia)
([név] megye)
pl. Nemes (Szeben megye)
([név] község)
pl. Magura (Felsőcsertés község)
Szlovákia (település)
pl. Fűrész (település)
(Szlovákia)
pl. Györke (Szlovákia)
([név] járás)
pl. Baka (Lévai járás)
Magyarország szerkesztés

A fokozatok: település – Magyarország – vármegye

A régiókat nem szoktuk a magyarországi települések egyértelműsítéshez használni.

A mai magyarországi településnevek az országon belül jellemzően egyediek, de a történelmi települések és a városrészek miatt mégis szükség lehet egyedítő tagra. Számos határon túli település is visel vagy viselt olyan nevet, ami egy mai magyarországi település nevével megegyezik.

Románia szerkesztés

A fokozatok: település – Románia – megye – község

A régiókat nem szoktuk a romániai települések egyedítéshez használni. Az egyedítés a szűkítés elve szerint így történik:

 • Ha a név nem jelent mást, csak ezt az egy települést, nem kell egyértelműsítő kiegészítés: Dicsőszentmárton.
  • Ha a nevet csak egy település viseli, de a név mást is jelenthet, akkor az egyedítő tag a (település): Nadrág (település).
   • Ha más település is visel ilyen nevet, de Romániában nincs több ilyen, akkor az egyedítő tag a (Románia): Örményes (Románia).
    • Ha Romániában van más ilyen nevű település is, de a megyében nem, akkor az egyedítő tag a (megyenév megye) sémát követi: Nemes (Szeben megye).
Szlovákia szerkesztés

A fokozatok: település – Szlovákia – járás

A szlovákiai településcikkek esete sajátos, ezeknél eleve meg sem próbáljuk a nyolc darab kerületet használni az egyedítéshez, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy az egyértelműsítendő címek túlnyomó többségét úgyis le kell szűkíteni a 79 járás valamelyikére.

Így lesz járási szintű az egyértelműsítése a két szlovákiai Bakának is:

noha két különböző kerületben vannak, és így a megkülönböztetésükhöz elég lenne a kerület megadása is.

Olaszország szerkesztés

A fokozatok: település – Olaszország – megye

Az olasz települések egyértelműsítése sok esetben nem követi a fokozatos szűkítés elvét. Ilyenkor a „(település)” helyett az „(Olaszország)” egyedítő tag használata nem fejezi ki, hogy a cikk témája globálisan az egyetlen ilyen nevű település, más országban sincs ilyen.

Példák:

 • Front (település), mert településnévként globálisan egyedi, de a „front” szó nem csak települést takarhat
 • Velence (Olaszország), mert Magyarországon is van ilyen nevű település
 • de: *Tito (Olaszország), noha településnévként globálisan egyedi, és ezt jobban kifejezné a Tito (település).
Horvátország szerkesztés

A fokozatok: település – Horvátország – megye – község

A horvátországi településeknél olyankor is gyakran szerepel a zárójeles kiegészítésben a község, amikor ez nem következne a legnagyobb földrajzi egységre való fokozatos leszűkítés elvéből.

Amerikai Egyesült Államok szerkesztés

A fokozatok: település – Egyesült Államok – állam – ?

Megjegyzések szerkesztés

 1. Vannak olyan megnevezések is, amiknek a Wikipédián kívül is van zárójeles része, mint például „Frankfurt (Oder)”.
 2. Ez a törekvés megegyezik más Wikipédiák, többek között a francia Wikipédia gyakorlatával és útmutatókban kifejtett elveivel, de a huwikin vitatott.
 3. A Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív89#Kell-e a halálozás éve az egyénítő kiegészítésekbe? helyen olvasható egy különösen hosszú, de sajnos megegyezést nem hozó vita erről.

Kapcsolódó lapok szerkesztés