Zsidó abbreviaturák

A zsidó abbreviaturáknak, olykor akronimának (rövidítésnek) nevezik a szavaknak, többnyire tulajdonneveknek vagy az Isten-névnek a kezdőbetűk összevonásával történt lerövidített formáit, amelyek már a legrégibb időben az írás keletkezésekor jöhettek létre.

TörténeteSzerkesztés

Az abbreviatúrák egyik oka az volt, hogy eredetileg maguk a betűk is szimbolizáltak valamit, és a szimbólumból általánosították őket. Másik oka a térhiány, az írásjegyekkel való takarékoskodás szükségessége, továbbá a héber betűk számértékes jellege, az Isten-névhez fűződő szent tisztelet, amely miatt lehetőleg kerülték annak kiírását, azonkívül a gyorsírásra való törekvés (ez utóbbi Steinschneider feltevése). Már a Maszóra-szöveg számos abbreviaturát tartalmaz, a Talmud pedig jól ismeri azt, és eredetileg a görögből átvett natrikon, később a III. században pedig a szintén görög szimon szóval jelöli azt.

Az abbreviaturákat az ókorban nem a szerzők nevének rövidítésére használták. Ez utóbbi a késői középkorban és később, egész a legújabb korig volt igen népszerű, annyira, hogy a szerzők teljes neveit számos kommentárnál és szerzőnél nem a címlapból, hanem a bevezetésből ismertek. Néha családi nevek is keletkeztek a XVI–XVIII. század folyamán az abbreviatúrából, így pl. a Brill vagy Brüll név, amely főleg Magyarország, Cseh- és Morvaország területén keletkezett, és amely nem más, mint a Ben Rabbi Juda Löb ha-Levi név abbreviatúrája. Ilyen továbbá a Katz név, amely a Kohen Cedek-ből, minden kohanitának a neve után rövidítve feltüntetett "K" és "c" összevonásából ered. Az abbreviaturákat népszerűvé tette a középkorban az az elterjedt különös szokás, hogy a címek kezdőbetűit megrövidítve összevonták olyan módon, hogy egy személynevet adjanak. A címek, illetve a könyvek szerzői azután ezzel a megrövidített névvel lettek híresek. A legismertebbek ezek közül Rási (Salamon ben Jicchák, 1040–1105) és Rambam (Mose ben Maimon, latinosan Maimonidész, 1137–1204) hittudósok, akiket a rabbinikus irodalomban csakis ezeken neveken említenék. De a többi tekintélyek is rövidített és összevont névformájukban említik őket.

Zsidó hittudósok abbreviaturás nevükönSzerkesztés

Forrás: [1]

Abbreviatura Eredeti (teljes) név Élt Latinos név
ARI / HaARI Rabbi Isaac (ben Solomon) Luria Ashkenazi 15341572
BeST Baal Shem Tov 16981760
HaGRA Elija ben Slómó Zalman (HaGaon Rabbenu Eliyahu,
"a Vilnai gaon")
17201797
ChiDA Chaim Yosef David Azulai 17241806
MaBIT Moses ben Joseph di Trani 15051585
MaHaRaL Moreinu Ha-Rav Loew (Júda Löw ben Becalél) 15121609 '
MaHaRaM Moshe Schick 18071879 '
MaHaRHaS Ḥayyim Shabbethai 15571643 '
MaHaRIL Yaakov ben Moshe Levi Moelin 13651427 '
MaHaRIT Joseph Trani 15381639 '
MaHaRSA Shmuel Eidels 15551631 '
MaHaRSaK Shlomo Kluger 17851869 '
MaHaRSaL Salomon Luria 15101573 '
MaLBIM Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisser 18091879 '
RABaD Abraham ben David 11251198 '
RABaN (RAVeN) Eliezer ben Nathan 10901170 '
RABIH Eliezer ben Joel HaLevi 11401225 '
RaDBaZ David ben Solomon ibn Abi Zimra 14791573 '
RaLBaG Rabbi Levi Ben Gerson 12881344 Gersonides, Leo Hebraeus
RaMaK Moses Cohen 17091762 '
RaMaK Moses ben Jacob Cordovero 15221570 '
RaMBaM Mose ben Maimon 11371204 Maimonides
RaMBaN Rabbi Mose ben Nahman 11941270 Nahmanides
RaMBeMaN Moses ben Menachem Mendel (Moses Mendelssohn) 17291786 '
RaN Nisszim ben Reuven 13151376 '
RaS Rabbi Simson ? '

Abbreviaturás családnevekSzerkesztés

Az az ősi szokás, hogy a zsidók patronymikont viseltek, 1780-ban a magyar birodalomban is megszűnt. Arra sem gondolhattak többé a magyar zsidók, hogy magyar hangzású neveket vesznek fel, amely régebben, ha gyéren is, megtörtént. II. József magyar királynak 1787. július 23-án kiadott rendelete arra kényszerítette a magyar zsidókat, hogy német hangzású személyes vezetékneveket viseljenek. Sok zsidó azonban a hagyományokhoz való ragaszkodásában irtózott a ráoktrojált német névtől és az újítást azzal tette elviselhetővé, hogy olyan nevet választott, amely ősi nevét, vagy foglalkozását, esetleg származását rejtette magában, anélkül, hogy a német szó eredeti formájából kiesett volna. Akkor vált szokássá, hogy, abbreviaturákba bujtatták az öröklött neveket. Így keletkezett a Bram név a "ben rabbi Mózes" (rabbi Mózes fia) szavak kezdőbetűinek összevonásából. Ben Simon (Simon fia) a régi név kezdőbetűinek összevonásával Basch-ra változtatta a nevét. A Bak, Back névben a "ben kódos" (szent fia) szavak rejtőznek. Ezt a nevet rendszerint a vértanúk ivadékai vették fel. Sok kohanita (papi származású) család a Katz nevet választotta. Ez a név a "Kohen cedek" (igazságos pap) szavakból alakult a kezdőbetűk összevonása által. A Brill-család névadó őse "ben rabbi Jonah Löb" volt. Abbreviaturáknak köszönhetik formájukat még a következő családnevek: Asch, Ascher = Eisenstadt (Kismarton), Bárd, Brod = ben rabbi Dávid; Fakh = Frauenkirchen (Boldogasszonyfalva), Nasch = Nikolsburg, Pach, Pacher = poteach chószem (pecsét vésnök) Sachs = zera kódos (szent ivadék) Schatz = seliach cibur (előimádkozó). A Basch, Back és Brill-családok több kitűnőséget adtak a magyar zsidóságnak.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • A régi, ókori abbreviaturákat összeállította a protestáns G. Dalman ((Aramaisch-neuhebrätsches Wörterbuch»-ja, ill. az ehhez mellékelt Händler-féle «Lexikon der Abbreviaturen (1897);
  • Schlechter, Studies in Judaism (1901);
  • Schlechter, Talmudical Fragments (Cambridge 1896);
  • Bernstein, Szefer Rosé Thebót (London 1896);
  • Joseph Ezekiel, A Handbook of Hebrew Abbreviations, with their Explanations in Hebrew and English (Bombay 1897);
  • Ph. Lederer, Hebräische und aramäische Abbreviaturen (Frankfurt a./M. 1894)
  • Mandel Bernát, «A zsidók családneveiről» című tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14-én megjelent számaiban.