Wikipédia:A Wikipédia nem szótár

(A „Mi nem való a Wikipédiába?” cikksorozat része.)
Tudnivalók

Természetes dolog, hogy amikor először látod a Wikipédiát, esetleg összetéveszted egy szótárral. Sok bejegyzés – legalábbis egyelőre – rövid. Néhány ember elkezd egy szócikket a szó számos jelentésének felsorolásával, de a szócikk befejezése helyett félbehagyják, mintha a bejegyzés csak az adott szó különféle jelentéseit sorolná fel. Nem ez a követendő példa. Ha szótárat szeretnél szerkeszteni, akkor ismerkedj meg a Wikiszótár projekttel.

Miben különbözik egy enciklopédia egy szótártól? szerkesztés

Egy fontos különbség egy enciklopédia, mint amilyen a Wikipédia is, és egy szótár között az, hogy az enciklopédia egy fogalom köré csoportosítja az egy cikkben közölteket, míg egy szótárban az azonos alakú szavak alkotnak egy cikket, jelentésüktől függetlenül.

További különbség, hogy egy szótár, mint például a Wikiszótár nem mélyül el a jelentés taglalásában, míg egy puszta definícióból álló cikk a Wikipédiában csak csonknak számít. Mivel a Wikipédia nem szótár, nem valók bele olyan bejegyzések, melyek csak egy definíciót tartalmaznak, noha minden szócikknek illik jó meghatározással vagy a téma rövid, érthető leírásával kezdődnie.

Ha szeretnéd, hogy munkáddal mindenki elégedett legyen, akkor írj a cikkbe lexikális adatokat is, ne csak röviden a jelentését, hiszen nem szívesen látunk csonk cikkeket. Akkor sincs azonban komoly baj, ha csak a kifejezés magyarázatát adod meg, de ne sértődj meg azon, ha ilyenkor más hozzáad egy „csonk” megjegyzést. Ezzel jelzi, hogy a cikk még bővítésre szorul és a későbbiek folyamán sort kerítenek rá. Ez a legtöbb esetben így rendben is van.

Rengeteg olyan kifejezés létezik, ami úgy mond nem való enciklopédiába, de egy szótárban, mint amilyen a Wikiszótár is, ott a helye, és vagy már benne is van, vagy legalábbis benne lehetne. Ilyenkor írjad a definiciót idekattintva egyenesen a Wikiszótárba, ami a Wikipédia egy testvérprojektje.

Kivételt képeznek azok a puszta definiciót tartalmazó cikkek, amelyek egy másik cikk kiegészítéseként jöttek létre, annak értelmezéséhez fontosak. Ezek ha rövidek is, szükségesek a Wikipédiában magában is.

A hasonló alakú kifejezéseket a Wikipédiában való keresés megkönnyítésére csokorba gyűjtjük az egyértelműsítő lapokon. Ezek a lapok kissé rokoníthatóak a szótárak elvével, hiszen ebben az esetben is a forma, nem pedig a tartalom hozza össze a fogalmakat egy lapra. Az egyértelműsítő lapok azonban nem mélyülnek el a kifejezéseknek sem a formai, sem a tartalmi tárgyalásában, pusztán a keresett cikk megtalálását hivatottak segíteni.

Egy Wikipédia-cikk kitér ugyan a szavak és kifejezések etimológiájára és kiejésére, de a formai, nyelvtani, nyelvhelyességi kérdésekben tovább nem mélyül el. Egy enciklopédia cikk a fogalommal, nem pedig a szóval foglalkozik.

A Wikipédia nem szlengmagyarázat szerkesztés

A Wikipédiának nem tiszte, hogy megmagyarázza különböző kifejezések használatát. (Természetesen egyes esetekben nagyon fontos lehet bizonyos szavak jelentésének magyarázata. Például a szabadság értelmezése körül biztosan lesznek – ha már el nem kezdődtek – hosszú viták.)

Előfordulhat, hogy egy cikkből kivágjuk a szó vagy kifejezés használatának túl hosszú magyarázatát, bár olyan esetekben, mint a homofóbia vagy a szexizmus minden bizonnyal szükség van ilyen információkra is.

Ezekből következik, hogy a Wikipédia nem informatikai, tájnyelvi, hacker- vagy szlengszótár, és nem feladata kifejezések, szólások, közhelyek magyarázata. Nem kívánjuk megtanítani az embereket arra, hogyan beszélnek a hackerek vagy egyes szubkultúrák csoportjai; mi enciklopédiát írunk. Természetesen amennyiben valaki egy szubkultúra bemutatásáról kíván cikket írni, ott szükség lehet egy ahhoz kapcsolódó szótári listára. Egy ilyen gyűjtemény elkészítéséről senkit nem akarunk lebeszélni.

A Wikipedia nem családtörténeti lexikon szerkesztés

Ez különösen igaz életrajzi cikkek esetén. Vannak olyan művek, amelyek leszármazási, vagy tömör életrajzi adatok közlésére szakosodtak. Ezek általában a családi kapcsolatokra fókuszálnak (szülők, házastársak, gyermekek és azok házastársai). A Wikipédia enciklopédikus adatokat gyűjt, így inkább a szócikk alanyának tetteiről közöl adatokat. A genealógiai részletek elhagyása számos esetben kerekebb, jobban megfogalmazott cikket eredményez.

Életrajzi cikket csak olyan emberekről közlünk, akik elértek valamilyen eredményt. Az eredmény értékét jelezheti, ha valakit több forrásban is megemlítenek. Kisebb jelentőségű személyek megemlíthetők más cikkek keretében is. Bár mindannyian örülünk annak, hogy a Wikipédia gyarapszik, néhányan, ha nem is mindenki, úgy látják, hogy nem szabad a növekedés fejében feladni az eredeti célt: egy enciklopédia készítését.

Lásd még: Wikipédia:Mi nem való a Wikipédiába és Wikipédia:Csonkok.

Külső hivatkozások szerkesztés